Polski

Zestaw Ti125 a3001 FC iFlex®

Najważniejsze cechy

Niektóre zalety zestawu Ti125:

 • Wyjątkowy system regulacji ostrości IR-OptiFlex™. Gwarantuje, że obrazy są ostre i pełna jakość jest uzyskiwana przy odległości od 1,2 m, tak aby skanowanie było wygodne. W przypadku mniejszych odległości wystarczy jeden ruch palcem, aby przełączyć urządzenie w tryb ręczny
 • Zawsze dostępne punkty odniesienia dzięki systemowi notatek IR-PhotoNotes™. Funkcja dodawania obrazów z ważnymi informacjami i obszarami sąsiednimi pozwala szybko identyfikować i łatwo śledzić diagnozowane lokalizacje.
 • Szybkie i łatwe wykrywanie problemów przy użyciu technologii IR-Fusion® i trybu AutoBlend™. Funkcja AutoBlend pozwala precyzyjnie ustalić miejsca potencjalnych problemów przez połączenie obrazów cyfrowych i podczerwonych. Obraz cyfrowy i częściowo przezroczysty obraz podczerwony są łączone w jeden obraz zawierający wszystkie informacje
 • Aplikacja Fluke Connect® – Zobacz. Zapisz. Prześlij dalej. Wszystko do pracy w terenie
 • Wielotrybowe nagrywanie wideo – nagrywanie wideo bez konieczności regulacji ostrości w świetle widzialnym i świetle podczerwonym przy pełnej obsłudze technologii IR-Fusion.
 • Kompas elektroniczny (8-kierunkowy) ułatwia określanie lokalizacji problemów

Niektóre zalety zestawu bezprzewodowego multimetru 3000 FC:

 • Pomiar napięcia prądu stałego i zmiennego do 1000V
 • Pomiar natężenia prądu stałego i zmiennego z rozdzielczością 0,01 mA
 • Pomiary przewodnictwa, rezystancji, test diody, pojemności i częstotliwości
 • Zapamiętywanie MIN/MAX
 • CAT III 1000 V, Cat IV 600 V; IP54

Bezprzewodowy moduł prądowy iFlex™ pozwala na przeprowadzanie pomiarów na przewodnikach o niewygodnych kształtach i ułatwia dostęp do przewodu. Niektóre zalety zestawu a3001 FC:

 • Jeden (1) elastyczny miernik prawdziwej wartości RMS
 • Jedna (1) elastyczna sonda prądowa iFlex i2500-10
 • Pomiary prądu AC do 2500 A
 • Używany jest jako oddzielny miernik lub jako część systemu
 • Obsługuje funkcję rejestrowania do odczytu lub zapisu maks. 65 000 wyników
 • Funkcja prądu rozruchowego
 • Pasek z wieszakiem magnetycznym

Omówienie produktu: Zestaw Ti125 a3001 FC iFlex®

Kamera termowizyjna Ti125 w połączeniu z modułem a3001 FC iFlex jest solidnym zestawem do zastosowań przemysłowych, który pozwala na wykonywanie zadań szybciej, bezpieczniej i dokładniej.

Specyfikacje: Zestaw Ti125 a3001 FC iFlex®

Fluke 125 热像仪

详细技术指标
IR 分辨率(FPA 大小)160 x 120 FPA 非制冷焦平面
光谱带7.5 µm 至 14 µm(长波)
图像捕捉频率9 Hz 刷新率或 60 Hz 刷新率,取决于型号
NETD(热敏度)≤100 mK (0.10 °C 时 30°C 目标温度为)
FOV(视场)22.5 °H x 31 °V
IFOV(空间分辨率)3.39 mRad
温度测量范围(-10°C 以下未校准)-20 °C 至 350 °C(-4 °F 至 482 °F)
精度± 2 °C 或 2 %(25 °C 时,取读数较大值)
对焦机制IR-OptiFlex™ 对焦系统
IR Fusion® 技术画中画、全红外光、完全可见光
兼容 Fluke Connect
颜色报警高温
标准调色板蓝-红、灰度、反灰度、高对比度、热金属、铁红、琥珀色、反琥珀色
Ultra Contrast™ 调色板蓝-红、灰度、铁红
热/冷标记
利用用户定义的点标记照相机和 SmartView® 中有三个
中心框(最小/平均/最大)
级别和范围控制手动和自动
最小范围(自动模式下)5 °C
最小范围(手动模式下)2.5 °C
 IR 焦距15.25 cm (6 in)
重量0.726 kg (1.6 lb)
尺寸28.4 x 8.6 x 13.5 cm (11.2 x 3.4 x 5.3 in)
LCD 显示屏3.5 英寸对角线
可见光相机200 万像素工业级
自动视差校正约 18-22 英寸
IR-PhotoNotes™ 标注系统是(3 个图像)
激光指针
照明灯
电子(基点)罗盘
发射率修正
透射率修正
背景温度补偿
语音标注(音频)60 秒,对应每个图像
多模式视频输出
多模式视频录制(支持 MPEG 编码的标准 AVI)是(支持 MPEG 编码的 AVI格式,最多 5 分钟)
多模式视频录制(辐射 .IS3)
内存查看缩略图查看
电池(可现场更换、可充电)一块
电池寿命4 小时以上(每块)*
外部电池充电底座可选(附件)
电源适配器
跌落测试2 m (6.5 ft)
入口保护 (IP) 等级 (IEC 60529)IP54
建议校准周期两年
多功能读卡器
内存存储2 GB SD 存储卡
直接下载功能迷你 USB 直接下载至 PC
工作温度范围-10 °C 至 +50 °C
储存温度范围-20 °C 至 +50 ℃
操作湿度工作和储存湿度,10 % 到 95 %,非冷凝
振动与冲击2G,IEC 68-2-26 和 25G,IEC 68-2-29
安全标准IEC 61010-1:无类型,污染等级 2
C TickIEC/EN 61326-1
EMI, RFI, EMCEN61326-1; FCC 第 5 部分
用户手册捷克语、英语、芬兰语、法语、德语、意大利语、日语、韩语、波兰语、葡萄牙语、俄语、简体中文、西班牙语、瑞典语、繁体中文、土耳其语、荷兰语和匈牙利语
标准保修期两年
延长保修和服务计划
*为 LCD 增加 50 % 的亮度

Fluke 3000 FC 无线数字万用表


* 对于所有规格:精度期限指定为校准后的一年,操作温度为 18 °C 至 28 °C,相对湿度为 0% 至 90%。精度规格采用的格式为 ±([读数的 %] + [最低有效位数数字])。
 
详细技术指标
交流电压
量程1分辨率精度234
45 Hz 至 500 Hz500 Hz 至 1 kHz
600.0 mV0.1 mV1.0 % + 32.0 % + 3
6.000 V0.001 V
60.00 V0.01 V
600.0 V0.1 V
1000 V1 V
1 所有交流电压量程均已指定从 1% 至 100% 的量程。
2 在满刻度到 500 V 时,波峰因数 ≤ 3,在 1000 V 时波峰因数呈线性下降至 < 1.5。
3 若为非正弦波,则高达 3 的波峰因数通常要加 ±(2% 读数 + 2% 满刻度)。
4 请勿超过 107 V-Hz。
 
直流电压、连通性、电阻、二极管测试和电容
功能量程分辨率精度
mV600.0 mV0.1 mV0.09 % + 2
V6.000 V0.001 V0.09 % + 2
60.00 V0.01 V
600.0 V0.1 V
1000 V1 V0.15 % + 2
Ω600 Ω1 Ω< 25 Ω 时,仪表发出蜂鸣声,蜂鸣器检测 250 μs 或更长时间的开路或短路。
Ω600.0 Ω0.1 Ω0.5 % + 2
6.000 kΩ0.001 kΩ0.5 % + 1
60.00 kΩ0.01 kΩ
60.00 kΩ0.1 kΩ
600.0 kΩ0.001 MΩ
50.00 MΩ0.01 MΩ1.5 % + 3
二极管测试2.000 V0.001 V1 % + 2
µF1000 nF1 nF1.2 % + 2
10.00 μF0.01 μF
100.0 μF0.1 μF
9999 μF11 μF10 % 典型
1 在 9999 μF 量程下测量 1000 μF 电容时,测量精度为 1.2 % + 2。
 
交流和直流电流
功能量程1分辨率精度
交流电流
(45 Hz 至 1 kHz)
60.00 mA0.01 mA1.5 % + 3
400.0 mA30.1 mA
mA 直流电流260.00 mA0.01 mA0.5 % + 3
400.0 mA30.1 mA
1 所有交流电流量程均已指定为从 5 % 至 100 % 的量程。
2 输入负荷电压(典型):400 mA 输入 2 mV/mA。
3 400 mA 指定精度,最高 600 mA 过载。
 
频率
量程分辨率精度1
99.99 Hz0.01 Hz0.1 % + 1
999.9 Hz0.1 Hz
9.999 kHz0.001 kHz
99.99 kHz0.01 kHz
1 指定电压频率最高为 99.99 kHz,电流频率最高为 10 kHz。
 
输入特性
功能过载
保护
输入阻抗
(标称值)
共模抑制比(1 kΩ 非平衡)常模抑制
1100 V 均方根> 10 MΩ < 100 pF在直流且频率为 50 Hz 或 60 Hz 时大于 120 dB在 50 Hz 或 60 Hz 时大于 60 dB
1100 V 均方根> 10 MΩ < 100 pF在直流且频率为 60 Hz 以下时大于 60 dB
1100 V 均方根> 10 MΩ < 100 pF在直流且频率为 50 Hz 或 60 Hz 时大于 120 dB在 50 Hz 或 60 Hz 时大于 60 dB
开路测试电压满刻度电压典型短路电流
至 6 MΩ50 MΩ
1100 V 均方根< 2.7 V DC< 0.7 V DC< 0.9 V DC< 350 mA
1100 V 均方根< 2.7 V DC直流 2.000 V< 1.1 mA
 
mA 功能
过载保护保险丝,44/100 A,1000 V,快熔
过载600 mA 过载最长达 2 分钟,最少 10 分钟停顿
 
最小值/最大值记录精度
直流功能测量功能的指定精度,持续时间 >350 毫秒的变化共计 12 次。
交流功能测量功能的指定精度,持续时间 >900 毫秒的变化共计 40 次。
 
通用技术指标
任何端子和接地之间的最高电压1000 V 直流或交流均方根
Ω A 输入的熔断保护0.44 A (44/100 A, 440 mA),1000 V 快速熔断,仅限福禄克指定部件
显示屏 (LCD)更新率: 4/秒
伏特、安培、欧姆:6000 次
频率:10000 次
电容:1000 次
电池类型三节 AA 碱性电池,NEDA 15A IEC LR6
电池寿命最少 250 小时
射频通信2.4 GHZ ISM 波段
射频通信量程露天、无障碍:最远 20 米
有障碍、石膏板墙:最远 6.5 米
有障碍、混凝土墙或者钢制电气外壳:最远 3.5 米
温度工作温度:-10 °C 至 50 °C
存放温度:-40 °C 至 60 °C
温度系数0.1 X(指定精度)/°C (<18 °C 或 >28 °C)
相对湿度0 % 至 90 %(0 °C 至 35 °C)
0 % 至 75 %(35 °C 至 40 °C)
0 % 至 45 %(40 °C 至 50 °C)
海拔工作温度:2000 米
存放海拔:12000 米
电磁兼容性
EMI、RFI、EMC、RF
EN 61326-1:2006、EN 61326-2-2:2006
ETSI EN 300 328 V1.7.1:2006、ETSI EN 300 489
V1.8.1:2008、FCC 第 15 部分 C 子部分第 15.207、15.209、15.249 节
FCCID:FCC: T68-FDMMBLE IC: 6627A-FDMMBLE
符合安全标准ANSI/ISA 61010-1 / (82.02.01):第 3 版
CAN/CSA-C22.2 No 61010-1-12:第 3 版
UL 61010-1:第 3 版
IEC/EN:IEC/EN 61010-1:2010
认证CSA, FCC, CE
防护 (IP) 等级IP54
污染等级2
尺寸(高 x 宽 x 长)4.75 cm x 9.3 cm x 20.7 cm
(1.87 in x 3.68 in x 8.14 in)
重量340 g (12 oz)

注意:与 Fluke CNX 测试工具不兼容

Fluke a3001 FC 无线 iFlex 交流电流模块

 
技术指标
量程0.5 A 至 2500 A AC
分辨率0.1 A
精度3 % ± 5 位(5 Hz 至 500 Hz)
波峰因数 (50 Hz/60 Hz)1100 A 时为 3.0,1400 A 时为 2.5,2500 A 时为 1.42,增加 2 % (C.F. > 2)
LCD w/背光3½ 位
数据存储率/间隔1 秒(最小)/可通过 PC 或前面板调整
电池类型2 AA,NEDA 15 A,IEC LR6
电池寿命400 小时
存储器可记录多达 65000 个读数
射频通信2.4 GHZ ISM 波段
射频通信量程露天、无障碍:最远 20 米
有障碍、石膏板墙:最远 6.5 米
有障碍、混凝土墙或者钢制电气外壳:最远 3.5 米
工作温度-10 °C 至 +50 °C
存放温度-40 °C 至 +60 °C
温度系数增加 0.1 X(指定精度)/°C(<18 °C 或 >28 °C)
操作湿度35 °C 下为 90%,40 °C 下为 75%,50 °C 下为 45 %
海拔工作温度:2000 米
存放海拔:12000 米
电磁兼容性 (EMC)EN 61326-1:2006
符合安全标准IEC 61010-1,600 V IV 类/1000 V III 类,第三版
安全等级CAT IV 600 V、CAT III 1000 V
认证CSA, CE, FCC: T68-FBLE IC: 6627A-FBLE
防护 (IP) 等级IP42
污染等级2
钳口开度25.4 cm (10 in) 线圈
尺寸(高 x 宽 x 深)16.5 cm x 6.35 cm x 1.4 cm (6.5 in x 2.5 in x 1.4 in)
重量0.22 kg (8 oz)

注意:与 Fluke CNX 测试工具不兼容

Modele: Zestaw Ti125 a3001 FC iFlex®

FLK-Ti125 9HZ/FCA

Zestaw Ti125 a3001 FC iFlex® (9 Hz)

Kup

W zestawie:

 • Kamera termowizyjna Fluke Ti125
 • Zasilacz sieciowy
 • Inteligentny akumulator litowo-jonowy (1)
 • Kabel USB
 • Karta pamięci SD
 • Karta WiFi SD Fluke Connect®
 • Twardy futerał do przenoszenia urządzenia
 • Miękka torba podróżna
 • Regulowany pasek na nadgarstek dostosowany dla osób praworęcznych lub leworęcznych
 • Wydrukowane instrukcje użytkownika w językach angielskim, chińskim uproszczonym, francuskim, hiszpańskim i niemieckim oraz wszystkie pozostałe instrukcje znajdują się na dysku CD.
 • Oprogramowanie SmartView®
 • Karta gwarancyjna do zarejestrowania
 • Bezprzewodowy multimetr cyfrowy Fluke 3000 FC z trzema (3) bateriami AA (zainstalowane)
 • Jeden (1) moduł a3001 FC z dwoma (2) bateriami AA (zainstalowane)
 • Jedna (1) cewka 10" iFlex
 • Jeden (1) pasek/magnes
 • Przewody pomiarowe TL175 (1 para)
 • Zaciski krokodylkowe AC175 (1 para)
 • 3-komorowy miękki futerał C3003
 • Pakiet informacyjny
FLK-Ti125 30HZ/FCA
Ti125 a3001 FC iFlex® Kit (30 Hz)
Kup

Zestaw Ti125 a3001 FC iFlex® (30 Hz)

W zestawie:

 • Kamera termowizyjna Fluke Ti125
 • Zasilacz sieciowy
 • Inteligentny akumulator litowo-jonowy (1)
 • Kabel USB
 • Karta pamięci SD
 • Karta WiFi SD Fluke Connect®
 • Twardy futerał do przenoszenia urządzenia
 • Miękka torba podróżna
 • Regulowany pasek na nadgarstek dostosowany dla osób praworęcznych lub leworęcznych
 • Wydrukowane instrukcje użytkownika w językach angielskim, chińskim uproszczonym, francuskim, hiszpańskim i niemieckim oraz wszystkie pozostałe instrukcje znajdują się na dysku CD.
 • Oprogramowanie SmartView®
 • Karta gwarancyjna do zarejestrowania
 • Bezprzewodowy multimetr cyfrowy Fluke 3000 FC z trzema (3) bateriami AA (zainstalowane)
 • Jeden (1) moduł a3001 FC z dwoma (2) bateriami AA (zainstalowane)
 • Jedna (1) cewka 10" iFlex
 • Jeden (1) pasek/magnes
 • Przewody pomiarowe TL175 (1 para)
 • Zaciski krokodylkowe AC175 (1 para)
 • 3-komorowy miękki futerał C3003
 • Pakiet informacyjny