Polski

Zestaw rejestratora krzywej I-U PVA-1500HE2 i testera izolacji 1537 2500 V

 • PVA-1500HE2 I-V Curve Tracer and 1537 Insulation Tester 2500V Kit
 • PVA-1500HE2 I-V Curve Tracer and 1537 Insulation Tester 2500V Kit
 • PVA-1500HE2 I-V Curve Tracer and 1537 Insulation Tester 2500V Kit
 • PVA-1500HE2 I-V Curve Tracer and 1537 Insulation Tester 2500V Kit
 • PVA-1500HE2 I-V Curve Tracer and 1537 Insulation Tester 2500V Kit
Nowy produkt

Najważniejsze cechy

 • Mierzy i wyświetla krzywe I-U do 1500 V i 30 A, w tym dla modułów o wysokiej wydajności
 • Zaawansowany, wbudowany model modułów fotowoltaicznych umożliwia natychmiastowe sprawdzanie wydajności rzeczywistych modułów
 • Interfejsy bezprzewodowe zapewniające szybszą konfigurację, bezpieczniejsze środowisko pracy i swobodę ruchu podczas rozwiązywania problemów z fotowoltaiką
 • Automatyzacja zarządzania danymi, analizy i raportowania
 • Sprawdzanie integralności kabli za pomocą testu rezystancji izolacji 2500 V

Omówienie produktu: Zestaw rejestratora krzywej I-U PVA-1500HE2 i testera izolacji 1537 2500 V


Zestaw ten łączy precyzję pomiaru rejestratora krzywej I-U PVA-1500HE2 z zaawansowanymi możliwościami testera izolacji Fluke 1537, oferując kompleksową diagnostykę instalacji solarnych. Przyrząd PVA-1500HE2 cechuje się szeregiem zaawansowanych funkcji, takich jak sprawne rejestrowanie krzywej I-U, które zapewniają szybkie i szczegółowe dane dotyczące wydajności. Intuicyjny interfejs użytkownika zapewnia łatwą nawigację i analizę danych w czasie rzeczywistym, co pozwala na natychmiastową identyfikację potencjalnych problemów. Ponadto tester izolacji 1537 umożliwia testowanie rezystancji izolacji napięciem do 2500 V, pomagając wykryć potencjalne zagrożenia dla bezpieczeństwa i zapobiec awariom systemu. Razem przyrządy te umożliwiają profesjonalistom z branży solarnej zapewnienie wydajności, niezawodności i bezpieczeństwa instalacji solarnych – począwszy od ich uruchamiania i rutynowej konserwacji, po rozwiązywanie problemów i optymalizację wydajności działania.

Tester izolacji 1537 to idealne rozwiązanie do testowania instalacji elektrycznych. Dzięki możliwości pracy z napięciem do 2500 V, przyrząd pozwala zapewnić bezpieczeństwo, niezawodność i wydajność instalacji słonecznych. Pomiar rezystancji izolacji za pomocą przyrządu 1537 ma kluczowe znaczenie w następujących obszarach:
 • Weryfikacja integralności kabli i podzespołów
 • Weryfikacja izolacji przewodów w celu zapobiegania potencjalnym zwarciom, na przykład zwarciom podczas instalacji
 • Wykrywanie zużycia eksploatacyjnego
 • Identyfikacja usterek lub uszkodzeń izolacji
 • Zapewnienie, że system spełnia normy bezpieczeństwa podczas testów zgodności
 • Rejestrowanie wyników testów na potrzeby audytów zgodności i analizy wydajności

Zmierz wydajność systemu fotowoltaicznego

PVA-1500HE2 to najnowocześniejszy zestaw rejestratora krzywej I-U przeznaczony do pomiaru wydajności systemu fotowoltaiki. Dzięki temu precyzyjnemu przyrządowi pomiarowemu można wiarygodnie ocenić stan i wydajność modułów oraz instalacji słonecznych, a także podejmować świadome decyzje zmierzające do zwiększenia ich wydajności i trwałości.

Zestaw PVA-1500HE2 cechuje się szeregiem zaawansowanych funkcji, takich jak sprawne rejestrowanie krzywej I-U, zapewniające szybkie i szczegółowe dane dotyczące wydajności. Intuicyjny interfejs użytkownika zapewnia łatwą nawigację i analizę danych w czasie rzeczywistym, co pozwala na natychmiastową identyfikację potencjalnych problemów. Dzięki wczesnemu wykrywaniu problemów można zmaksymalizować produkcję energii słonecznej i zminimalizować przestoje.

Kompleksowe pomiary i skuteczna analiza

Podczas przekazywania do eksploatacji, obsługi, konserwacji i rozwiązywania problemów z panelami fotowoltaicznymi testowanie krzywej I-U jest najbardziej kompletnym pomiarem wydajności modułu słonecznego. Szybka analiza danych źródłowych krzywej pomaga w wykrywaniu nieregularności, a funkcje przechowywania danych wyznaczają punkt odniesienia dla przyszłych badań wydajności.

Dokładna rejestracja krzywej I-U

Przyrząd PVA mierzy krzywą I-U (prąd w funkcji napięcia) łańcucha lub modułu fotowoltaicznego przy użyciu obciążenia pojemnościowego. Pomiar jest zwykle wykonywany na poziomie łańcucha, poprzez bezpośrednie połączenie z łańcuchem lub na skrzynce łączeniowej z wykorzystaniem bezpieczników do wybrania testowanego łańcucha. Liczbę punktów krzywej I-U można ustalić na 100 lub 500. Dodatkowo PVA generuje krzywą P-U (moc w funkcji napięcia), a także mierzy Isc, Voc, Imp, Vmp, Pmax, współczynnik wypełnienia i współczynnik wydajności (stosunek zmierzonej mocy do oczekiwanej mocy maksymalnej).

Oszczędzający czas interfejs

Korzystając z tabletu lub laptopa (tylko z systemem Windows) jako interfejsu użytkownika, można wykonać więcej testów w ciągu godziny i wyświetlić dane w wielu łatwych do odczytania formatach. Zapisuj pomiary, dotykając skonfigurowanego przez siebie drzewa systemu w punkcie mierzonej gałęzi. Oprogramowanie automatycznie obliczy oczekiwaną krzywą I-U i wyświetli współczynnik wydajności.

Zaawansowane możliwości testowania instalacji fotowoltaicznych o wysokiej wydajności

Dokładny pomiar modułów o wysokiej wydajności do 30 A: Wysoce wydajne moduły (o sprawności modułu >19%) charakteryzują się dużą
pojemnością, co stwarza problemy podczas stosowania niektórych innych rejestratorów krzywych I-U, które mogą nie być w stanie dokonać pomiaru. Przyrząd PVA-1500HE2 został zaprojektowany
specjalnie do pomiaru wszystkich typów łańcuchów, nawet tych z modułami o wysokiej wydajności do 30 A.
Duża wydajność w środowiskach o wysokiej temperaturze Przyrząd PVA-1500HE2 cechuje się niskim opóźnieniem między pomiarami wynoszącym 9 sekund (przy Voc <1350 V). Umożliwia pomiar instalacji o mocy 3,5 MW w ciągu godziny, nawet w środowiskach o wysokiej temperaturze, gdzie standardowe rejestratory krzywej często zawodzą z powodu przegrzania.

Bezprzewodowy czujnik referencyjny fotowoltaiki SolSensor™

Czujnik SolSensor™ dostarcza do modelu modułu fotowoltaicznego dane dotyczące natężenia promieniowania słonecznego, temperatury modułu i pochylenia macierzy. Model wykorzystuje te informacje do przewidywania kształtu krzywej I-U w danych warunkach operacyjnych oraz do przełożenia zmierzonej krzywej na typowe warunki testowe. Czujnik SolSensor™ jest zaciskany na ramie modułu, co automatycznie kieruje czujnik natężenia napromieniowania na płaszczyznę macierzy.

Wrażliwość widmowa czujnika z fotodiodą krzemową SolSensor™ jest korygowana odpowiednio do testowanej technologii fotowoltaicznej. Dostępne są
specjalne współczynniki dla ogniw wielo- i monokrystalicznych, a także ogniw z tellurku kadmu (CdTe) oraz dla innych technologii cienkowarstwowych. Czujnik
jest kompensowany temperaturowo, a odpowiedź kątowa każdej jednostki jest skalibrowana pod kątem obrotu i wysokości. W rezultacie SolSensor™ jest dokładny w szerokim zakresie technologii, warunków na niebie i kątów nasłonecznienia, umożliwiając pomiary krzywej I-U również wcześnie i późno w ciągu dnia.

Czujnik SolSensor™ ma dwa zewnętrzne wejścia termopar do pomiaru temperatur z tyłu modułu. Efektywna temperatura ogniwa może być również obliczona bezpośrednio na podstawie zmierzonej krzywej I-U zgodnie z normą IEC 60904-5. Opcjonalna funkcja SmartTemp™ przyrządu PVA łączy te dwie metody w celu uzyskania maksymalnej dokładności.

PVA i SolSensor™ komunikują się bezprzewodowo z komputerem użytkownika poprzez sieć Wi-Fi o zasięgu do 100 m. Oznacza to brak kabli pod nogami, szybką konfigurację, możliwość poruszania się podczas rozwiązywania problemów z łańcuchami i elastyczność pomiaru wielu skrzynek łączeniowych przy jednej konfiguracji czujnika SolSensor™.

What's in the box:

PVA-1500HE2:
 • Przyrząd PVA-1500 V
 • SolSensor™ i zacisk
 • Przewody pomiarowe z zaciskami krokodylkowymi
 • Narzędzie do rozłączania złączy MC-4
 • Ładowarki
 • 2 termopary i tarcze samoprzylepne
 • Materiały do czyszczenia czujników
 • Torba do przenoszenia (w zestawie z PVA-1500HE2)
 • Do pobrania za darmo: Aplikacja PVA i narzędzie do analizy danych

Specyfikacje: Zestaw rejestratora krzywej I-U PVA-1500HE2 i testera izolacji 1537 2500 V

Parametry techniczne PVA-1500  
 PVA-1500T2PVA-1500HE2
Zakres napięcia (Voc)Od 20 do 1500 V DC
Maksymalny zakres prądowy (Isc)
Wydajność modułu <19%Od 0 do 30 A DC
Wydajność modułu ≥19%Od 0 do 10 A DCOd 0 do 30 A DC
Dokładność napięcia (w temp. od 0°C do 45°C)±(0,5% +0,25 V)
Dokładność prądu (w temp. od 0°C do 45°C)±(0,5% + 0,04 A)
Dokładność mocy (w temp. od 0°C do 45°C)±(1,7% + 1,0 W) (prąd ≥3 A, wydajność modułu <19%)
Rozdzielczość napięcia25 mV
Rozdzielczość prądu2 mA
Szybkość pomiaru
Opóźnienie między pomiarami (przy VOC ≤1350 V)<9 sekund
Maks. liczba pomiarów I-U na godzinę (przy VOC ≤1350 V)400 rejestracji/h
Maks. moc MW mierzona na godzinę3,5 MW/h
Pojemność cieplna
Liczba pomiarów przy opóźnieniu 18 sekund między niminieograniczona (temp. otoczenia 25°C)
550 (temp. otoczenia 45°C)
Liczba pomiarów przy opóźnieniu 9 sekund między niminieograniczona (temp. otoczenia 25°C)
330 (temp. otoczenia 45°C)
Punkty śledzenia krzywej I-U100 lub 500 (do wyboru)
Czas rejestracji I-UOd 0,05 do 2 sekund (zazwyczaj 0,2 sekundy dla łańcuchów fotowoltaicznych)
Zakres temperatur eksploatacjiOd 0°C do 45°C
Zakres temperatur przechowywaniaOd -20°C do 65°C
Wilgotność podczas eksploatacji<90% wilgotności względnej, bez kondensacji. Unikać narażania zimnego przyrządu na ciepło i wilgotne powietrzne, ponieważ będzie to powodować kondensację. Przyrząd należy przechowywać w tych samych warunkach, w których będzie używany.
Wysokość n.p.m.maks. 2000 m
Czas ładowania akumulatora6 godz.
Czas pracy na akumulatorzeok. 8 godz.ok. 7 godz.
Bezpieczeństwo i zgodność z przepisamiCAT III 1500V
IEC 61010-1: stopień zanieczyszczenia 2
Funkcje ostrzeżeńPrzepięcie, przetężenie, nadmierna temperatura, odwrócona
biegunowość
Złącze PVStaubli MC4-EVO2Wtyki bananowe
Dioda LED ładowania/naładowaniaTak
Gotowość do aktualizacji oprogramowania sprzętowego w terenieTak
Obsługa przy użyciu tabletu/laptopaŁączność Wi-Fi pomiędzy tabletem lub laptopem użytkownika, przyrządem I-U oraz
SolSensor™
Masa6,6 kg7,3 kg
Wysokość43,2 cm (z przewodami pomiarowymi i odgiętkami)53,3 cm
Szerokość21,6 cm
Głębokość15,2 cm
Specyfikacja przewodów testowych i zacisków PVA-1500
Zakres napięciaOd 0 do 1500 V DC
Zakres prąduOd 0 do 30 A DC
TemperaturaOd 0°C do 45°C
WilgotnośćMaksymalna wilgotność względna 80% dla temperatur do 31°C, zmniejszająca się proporcjonalnie do 50% przy 40°C
Stopień zanieczyszczenia2
Wysokość n.p.m.maks. 2000 m
Długość przewodów152 cm
Kolory przewodówDodatni = czerwony, ujemny = czarny
Producent (przewody pomiarowe i zaciski krokodylkowe)Staubli
Uwaga: Używać wyłącznie przewodów testowych i zaciskowych dostarczonych przez firmę Fluke do przyrządu PVA-1500
Specyfikacja przyrządu SolSensor™ 
Promieniowanie
Typ czujnikaFotodioda krzemowa z poprawkami dla efektów temperaturowych, spektralnych i kątowych
Zakres pomiarowyOd 100 W/m² do 1500 W/m²
Dokładność±2% przy używaniu do przewidywania wydajności dobrze scharakteryzowanych poli- lub monokrystalicznych modułów fotowoltaicznych przy natężeniu bezpośredniego promieniowania słonecznego >600 W/m².
Rozdzielczość1 W/m²
Interwał pomiarowyTypowo, 3,5 s
Temperatura
Typ czujnikaTermopara typu K, dwa wejścia
Zakres pomiarowyOd 0°C do 100°C
Dokładność±2°C (bez uwzględnienia błędu termopary)
Rozdzielczość0,1°C
Interwał pomiarowyTypowo, 3,5 s
Nachylenie
Typ czujnikaElektroniczny
Zakres pomiarowyOd 0 do 90° od poziomu
DokładnośćTypowo ±2° (od 0 do 45°)
Parametry ogólne
Synchronizacja pomiaru z krzywą I-UTypowo, <1 s
Zasięg bezprzewodowy (bezpośrednia widoczność)100 m
Zakres temperatur eksploatacjiOd 0ºC do 45ºC
Zakres temperatur przechowywaniaOd -20ºC do 65ºC
Wilgotność podczas eksploatacji<90% wilgotności względnej, bez kondensacji. Unikać narażania zimnego przyrządu na ciepło i wilgotne powietrzne, ponieważ będzie to powodować kondensację. Przyrząd należy przechowywać w tych samych warunkach, w których będzie używany.
Czas ładowania akumulatora6 godz.
Czas pracy na bateriach/akumulatorze>16 godz. przy typowym użytkowaniu
Ogólne dane techniczne
Wyświetlacz73,5 mm x 104 mm
Baterie8 x AA, alkaliczne, IEC LR6
Wymiary (wys. x szer. x dł.)184 mm x 211 mm x 93 mm
Masa1,3 kg
Temperatura
Temperatura eksploatacjiOd -10°C do +50°C
Temperatura przechowywaniaOd -20°C do +60°C
Wilgotność podczas pracyBez kondensacji (<10°C)
≤ 80% wilgotności względnej (w temperaturze od 10°C do 30°C)
≤ 50% wilgotności względnej (w temperaturze od 30°C do 50°C)
Wysokość n.p.m.
Wysokość eksploatacji (n.p.m.)2000 m
Wysokość przechowywania12 000 m
Kategoria przepięciowaCAT IV 600 V
Bezpieczeństwo
OgólneIEC 61010-1, stopień zanieczyszczenia 2
IEC 61557-1
PomiaryIEC 61010-2-030: CAT IV 600 V
IEC 61010-2-034: 2500 V DC
Pomiar rezystancji izolacjiIEC 61557-1, IEC 61557-2
Klasa szczelnościIEC 60529 IP40
Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)
Normy międzynarodoweIEC 61326-1: Środowisko elektromagnetyczne dla urządzeń przenośnych
IEC 61326-2-2, CISPR 11: Grupa 1, klasa A
Dane elektryczne
Dokładność testera jest określona dla okresu jednego roku po skalibrowaniu w temperaturach eksploatacji od 10°C do 30°C. W przypadku działania w skrajnych temperaturach (od -10°C do 10°C oraz od 30°C do 50°C) należy uwzględnić błąd ±0,25% na 1°C, a przy zakresach 20% należy uwzględnić błąd ±1% na 1°C.
Pomiary rezystancji izolacji
Napięcie testuZakresRozdzielczośćDokładność
250 V< 200 kΩNie określonoNie określono
Od 200 kΩ do 500 kΩ1 kΩ5%
Od 0,50 MΩ do 5,00 MΩ0,01 MΩ5%
Od 5,0 MΩ do 50,0 MΩ0,1 MΩ5%
Od 50 MΩ do 500 MΩ1 MΩ5%
Od 0,50 GΩ do 5,00 GΩ0,01 GΩ5%
Od 5,00 GΩ do 50,0 GΩ0,1 GΩ20%
> 50 GΩNie określonoNie określono
500 V< 200 kΩNie określonoNie określono
Od 200 kΩ do 500 kΩ1 kΩ5%
Od 0,50 MΩ do 5,00 MΩ0,01 MΩ5%
Od 5,0 MΩ do 50,0 MΩ0,1 MΩ5%
Od 50 MΩ do 500 MΩ1 MΩ5%
Od 0,50 GΩ do 5,00 GΩ0,01 GΩ5%
Od 5,00 GΩ do 10,0 GΩ0,1 GΩ5%
Od 10,0 GΩ do 50,0 GΩ0,5 GΩ20%
Od 50 GΩ do 100 GΩ5 GΩ20%
> 100 GΩNie określonoNie określono
1000 V< 200 kΩNie określonoNie określono
Od 200 kΩ do 500 kΩ1 kΩ5%
Od 0,50 MΩ do 5,00 MΩ0,01 MΩ5%
Od 5,0 MΩ do 50,0 MΩ0,1 MΩ5%
Od 50 MΩ do 500 MΩ1 MΩ5%
Od 0,50 GΩ do 5,00 GΩ0,01 GΩ5%
Od 5,0 GΩ do 20,0 GΩ0,1 GΩ5%
Od 20,0 GΩ do 50,0 GΩ0,5 GΩ20%
Od 50 GΩ do 200 GΩ5 GΩ20%
> 200 GΩNie określonoNie określono
2500 V< 200 kΩNie określonoNie określono
Od 200 kΩ do 500 kΩ1 kΩ5%
Od 0,50 MΩ do 5,00 MΩ0,01 MΩ5%
Od 5,0 MΩ do 50,0 MΩ0,1 MΩ5%
Od 50 MΩ do 500 MΩ1 MΩ5%
Od 0,50 GΩ do 5,00 GΩ0,01 GΩ5%
Od 5,00 GΩ do 50,0 GΩ0,1 GΩ5%
Od 50 GΩ do 500 GΩ5 GΩ20%
> 500 GΩNie określonoNie określono

Dokładność napięcia testu izolacji: -0%, +10% przy prądzie obciążenia 1 mA. Szybkość ładowania dla obciążenia pojemnościowego: 5 s/μF Szybkość rozładowania dla obciążenia pojemnościowego: 1,5 s/μF

 ZakresDokładność
Pomiar prądu upływuOd 1 nA do 2 mA±(20% + 2 nA)
Pomiar pojemnościOd 0,01 μF do 2,00 μF±(15% odczytu + 0,03 μF)
Napięcie testowe dla rezystancji izolacjiOd 250 V do 2500 V±(3% + 3 V)
Ostrzeżenie dla obwodu pod napięciem
Zakres ostrzeżeń>30 V
Czasomierz (tylko F1537)
ZakresOd 0 m do 99 min 
RozdzielczośćUstawienie: 1 minutaAlarm: 1 s
Prąd zwarcia
F1535>2 mA
F1537>5 mA
Pomiar V AC / V DC / rezystancji (tylko model 1537)
FunkcjaZakresRozdzielczośćDokładność
±(% odcz. + l. cyfr)
V ACOd 0 do 600 V0,1 V±(2% + 10)
(od 45 Hz do 500 Hz)
V DCOd 0 V do 600 V0,1 V±(2% + 10)
RezystancjaOd 0,00 Ω do 600 Ω0,1 Ω±(2% + 10)
Od 600 Ω do 6000 Ω1 Ω
Od 6,00 kΩ do 60,00 kΩ0,01 kΩ