Dutch

Elektrische PBM - persoonlijke beschermingsmiddelen

Wat zijn persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM, Engels: Personal Protective Equipment, PPE) en waarom zijn ze belangrijk? Volgens 85% van de elektriciens die hebben deelgenomen aan een recente Fluke-enquête, zouden ze niet erg belangrijk zijn. Zij gaven aan dat ze het dragen van de juiste PBM overslaan omdat het een ongemak is. Toch weten we dat PBM echt de enige bescherming vormen voor uw veiligheid in een omgeving met vlambogen of vlamboogdrukgolven. De beste manier om schokken of elektrocutie te voorkomen is natuurlijk om ver afstand te houden van onderdelen die onder spanning staan en alleen aan spanningsloze apparatuur te werken. Helaas kunnen zelfs bij het nemen van de juiste voorzorgsmaatregelen nog steeds vlambogen en andere ongelukken optreden. Daarom zijn elektrische PBM het enige wat u nog beschermt bij het optreden een vlamboog of vlamboogdrukgolf.

Voor verschillende soorten elektrische werkzaamheden zijn verschillende niveaus van PBM vereist.

De Occupational Safety and Health Administration (OSHA) en de NFPA van het Amerikaanse ministerie van Arbeid stellen robuuste richtlijnen en voorschriften op met betrekking tot de veiligheid op de werkplek. NFPA 70E, de norm voor elektrische veiligheid op de werkplek, beschrijft de vereisten en de PBM die vereist zijn om veilig te werken. Hoewel de NFPA 70E-normen niet wettelijk verplicht zijn, zijn ze geschreven om te helpen voldoen aan de vereisten die OSHA volgens de Amerikaanse wet verplicht stelt. Om erachter te komen welke PBM nodig zijn in bepaalde omgevingen, moet u beginnen met het uitvoeren van een gevarenanalyse.

Wat zijn PBM-vereisten?

Een gevarenanalyse vertelt u niet alleen welke PBM nodig zijn voor de werkplek, maar het is ook de eerste stap naar het ontwikkelen van een veiligheidsprogramma. Het moet dienen als uw basis voor het creëren van een veilige werkomgeving. U moet de mogelijke gevaren op de werkplek vaststellen, zowel fysiek als met betrekking tot de gezondheid.

Mogelijke gezondheidsrisico's zijn zaken als blootstelling aan schadelijk stof, chemicaliën of straling. Fysieke gevaren kunnen een breed scala aan werkplekgebieden omvatten, inclusief, maar niet beperkt tot:

 • Bewegende voorwerpen
 • Scherpe randen
 • Mogelijkheid van vallende voorwerpen
 • Elektrische aansluitingen
 • Extreme temperaturen

Bij een rondgang over de werkplek is het belangrijk om alle mogelijke risico's te documenteren. Die informatie kan later worden georganiseerd en de juiste PBM kunnen dan worden bepaald om werknemers tegen elk gevaar te beschermen. De werkplek moet ook periodiek opnieuw worden beoordeeld om er zeker van te zijn dat er rekening wordt gehouden met eventuele veranderingen en dat de vastgestelde PBM-niveaus voldoende zijn.

De juiste PBM selecteren

Verwijder, zodra de gevarenbeoordeling is afgerond, alle gevaren die u kunt. Houd de hiërarchie van controlemethoden in gedachten bij het opstellen van uw plan. Het National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) heeft deze controlemethodes geordend op volgorde van wat het meest effectief is tot wat het minst effectief is bij het beschermen van de veiligheid van werknemers.

 1. Elimineer het gevaar
 2. Vervang door minder gevaarlijke apparatuur of materialen
 3. Stel controlemethodes op om de blootstelling of de ernst te verminderen
 4. Waarschuwingen, borden en andere communicatie
 5. Administratieve controlemethodes, inclusief veilige werkmethoden
 6. Persoonlijke beschermingsmiddelen

Als u de hiërarchie hebt doorlopen en als laatste stap bij PBM bent gekomen, maak dan een lijst met PBM voor elektrisch werk. U dient de NFPA 70E-richtlijnen te volgen om de minimum PBM-normen te selecteren voor de gebieden die u in de beoordeling hebt vastgesteld. Tabel 130.5(C), of de tabelmethode van NFPA 70E, helpt bij het inschatten van de waarschijnlijkheid van het optreden van een vlamboogincident in verschillende gelijk- en wisselspanningsystemen en of PBM vereist zijn.

De tabel geeft een vereist minimumniveau weer. Het is altijd een goed idee om niet alleen aan de minimumveiligheidseisen te voldoen, maar de normen ook te overtreffen. OSHA vereist dat veel van de PBM-categorieën voldoen aan de normen die zijn ontwikkeld door het American National Standards Institute (ANSI) voor deze drie soorten PBM:

 • Oog- en gezichtsbescherming,
 • Hoofdbescherming en
 • Voetbescherming.

ANSI heeft geen standaard voor handschoenen, maar OSHA adviseerde de selectie te baseren op de taken die worden uitgevoerd.

PBM-training

Als onderdeel van de OSHA-normen zijn werkgevers verplicht om werknemers die elektrische PBM moeten dragen, te leren wat ze moeten dragen en wanneer, hoe ze het correct moeten dragen, goed onderhouden, en hoe ze zich moeten ontdoen van de PBM en wat de beperkingen ervan zijn.

Het begrijpen van de beperkingen van PBM is een belangrijk aspect van de training, omdat het dragen van de juiste beschermende kleding moet worden gezien als de enige aanwezige bescherming bij het optreden van een vlamboog. PBM zijn niet onfeilbaar Gecombineerd met goede veiligheidspraktijken, resulteert het gebruik van PBM in de best mogelijke uitkomst mocht er een vlamboog of vlamboogdrukgolf optreden.

Het opnemen van PBM-training als onderdeel van uw reguliere veiligheidstrainingen kan ook helpen om alle medewerkers op de hoogte te houden van eventuele veranderingen en geeft u de kans om de effectiviteit van uw elektrische PBM-maatregelen te beoordelen. Die veiligheidstraining moet ervoor zorgen dat iedereen de juiste maatregelen neemt om vlamboogincidenten te voorkomen en het aantal gevallen te minimaliseren. Het dragen en gebruiken van de juiste PBM moet een van die maatregelen zijn. Het vermindert uw verwondingen en kan uw leven redden.

Gerelateerde bronnen