Polski

Przewód do pomiaru rezystancji TL2X4W-PT 2x4 żyły z 2 mm końcówką sondy pomiarowej

Modele: Przewód do pomiaru rezystancji TL2X4W-PT 2x4 żyły z 2 mm końcówką sondy pomiarowej

Fluke TL2X4W-PTII
Fluke TL2X4W-PTII 2x4 Wire Ohms Test Lead 2 mm Probe Tip
Kup
2x4 Wire Ohms Test Lead 2 mm Probe Tip

Zasoby: Przewód do pomiaru rezystancji TL2X4W-PT 2x4 żyły z 2 mm końcówką sondy pomiarowej