Karta do komputera Fluke CNX pc3000 z oprogramowaniem

  • Karta Do Komputera Fluke CNX Pc3000 Z Oprogramowaniem | Fluke

Najważniejsze cechy

Karta CNX pc3000 PC działa z oprogramowaniem Fluke CNX sw3000 w celu bezprzewodowego zarządzania i komunikowania się z modułami Fluke CNX.

Fluke CNX sw3000 to oprogramowanie pracujące w systemie Windows, które umożliwia dokonywanie pomiarów obrazu w czasie rzeczywistym do 10 modułów CNX na jedną kartę PC. Możliwe jest również tworzenie wykresów w czasie rzeczywistym dla poszczególnych odczytów modułów. Oprogramowanie umożliwia również użytkownikowi pobieranie zarejestrowanych danych i dostosowywanie parametrów i ustawień modułów CNX, włącznie z nazwą modułu, interwałem rejestrowania i czasem trwania sesji rejestrowania.

Wymagania dla oprogramowania: Fluke CNX pc3000 należy podłączyć do portu USB w celu nawiązania łączności między modułami CNX a oprogramowaniem. Sw3000 obsługuje do dwóch kart pc3000.

Zgodność z systemem operacyjnym: Windows 7 lub nowszy.

Pobieranie: oprogramowanie Fluke CNX sw3000 można pobrać na karcie „więcej informacji na tej stronie.

Kup teraz

Omówienie produktu

Bezprzewodowe narzędzia diagnostyczne Fluke CNX współpracują ze sobą, co umożliwia szybsze rozwiązywanie problemów. Karta CNX pc3000 i oprogramowanie pomagają w zrozumieniu mierzonych informacji. Koniec z zapisywaniem danych, ponieważ karta CNX pc3000 z oprogramowaniem gromadzi bezprzewodowo do 65 000 zestawów oznaczonych czasowo odczytów min/maks/średni ze zdalnych modułów CNX. Oprogramowanie może wyświetlać odczyty na żywo z 10 modułów na raz. Umożliwia określanie niestandardowych interwałów rejestrowania i niestandardowych nazw modułów. Zawiera oprogramowanie SW3000 dla systemu Windows.

Zobacz inne elementy zespołu bezprzewodowego

Modele

CNX pc3000

PC Adapter/Fluke CNX sw3000 Software

Kup

Zasoby

Zgodne produkty