Polski

5 sposobów, w jakie narzędzia pomiarowe mogą zwiększyć bezpieczeństwo pracy przy maszynach z obracającymi się elementami

Jakość zasilania

OPIS ZASTOSOWAŃ

Zagrożenia elektryczne związane z urządzeniami elektromechanicznymi są bardzo poważne, dlatego wymagania dotyczące używania środków ochrony osobistej są bardzo rygorystyczne. Jednak w jaki sposób można chronić się przed zagrożeniami spowodowanymi przez obracające się elementy maszyn?

Oto trzy główne założenia dotyczące bezpieczeństwa mechanicznego:

  • Praca w bezpiecznej odległości od obracających się elementów oraz ograniczenie liczby wejść/wyjść
  • Odłączanie uszkodzonych urządzeń ZANIM wystąpi zagrożenie
  • Zwiększenie bezpieczeństwa podczas prac konserwacyjnych i zapewnienie zgodności z przepisami dzięki używaniu odpowiednich narzędzi

Jak pracować bezpieczniej w pobliżu ruchomych elementów

Gdy konieczne jest wykonywanie pracy w pobliżu włączonych maszyn z ruchomymi częściami, należy dołożyć wszelkich starań w celu zapewnienia bezpieczeństwa.

1. Zachować szczególną ostrożność podczas pracy przy ruchomych wałach i innych elementach.

Nosić okulary ochronne i inne środki ochrony osobistej. Nigdy nie nosić zwisających smyczy ani naszyjników. Upewnić się, że kable są wyposażone w odpowiednie złącza zrywane w przypadku ich upuszczenia na ruchomy wał.

2. Pracować w odpowiedniej odległości od potencjalnego zagrożenia.

5 sposobów, w jakie narzędzia pomiarowe mogą zwiększyć bezpieczeństwo pracy przy maszynach z obracającymi się elementami | Fluke

W celu odczytania numeru części na uruchomionej maszynie lub zmierzenia prędkości obrotowej wału nie należy używać obrotomierza. Dotykanie obracającego się wału jest zbyt ryzykowne. Do tego zadania należy użyć stroboskopu LED. Stroboskop LED „zamraża” ruch, umożliwiając pomiar prędkości obrotowej, odczytywanie informacji z ruchomych elementów oraz identyfikację potencjalnych problemów bez konieczności zatrzymywania maszyny lub narażania pracowników

3. Jeśli to możliwe, używać narzędzi bezprzewodowych.

Podczas wykonywania pomiarów kable łączące narzędzie z czujnikiem często stanowią przeszkodę. Im dłużej trwa wykonywanie zadania, tym dłuższy jest czas, w którym może się wydarzyć wypadek.

Narzędzie bezprzewodowe nie ma kabli i można go

używać w bezpiecznej odległości od miejsca pracy. Inteligentne narzędzia umożliwiają uzyskanie maksymalnej wydajności. Pozwalają one szybko i łatwo wykonać zadanie, ograniczając czas, przez który użytkownik musi przebywać w strefie zagrożenia.

4. Identyfikacja nieprawidłowo działających maszyn przed wystąpieniem usterki

Istnieje wiele sposobów, w jakie usterka maszyny może doprowadzić do wypadku lub zagrożenia dla środowiska:

  • Usterka powodująca zniszczenie maszyny i wyrzucenie ruchomych elementów może spowodować obrażenia u znajdujących się w pobliżu pracowników.
  • Zwykła usterka maszyny powodująca uwolnienie produktu do otoczenia — dotyczy to wysokiej temperatury, toksycznych substancji chemicznych, niebezpiecznych dla środowiska ścieków, materiałów palnych itp.
  • Drobna usterka prowadząca do uszkodzenia konstrukcji lub posadowienia może prowadzić do odniesienia obrażeń.

Używać miernika drgań do regularnego monitorowania urządzeń obrotowych. Szukać pierwszych oznak możliwej usterki. Dzięki dodaniu miernika drgań do wyposażenia kontrolnego można w 30 sekund sprawdzić, czy stan maszyny nie uległ pogorszeniu.

5. Szybko oceniać ryzyko związane z usterką maszyny.

W przypadku stwierdzenia zmiany w istotności usterki, należy szybko ocenić, czy ma ona charakter umiarkowany (maszyna może działać jeszcze kilka miesięcy), czy też ekstremalny (awaria może wystąpić w każdym momencie). Łożysko grożące pęknięciem w każdej chwili może doprowadzić do awarii o katastrofalnych skutkach, prowadzącej do zniszczenia

wału, całej maszyny, zatrzymania produkcji, wycieku szkodliwych substancji lub spowodowania obrażeń u osób znajdujących się w pobliżu Zakłady, w których są używane duże urządzenia mechaniczne, coraz szerzej wykorzystują mierniki drgań do diagnozowania najczęściej występujących usterek mechanicznych. Miernik umożliwia ocenę istotności usterki oraz sporządzenie szczegółowego raportu opisującego stopień zagrożenia oraz zalecenia dotyczące jego wyeliminowania.