Polski

Karta do komputera Fluke CNX pc3000 z oprogramowaniem

  • Fluke CNX pc3000 PC Adapter and Software - 1

Najważniejsze cechy

Karta CNX pc3000 PC działa z oprogramowaniem Fluke CNX sw3000 w celu bezprzewodowego zarządzania i komunikowania się z modułami Fluke CNX.

Fluke CNX sw3000 to oprogramowanie pracujące w systemie Windows, które umożliwia dokonywanie pomiarów obrazu w czasie rzeczywistym do 10 modułów CNX na jedną kartę PC. Możliwe jest również tworzenie wykresów w czasie rzeczywistym dla poszczególnych odczytów modułów. Oprogramowanie umożliwia również użytkownikowi pobieranie zarejestrowanych danych i dostosowywanie parametrów i ustawień modułów CNX, włącznie z nazwą modułu, interwałem rejestrowania i czasem trwania sesji rejestrowania.

Wymagania dla oprogramowania: Fluke CNX pc3000 należy podłączyć do portu USB w celu nawiązania łączności między modułami CNX a oprogramowaniem. Sw3000 obsługuje do dwóch kart pc3000.

Zgodność z systemem operacyjnym: Windows 7 lub nowszy.

Pobieranie: oprogramowanie Fluke CNX sw3000 można pobrać na karcie „więcej informacji na tej stronie.

Omówienie produktu: Karta do komputera Fluke CNX pc3000 z oprogramowaniem

Bezprzewodowe narzędzia diagnostyczne Fluke CNX współpracują ze sobą, co umożliwia szybsze rozwiązywanie problemów. Karta CNX pc3000 i oprogramowanie pomagają w zrozumieniu mierzonych informacji. Koniec z zapisywaniem danych, ponieważ karta CNX pc3000 z oprogramowaniem gromadzi bezprzewodowo do 65 000 zestawów oznaczonych czasowo odczytów min/maks/średni ze zdalnych modułów CNX. Oprogramowanie może wyświetlać odczyty na żywo z 10 modułów na raz. Umożliwia określanie niestandardowych interwałów rejestrowania i niestandardowych nazw modułów. Zawiera oprogramowanie SW3000 dla systemu Windows.

Zobacz inne elementy zespołu bezprzewodowego

Modele: Karta do komputera Fluke CNX pc3000 z oprogramowaniem

CNX PC3000

PC Adapter/Fluke CNX sw3000 Software

Kup