Polski

Zestaw rejestratora krzywej I-U PVA-1500HE2, miernika cęgowego i multimetru

 • PVA-1500HE2 I-V Curve Tracer, Clamp and Multimeter Kit
 • PVA-1500HE2 I-V Curve Tracer, Clamp and Multimeter Kit
 • PVA-1500HE2 I-V Curve Tracer, Clamp and Multimeter Kit
 • PVA-1500HE2 I-V Curve Tracer, Clamp and Multimeter Kit
 • PVA-1500HE2 I-V Curve Tracer, Clamp and Multimeter Kit
Nowy produkt

Najważniejsze cechy

 • Mierzy i wyświetla krzywe I-U do 1500 V i 30 A, w tym dla modułów o wysokiej wydajności
 • Zaawansowany, wbudowany model modułów fotowoltaicznych umożliwia natychmiastowe sprawdzanie wydajności rzeczywistych modułów
 • Interfejsy bezprzewodowe zapewniające szybszą konfigurację, bezpieczniejsze środowisko pracy i swobodę ruchu podczas rozwiązywania problemów z fotowoltaiką
 • Automatyzacja zarządzania danymi, analizy i raportowania
 • Weryfikacja napięcia i prądu z poszczególnych paneli lub serii paneli w instalacji fotowoltaicznej 

Omówienie produktu: Zestaw rejestratora krzywej I-U PVA-1500HE2, miernika cęgowego i multimetru


Ten kompleksowy przyrządów narzędzi obejmuje rejestrator krzywej I-U PVA-1500HE2, miernik cęgowy 393 FC Solar oraz multimetr cyfrowy 87V, stanowiąc kompletne rozwiązanie do diagnostyki i konserwacji instalacji solarnych. Przyrząd PVA-1500HE2 cechuje się szeregiem zaawansowanych funkcji, takich jak sprawne rejestrowanie krzywej I-U, zapewniających szybkie i szczegółowe dane dotyczące wydajności. Intuicyjny interfejs użytkownika zapewnia łatwą nawigację i analizę danych w czasie rzeczywistym, co pozwala na natychmiastową identyfikację potencjalnych problemów. Miernik cęgowy 393 FC Solar umożliwia precyzyjny pomiar napięcia i prądu DC, ułatwiając testowanie wydajności i rozwiązywanie problemów związanych z panelami słonecznymi i falownikami. Ponadto multimetr cyfrowy 87V zapewnia wiarygodne pomiary napięcia AC/DC, prądu, rezystancji i pojemności, niezbędne do weryfikacji integralności systemu oraz do diagnozowania usterek elektrycznych. Ten zestaw przyrządów ułatwia i usprawnia profesjonalistom z branży solarnej zapewnienie wydajności, niezawodności i bezpieczeństwa instalacji solarnych – począwszy od uruchamiania i rutynowej konserwacji, po rozwiązywanie problemów i optymalizację wydajności działania.

Miernik cęgowy do instalacji fotowoltaicznych 393 FC CAT III 1500 V True-RMS został zaprojektowany specjalnie dla techników oraz konserwatorów instalacji fotowoltaicznych, którzy pracują w środowisku wysokiego napięcia prądu stałego: Przyrząd 393 FC umożliwia testowanie instalacji elektrycznych i rozwiązywanie problemów związanych z instalacjami solarnymi:
 • Pomiar prądu i napięcia
 • Przeprowadzanie testów ciągłości i rezystancji
 • Przeprowadzanie testów sprawności falownika
 • Diagnozowanie problemów, takich jak zwarcia
 • Przeprowadzanie konserwacji zapobiegawczej w celu wczesnego zidentyfikowania i rozwiązania potencjalnych problemów
Multimetr przemysłowy 87V to idealne rozwiązanie do radzenia sobie z problemami elektrycznymi w falownikach solarnych, skrzynkach przyłączeniowych i systemach akumulatorów. Przyrząd 87V umożliwia testowanie instalacji elektrycznych i rozwiązywanie problemów związanych z instalacjami solarnymi:
 • Pomiar prądu i napięcia
 • Identyfikowanie problemów z połączeniami i komponentami za pomocą testów ciągłości i rezystancji
 • Identyfikowanie wadliwych diod wpływających na działanie systemu
 • Testowanie kondensatorów w falownikach i urządzeniach zasilających
 • Monitorowanie temperatury podzespołów pod kątem bezpieczeństwa
 • Diagnozowanie problemów, takich jak zwarcia
 • Przeprowadzanie konserwacji zapobiegawczej w celu wczesnego zidentyfikowania i rozwiązania potencjalnych problemów

Zmierz wydajność systemu fotowoltaicznego

PVA-1500HE2 to najnowocześniejszy zestaw rejestratora krzywej I-U przeznaczony do pomiaru wydajności systemu fotowoltaiki. Dzięki temu precyzyjnemu przyrządowi pomiarowemu można wiarygodnie ocenić stan i wydajność modułów oraz instalacji słonecznych, a także podejmować świadome decyzje zmierzające do zwiększenia ich wydajności i trwałości.

Zestaw PVA-1500HE2 cechuje się szeregiem zaawansowanych funkcji, takich jak sprawne rejestrowanie krzywej I-U, zapewniające szybkie i szczegółowe dane dotyczące wydajności. Intuicyjny interfejs użytkownika zapewnia łatwą nawigację i analizę danych w czasie rzeczywistym, co pozwala na natychmiastową identyfikację potencjalnych problemów. Dzięki wczesnemu wykrywaniu problemów można zmaksymalizować produkcję energii słonecznej i zminimalizować przestoje.

Kompleksowe pomiary i skuteczna analiza

Podczas przekazywania do eksploatacji, obsługi, konserwacji i rozwiązywania problemów z panelami fotowoltaicznymi testowanie krzywej I-U jest najbardziej kompletnym pomiarem wydajności modułu słonecznego. Szybka analiza danych źródłowych krzywej pomaga w wykrywaniu nieregularności, a funkcje przechowywania danych wyznaczają punkt odniesienia dla przyszłych badań wydajności.

Dokładna rejestracja krzywej I-U

Przyrząd PVA mierzy krzywą I-U (prąd w funkcji napięcia) łańcucha lub modułu fotowoltaicznego przy użyciu obciążenia pojemnościowego. Pomiar jest zwykle wykonywany na poziomie łańcucha, poprzez bezpośrednie połączenie z łańcuchem lub na skrzynce łączeniowej z wykorzystaniem bezpieczników do wybrania testowanego łańcucha. Liczbę punktów krzywej I-U można ustalić na 100 lub 500. Dodatkowo PVA generuje krzywą P-U (moc w funkcji napięcia), a także mierzy Isc, Voc, Imp, Vmp, Pmax, współczynnik wypełnienia i współczynnik wydajności (stosunek zmierzonej mocy do oczekiwanej mocy maksymalnej).

Oszczędzający czas interfejs

Korzystając z tabletu lub laptopa (tylko z systemem Windows) jako interfejsu użytkownika, można wykonać więcej testów w ciągu godziny i wyświetlić dane w wielu łatwych do odczytania formatach. Zapisuj pomiary, dotykając skonfigurowanego przez siebie drzewa systemu w punkcie mierzonej gałęzi. Oprogramowanie automatycznie obliczy oczekiwaną krzywą I-U i wyświetli współczynnik wydajności.

Zaawansowane możliwości testowania instalacji fotowoltaicznych o wysokiej wydajności

Dokładny pomiar modułów o wysokiej wydajności do 30 A: Wysoce wydajne moduły (o sprawności modułu >19%) charakteryzują się dużą
pojemnością, co stwarza problemy podczas stosowania niektórych innych rejestratorów krzywych I-U, które mogą nie być w stanie dokonać pomiaru. Przyrząd PVA-1500HE2 został zaprojektowany
specjalnie do pomiaru wszystkich typów łańcuchów, nawet tych z modułami o wysokiej wydajności do 30 A.
Duża wydajność w środowiskach o wysokiej temperaturze Przyrząd PVA-1500HE2 cechuje się niskim opóźnieniem między pomiarami wynoszącym 9 sekund (przy Voc <1350 V). Umożliwia pomiar instalacji o mocy 3,5 MW w ciągu godziny, nawet w środowiskach o wysokiej temperaturze, gdzie standardowe rejestratory krzywej często zawodzą z powodu przegrzania.

Bezprzewodowy czujnik referencyjny fotowoltaiki SolSensor™

Czujnik SolSensor™ dostarcza do modelu modułu fotowoltaicznego dane dotyczące natężenia promieniowania słonecznego, temperatury modułu i pochylenia macierzy. Model wykorzystuje te informacje do przewidywania kształtu krzywej I-U w danych warunkach operacyjnych oraz do przełożenia zmierzonej krzywej na typowe warunki testowe. Czujnik SolSensor™ jest zaciskany na ramie modułu, co automatycznie kieruje czujnik natężenia napromieniowania na płaszczyznę macierzy.

Wrażliwość widmowa czujnika z fotodiodą krzemową SolSensor™ jest korygowana odpowiednio do testowanej technologii fotowoltaicznej. Dostępne są
specjalne współczynniki dla ogniw wielo- i monokrystalicznych, a także ogniw z tellurku kadmu (CdTe) oraz dla innych technologii cienkowarstwowych. Czujnik
jest kompensowany temperaturowo, a odpowiedź kątowa każdej jednostki jest skalibrowana pod kątem obrotu i wysokości. W rezultacie SolSensor™ jest dokładny w szerokim zakresie technologii, warunków na niebie i kątów nasłonecznienia, umożliwiając pomiary krzywej I-U również wcześnie i późno w ciągu dnia.

Czujnik SolSensor™ ma dwa zewnętrzne wejścia termopar do pomiaru temperatur z tyłu modułu. Efektywna temperatura ogniwa może być również obliczona bezpośrednio na podstawie zmierzonej krzywej I-U zgodnie z normą IEC 60904-5. Opcjonalna funkcja SmartTemp™ przyrządu PVA łączy te dwie metody w celu uzyskania maksymalnej dokładności.

PVA i SolSensor™ komunikują się bezprzewodowo z komputerem użytkownika poprzez sieć Wi-Fi o zasięgu do 100 m. Oznacza to brak kabli pod nogami, szybką konfigurację, możliwość poruszania się podczas rozwiązywania problemów z łańcuchami paneli i elastyczność pomiaru wielu skrzynek łączeniowych przy jednej konfiguracji czujnika SolSensor™.

What's in the box:

PVA-1500HE2:
 • Przyrząd PVA-1500 V
 • SolSensor™ i zacisk
 • Przewody pomiarowe z zaciskami krokodylkowymi
 • Narzędzie do rozłączania złączy MC-4
 • Ładowarki
 • 2 termopary i tarcze samoprzylepne
 • Materiały do czyszczenia czujników
 • Torba do przenoszenia (w zestawie z PVA-1500HE2)
 • Do pobrania za darmo: Aplikacja PVA i narzędzie do analizy danych

393 FC:
 • Miernik cęgowy 393 FC CAT III 1500 V TRMS
 • Przewody pomiarowe, CAT III 1500 V, wtyki kątowe z nakładkami ochronnymi
 • Elastyczna sonda prądowa iFlex 18 cali
 • Pasek z wieszakiem magnetycznym TPAK
 • Torba wysokiej jakości

87V:
 • Multimetr przemysłowy 87V
 • Przewody pomiarowe TL75 (TL175 EUR)
 • Zaciski krokodylkowe AC175
 • Holster ze składaną podpórką i miejscem na przewody pomiarowe
 • Sonda temperatury 80BK
 • Bateria 9 V (zainstalowana)

Specyfikacje: Zestaw rejestratora krzywej I-U PVA-1500HE2, miernika cęgowego i multimetru

Pojemność cieplna
Liczba pomiarów przy opóźnieniu 18 sekund między niminieograniczona (temp. otoczenia 25°C)
550 (temp. otoczenia 45°C)
Liczba pomiarów przy opóźnieniu 9 sekund między niminieograniczona (temp. otoczenia 25°C)
330 (temp. otoczenia 45°C)
Punkty śledzenia krzywej I-U100 lub 500 (do wyboru)
Czas rejestracji I-UOd 0,05 do 2 sekund (zazwyczaj 0,2 sekundy dla łańcuchów fotowoltaicznych)
Zakres temperatur eksploatacjiOd 0°C do 45°C
Zakres temperatur przechowywaniaOd -20°C do 65°C
Wilgotność podczas eksploatacji<90% wilgotności względnej, bez kondensacji. Unikać narażania zimnego przyrządu na ciepło i wilgotne powietrzne, ponieważ będzie to powodować kondensację. Przyrząd należy przechowywać w tych samych warunkach, w których będzie używany.
Wysokość n.p.m.maks. 2000 m
Czas ładowania akumulatora6 godz.
Czas pracy na akumulatorzeok. 8 godz.ok. 7 godz.
Bezpieczeństwo i zgodność z przepisamiCAT III 1500V
IEC 61010-1: stopień zanieczyszczenia 2
Funkcje ostrzeżeńPrzepięcie, przetężenie, nadmierna temperatura, odwrócona
biegunowość
Złącze PVStaubli MC4-EVO2Wtyki bananowe
Dioda LED ładowania/naładowaniaTak
Gotowość do aktualizacji oprogramowania sprzętowego w terenieTak
Obsługa przy użyciu tabletu/laptopaŁączność Wi-Fi pomiędzy tabletem lub laptopem użytkownika, przyrządem I-U oraz
SolSensor™
Masa6,6 kg7,3 kg
Wysokość43,2 cm (z przewodami pomiarowymi i odgiętkami)53,3 cm
Szerokość21,6 cm
Głębokość15,2 cm
Specyfikacja przewodów testowych i zacisków PVA-1500
Zakres napięciaOd 0 do 1500 V DC
Zakres prąduOd 0 do 30 A DC
Temperaturaod 0°C do 45°C
WilgotnośćMaksymalna wilgotność względna 80% dla temperatur do 31°C, zmniejszająca się proporcjonalnie do 50% przy 40°C
Stopień zanieczyszczenia2
Wysokość n.p.m.maks. 2000 m
Długość przewodów152 cm
Kolory przewodówDodatni = czerwony, ujemny = czarny
Producent (przewody pomiarowe i zaciski krokodylkowe)Staubli
Uwaga: Używać wyłącznie przewodów testowych i zaciskowych dostarczonych przez firmę Fluke do przyrządu PVA-1500
Specyfikacja przyrządu SolSensor™ 
Promieniowanie słoneczne
Typ czujnikaFotodioda krzemowa z poprawkami dla efektów temperaturowych, spektralnych i kątowych
Zakres pomiarowyOd 100 W/m² do 1500 W/m²
Dokładność±2% przy używaniu do przewidywania wydajności dobrze scharakteryzowanych poli- lub monokrystalicznych modułów fotowoltaicznych przy natężeniu bezpośredniego promieniowania słonecznego >600 W/m².
Rozdzielczość1 W/m²
Interwał pomiarowyTypowo, 3,5 s
Temperatura
Typ czujnikaTermopara typu K, dwa wejścia
Zakres pomiarowyOd 0°C do 100°C
Dokładność±2°C (bez uwzględnienia błędu termopary)
Rozdzielczość0,1°C
Interwał pomiarowyTypowo 3,5 s
Nachylenie
Typ czujnikaElektroniczny
Zakres pomiarowyOd 0 do 90° od poziomu
DokładnośćTypowo ±2° (od 0 do 45°)
Parametry ogólne
Synchronizacja pomiaru z krzywą I-UTypowo, <1 s
Zasięg bezprzewodowy (bezpośrednia widoczność)100 m
Zakres temperatur eksploatacjiOd 0ºC do 45ºC
Zakres temperatur przechowywaniaOd -20ºC do 65ºC
Wilgotność podczas eksploatacji<90% wilgotności względnej, bez kondensacji. Unikać narażania zimnego przyrządu na ciepło i wilgotne powietrzne, ponieważ będzie to powodować kondensację. Przyrząd należy przechowywać w tych samych warunkach, w których będzie używany.
Czas ładowania akumulatora6 godz.
Czas pracy na akumulatorze>16 godz. przy typowym użytkowaniu
Dane techniczne:   
Parametry ogólne   
Maksymalne napięcie pomiędzy dowolnym zaciskiem a uziemieniem  
AC1000 V  
DC1500 V  
Baterie2 baterie alkaliczne AA IEC LR6  
WyświetlaczPodwójny, podświetlany  
Automatyczne wyłączanie zasilaniaPo 20 min  
Elektryczne   
Dokładność   
Dokładność jest ważna przez 1 rok od kalibracji, dla temperatury pracy od 18°C do 28°C i wilgotności względnej od 0% do 75%. Specyfikacje dokładności mają postać ±([% odczytu] + [liczba najmniej znaczących cyfr]).
Współczynniki temperaturoweDodaj 0,1 × podana dokładność na każdy stopień Celsjusza >28°C lub <18°C
Prąd AC: Szczęka   
Zakres999,9 A  
Rozdzielczość0,1 A  
Dokładność2% + 5 cyfr (od 10 Hz do 100 Hz) 
 2,5% + 5 cyfr (od 100 Hz do 500 Hz) 
Współczynnik szczytu (50/60 Hz)2,5 przy 600,0 A  
 3,0 przy 500,0 A  
 1,42 przy 999,9 A  
 Dodatkowe 2% dla współczynnika szczytu >2  
Prąd AC: Elastyczna sonda prądowa   
Zakres999,9 A  
 2500 A  
Rozdzielczość0,1 A (≤999,9 A)  
 1 A (≤2500 A)  
Dokładność3% odczytu + 5 cyfr (od 10 Hz do 500 Hz) 
Współczynnik szczytu (50/60 Hz)2,5 przy 1400 A  
 3,0 przy 1100 A  
 1,42 przy 2500 A  
 Dodatkowe 2% dla współczynnika szczytu >2  
Czułość w zależności od pozycji   
Symbol NEC
Odległość od optymalnego punktui2500-10 Flexi2500-18 FlexBłąd
A12,7 mm35,6 mm±0,5%
B20,3 mm50,8 mm±1,0%
C35,6 mm63,5 mm±2,0%
Niepewność pomiaru podana została przy założeniu przyjęcia centralnego położenia głównego przewodnika w optymalnej pozycji, braku zewnętrznego pola elektrycznego i magnetycznego oraz pracy w zakresie zalecanych temperatur eksploatacji.
    
Prąd DC   
Zakres999,9 A  
Rozdzielczość0,1 A  
Dokładność2% odczytu + 5 cyfr[1]  
 [1]Gdy używana jest funkcja ZERO (B) do zerowania przyrządu.
Napięcie AC   
Zakres600,0 V  
 1000 V  
Rozdzielczość0,1 V (≤600,0 V)  
 1 V (≤1000 V)  
Dokładność1% odczytu + 5 cyfr (od 20 Hz do 500 Hz) 
Napięcie DC   
Zakres600,0 V  
 1500 V  
Rozdzielczość0,1 V (≤600,0 V)  
 1 V (≤1500 V)  
Dokładność1% odczytu + 5 cyfr  
mV DC   
Zakres500,0 mV  
Rozdzielczość0,1 mV  
Dokładność1% odczytu + 5 cyfr  
Częstotliwość prądu: Szczęka   
ZakresOd 5,0 Hz do 500,0 Hz  
Rozdzielczość0,1 Hz  
Dokładność0,5% odczytu + 5 cyfr  
Poziom wyzwalaniaOd 5 Hz do 10 Hz, ≥10 A  
 Od 10 Hz do 100 Hz, ≥5 A  
 Od 100 Hz do 500 Hz, ≥10 A  
Częstotliwość prądu: Elastyczna sonda prądowa   
ZakresOd 5,0 Hz do 500,0 Hz  
Rozdzielczość0,1 Hz  
Dokładność0,5% odczytu + 5 cyfr  
Poziom wyzwalaniaOd 5 Hz do 20 Hz, ≥25 A  
 Od 20 Hz do 100 Hz, ≥20 A  
 Od 100 Hz do 500 Hz, ≥25 A  
Częstotliwość napięcia   
ZakresOd 5,0 Hz do 500,0 Hz  
Rozdzielczość0,1 Hz  
Dokładność0,5% odczytu + 5 cyfr  
Poziom wyzwalaniaOd 5 Hz do 20 Hz, ≥5 V  
 Od 20 Hz do 100 Hz, ≥5 V  
 Od 100 Hz do 500 Hz, ≥10 V  
Moc, prąd stały (DC)   
Zakres600,0 kVA (zakres 600,0 V DC)  
 1500 kVA (zakres 1500 V DC)  
Rozdzielczość0,1 kVA  
 1 kVA  
Dokładność2% odczytu + 2,0 kVA  
 2% odczytu + 20 kVA  
Rezystancja   
Zakres600,0 Ω  
 6000 Ω  
 60,00 kΩ  
Rozdzielczość0,1 Ω (≤600,0 Ω)  
 1 Ω (≤6000 Ω)  
 0,01 kΩ (≤60,00 kΩ)  
Dokładność1% odczytu + 5 cyfr  
Pojemność   
Zakres100,0 μF  
 1000 μF  
Rozdzielczość0,1 μF (≤100,0 μF)  
 1 μF (≤1000 μF)  
Dokładność1% odczytu + 5 cyfr  
Poziom wyzwalania dla prądu rozruchu5 A  
Parametry mechaniczne   
Wymiary (dł. x szer. x wys.)281 mm x 84 mm x 49 mm  
Masa (z bateriami)520 g  
Rozwarcie szczęk34 mm  
Średnica elastycznej sondy prądowej7,5 mm  
Długość kabla elastycznej sondy prądowej   
(od głowicy do złącza elektronicznego)1,8 m  
Parametry środowiskowe   
Temperatura eksploatacjiOd -10°C do 50°C  
Temperatura przechowywaniaOd -40°C do 60°C  
Wilgotność przy eksploatacjiBez kondensacji (<10°C)  
 ≤90% wilgotności względnej (przy temperaturze od 10 do 30°C)  
 ≤75% wilgotności względnej (przy temperaturze od 30 do 40°C)  
 ≤45% wilgotności względnej (przy temperaturze od 40 do 50°C)  
Wysokość eksploatacji (n.p.m.)2000 m  
Wysokość przechowywania12 000 m  
Klasa szczelności (IP)IEC 60529: IP54, przyrząd wyłączony  
Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)   
Normy międzynarodoweIEC 61326-1: Urządzenie przenośne, środowisko elektromagnetyczne, IEC 61326-2-2, CISPR 11: grupa 1, klasa A
 Grupa 1: Przyrząd celowo wytwarza i/lub wykorzystuje energię o częstotliwości radiowej przekazywaną poprzez elementy przewodzące, która jest konieczna do wewnętrznego działania samego przyrządu.
Klasa A: Przyrząd może być stosowany we wszystkich instalacjach poza instalacjami mieszkaniowymi oraz instalacjami przyłączonymi bezpośrednio do sieci niskiego napięcia zasilającej budynki mieszkalne. Ze względu na zakłócenia przewodzone i emitowane mogą wystąpić potencjalne problemy z zapewnieniem kompatybilności elektromagnetycznej w innych środowiskach.
Przestroga: Ten przyrząd nie jest przeznaczony do użytkowania w środowiskach mieszkalnych i może nie zapewniać odpowiedniej ochrony odbioru fal radiowych w takich środowiskach.
Korea (KCC)Sprzęt klasy A (przemysłowy sprzęt nadawczy i& komunikacyjny)
 Klasa A: Przyrząd spełnia normy dotyczące fal elektromagnetycznych dla przyrządów przemysłowych, o czym powinien wiedzieć zarówno sprzedawca, jak i operator. Ten przyrząd jest przeznaczony do użytku profesjonalnego i nie należy go używać do zastosowań domowych.
USA (FCC)W świetle przepisów 47 CFR 15 subpart B to urządzenie jest uznawane za zwolnione na mocy klauzuli 15.103.
Bezpieczeństwo   
OgólneIEC 61010-1, stopień zanieczyszczenia 2 
PomiaryIEC 61010-2-032: CAT III 1500 V/CAT IV 600 V 
 IEC 61010-2-033: CAT III 1500 V/CAT IV 600 V 
Moduł łączności bezprzewodowej   
Certyfikacja w zakresie częstotliwości radiowychIdentyfikator FCC: T68-FBLE, IC: 6627A-FBLE 
Zakres częstotliwości radiowej komunikacji bezprzewodowejOd 2400 MHz do 2483,5 MHz  
Moc wyjściowa<100 mW  
UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE  
Niniejszym firma Fluke deklaruje, że sprzęt radiowy zawarty w tym produkcie jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE.
Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:  
www.fluke.com/en-us/declaration-of-conformity   
Dane techniczne
Napięcie DCNapięcie maksymalne1000 V
Dokładność±(0,05% + 1)
Rozdzielczość maksymalna10 µV
Napięcie ACNapięcie maksymalne1000 V
Dokładność±(0,7% + 2) prawdziwej wartości RMS
Szerokość pasma AC20 kHz z filtrem dolnoprzepustowym; 3 dB przy częstotliwości 1 kHz
Rozdzielczość maksymalna0,1 mV
Prąd DCMaksymalne natężenie prądu10 A (20 A przez maksymalnie 30 sekund)
Dokładność pomiaru natężenia prądu±(0,2% + 2)
Rozdzielczość maksymalna0,01 µA
Prąd ACMaksymalne natężenie prądu10 A (20 A przez maksymalnie 30 sekund)
Dokładność pomiaru natężenia prądu±(1,0% + 2) prawdziwej wartości RMS
Rozdzielczość maksymalna0,1 µA
RezystancjaMaksymalna rezystancja50 MΩ
Dokładność±(0,2% + 1)
Rozdzielczość maksymalna0,1 Ω
PojemnośćMaksymalna pojemność9999 µF
Dokładność±(1% + 2)
Rozdzielczość maksymalna0,01 nF
CzęstotliwośćMaksymalna częstotliwość200 kHz
Dokładność±(0,005% + 1)
Rozdzielczość maksymalna0,01 Hz
Współczynnik wypełnieniaMaksymalny współczynnik wypełnienia99,9%
Dokładność±(0,2% na kHz + 0,1%)
Rozdzielczość maksymalna0,1%
Pomiar temperaturyOd −200,0°C do 1090°C

wyłączając sondę
Sonda temperatury 80 BKOd –40,0°C do 260°C
2,2°C lub 2% (większa z tych wartości)
PrzewodnośćMaksymalna przewodność60,00 nS
Dokładność±(1,0% + 10)
Rozdzielczość maksymalna0,01 nS
DiodaZakres3 V
Rozdzielczość1 mV
Dokładność±(2% + 1)
Zakres współczynnika wypełnieniaDokładnośćW granicach ±(0,2% na kHz + 0,1%)
Parametry środowiskowe
Temperatura eksploatacjiOd -20°C do 55°C
Temperatura przechowywaniaOd -40°C do 60°C
Wilgotność (bez kondensacji)0–90% (0–35°C)
0–70% (35–55°C)
Wysokość eksploatacji (n.p.m.)2000 m
Dane dotyczące bezpieczeństwa
Kategoria przepięciowaEN 61010-1: do 1000 V CAT III, 600 V CAT IV
CertyfikatyCE, CSA, RCM
Parametry mechaniczne i ogólne
Wymiary201 x 98 x 52 mm (z holsterem)
Masa355 g
624 g (z holsterem)
WyświetlaczMultimetrWyświetlany zakres od 0000 do 5999, aktualizacja 4 razy na sekundę
Wyświetlany zakres od 00000 do 19 999 — w trybie wysokiej rozdzielczości
Analogowy32 segmenty, aktualizacja 40 razy na sekundę
CzęstotliwośćWyświetlany zakres od 00000 do 19 999, aktualizacja 3 razy na sekundę przy częstotliwości >10 Hz
GwarancjaWieczysta
Czas pracy bateriiAlkaliczneTypowo około 400 godzin bez podświetlenia
WstrząsyOdporność na upadek z wysokości 1 m według normy IEC 61010-1:2001
WibracjeZgodnie z normą MIL-PRF-28800 dla przyrządów klasy 2