Polski

Oprogramowanie Fluke InsideIR™

 • Fluke InsideIR™ Software - 1

Omówienie produktu: Oprogramowanie Fluke InsideIR™

Dla kamer termowizyjnych Fluke z Ti20/Ti30

Do każdej kamery termowizyjnej dołączone jest oprogramowanie Fluke InsideIR. Jest to pakiet oprogramowania o dużych możliwościach, który pozwala użytkownikowi na zapisanie i analizowanie termogramów i powiązanych danych w celu tworzenie tras przeglądów, dopasowania głównych parametrów pomiarów oraz tworzenia raportów z uzyskanych danych.

Przechowywanie danych i obrazów 
Termogramy wykonane w terenie można w łatwy sposób przesyłać do komputera i przechowywać za pomocą oprogramowanie InsideIR. Galeria obrazów (rysunek 1) zapewnia szybki przegląd pomiarów wykonanych w danej sesji. Wszystkie obrazy są oznaczone datą i godziną wykonania, zawierają informacje o lokalizacji, w której zostały wykonane, a także są zapisywane wraz z powiązanymi danymi, takim jak temperatury dla każdego punktu obrazu oraz ustawieniami urządzenia w tej lokalizacji.

Rysunek 1: Galeria obrazów

Szczegółowe analizy 
Wystarczy jedno dwukrotne kliknięcie obrazu w celu wykonania szczegółowej analizy (rysunki 2a i 2b). Zmierzone temperatury można odczytać w dowolnym punkcie obrazu lub wybrać obszar, który nas interesuje. Dla wybranego obszaru zostanie natychmiast wyświetlona temperatura: maksymalna, średnia i minimalna.

Rysunek 2a: Zapisany obraz wykorzystuje paletę z kolorami tęczy dla zakresu temperatur ustawionego od 3 do 19,2ºC. Temperatury są wyświetlane dla poszczególnych punktów lub większych obszarów.
Rysunek 2b: Ten sam obraz wykorzystujący paletę ironbow dla zoptymalizowanego zakresu temperatury (12 do 18,3ºC)

Oprogramowanie InsideIR pozwala na dostosowanie parametrów obrazu w celu wykonania dokładniejszej analizy i dokładnego ustalenia gorących punktów bez potrzeby ponownego skanowania urządzenia. Użytkownik może dostosować: 

 • Poziom i zakres temperatury
 • Ustawienia palety
 • Emisyjność
 • Wartości korygujące temperatury odbitej

Kamery termowizyjne Fluke to urządzenia w pełni radiometryczne. Tablica zawierająca zmierzone temperatury dla wszystkich punktów obrazu (rysunek 3) może zostać wczytana do arkuszy kalkulacyjnych, np. do programu Microsoft Excel.

Rysunek 3: Tablica zawierająca tysiące poszczególnych odczytów temperatury, którą można przesłać do arkusza kalkulacyjnego.

Tworzenie tras przeglądów 
Programy konserwacji prewencyjnej polegają na wykonywaniu okresowych przeglądów urządzeń o krytycznym znaczeniu dla zakładu. Oprogramowanie InsideIR pozwala na opracowywanie programu okresowego poprzez definiowanie trasy urządzeń, które mają zostać poddane przeglądowi (patrz rysunek 4). Po przypisaniu unikatowych nazw dla lokalizacji, uwag dotyczących przeglądu oraz głównych parametrów promieniowania podczerwonego można zdefiniować trasę przeglądu i przesłać ją do kamery. Podczas przeglądu na ekranie są wyświetlane instrukcje dokładnie wskazujące miejsce, w którym należy zarejestrować obrazy. Nowe obrazy oraz powiązane z nimi dane dotyczące lokalizacji można w prosty sposób porównywać z poprzednimi informacjami w celu wykrycia potencjalnych problemów, zanim spowodują one awarię.

Rysunek 4: Tworzenie przeglądu jest łatwe dzięki wykorzystaniu nazwy i numeru lokalizacji. Pole uwag pozwala na wpisanie szczegółowych instrukcji dla operatora.

Tworzenie raportów 
Profesjonalny raport termograficzny można utworzyć jednym kliknięciem myszy (rysunek 5). Użytkownik ma możliwość wstawienia opisu problemu oraz czynności, które powinny zostać podjęte. Na raporcie znajduje się miejsce na termogram, a także zdjęcie cyfrowe, o ile jest dostępne.

Rysunek 5: Szybkie i proste tworzenie profesjonalnych raportów

Minimalne wymagania systemowe 

 • Komputer PC z procesorem Pentium® III, 700 MHz lub szybszym (zalecany procesor Pentium® 4 2,8 GHz)
 • 512 MB pamięci RAM (zalecana większa ilość pamięci)
 • 500 MB wolnego miejsca na dysku twardym
 • Monitor SVGA o rozdzielczości 1024 x 768 lub większej; małe czcionki; 32-bitowa paleta kolorów
 • Napęd CD-ROM
 • Port USB 2.0
 • Mysz lub inne urządzenie wskazujące
 • Jeden z poniższych systemów operacyjnych uaktualniony o najnowsze dodatki
  • Microsoft® Windows® XP z dodatkiem SP 1 i przeglądarką Internet Explorer w wersji 6.0 lub nowszej
  • Microsoft® Windows® 2000 z dodatkiem SP 4 i przeglądarką Internet Explorer w wersji 5.01 lub nowszą
  *Uwaga: Najnowszą wersję przeglądarki Internet Explorer można znaleźć na stronie internetowej firmy Microsoft pod adresem
  • Microsoft® Windows® XP z dodatkiem SP 1 i przeglądarką Internet Explorer w wersji 6.0 lub nowszej
  • Microsoft® Windows® 2000 z dodatkiem SP 4 i przeglądarką Internet Explorer w wersji 5.01 lub nowszą
  http://www.microsoft.com.
 • Microsoft .NET Framework 1.1 (dołączone do pakietu instalacyjnego oprogramowania InsideIR)
 • Microsoft MSDE 2.0 (dołączone do pakietu instalacyjnego oprogramowania InsideIR)
 • Drukarka, opcjonalnie w celu drukowania raportów