Dutch

Innovatief gebruik van akoestische beeldvorming tijdens petrochemische turnarounds

Lekdetectie

Marathon Petroleum Company in de VS heeft een prijs ontvangen voor het gebruik van akoestische beeldvorming in het turnaround-proces. De innovatieprijs is een erkenning van Marathon voor het "verbeteren van de procesveiligheid door een apparaat te implementeren dat lekken detecteert die vaak niet te zien of te horen zijn, via de geluidsfrequenties die het lek uitzendt." Het persbericht van Marathon gaat verder: "De Fluke Acoustic Imager lokaliseert lekkages tot op 120 meter afstand en geeft deze weer op het LCD-scherm, waarbij kleurvariaties worden gebruikt om een visuele geluidskaart te vormen. De raffinaderij heeft 28 akoestische camera's in gebruik."

Innovaties in het turnaround-proces

Het proces van een turnaround (TA) in een petrochemische fabriek behelst het weer online brengen van de systemen na onderhoud, installatie van nieuwe of vervangende apparatuur en inspecties. Gedurende deze periode is de fabriek het meest kwetsbaar. Hoewel de meeste petrochemische processen gesloten zijn, waardoor ze relatief veilig zijn, worden deze processen bij een TA blootgesteld aan talloze risico's die kunnen leiden tot brand, explosies en blootstelling aan dodelijke gassen.

Een TA is in de eerste plaats een lange lijst van werkzaamheden die zorgvuldig zijn georganiseerd om ervoor te zorgen dat alle systemen en processen in de raffinaderij veilig weer online worden gebracht.

Het detecteren van lekken tijdens een TA is niets nieuws, maar de methode wel. Eerdere methoden zijn onder andere:

 • Zeep en water: rommelig, potentieel gevaarlijk en niet uitgebreid
 • Sonische camera's: sterk afhankelijk van goed opgeleide technici en rustige ruimten; gebruikers ervaren de apparatuur als onhandig en gevoelig
 • Infraroodcamera's voor gasdetectie: beperkt in het bepalen van de omvang van lekkages en peperduur

De akoestische camera's van Fluke maken gebruik van een reeks zeer gevoelige microfoons die zowel akoestische als ultrasone geluidsbereiken oppikken. Het geluid wordt gekoppeld aan een visueel beeld dat over een standaard digitaal beeld wordt geplaatst. De beelden tonen een kleurgecodeerd spectrum van decibelniveaus per frequentie, waardoor het voor het eerst mogelijk is om lekken te visualiseren, zelfs in lawaaierige omgevingen.

Gebruik van akoestische beeldvorming tijdens turnarounds

Elimineert lekken en controleert reparaties in de algemene operationele apparatuur in en rond primaire processen. Lekken in gascompressoren kunnen bijvoorbeeld brand veroorzaken en er bestaat brandgevaar als koolwaterstofpompen, kleppen of leidingen lekken ontwikkelen waardoor dampen ontstekingsbronnen kunnen bereiken.

 • Warmtewisselaars, koelers en procesverhitters
 • Stoomgeneratie
 • Overdruk- en fakkelsystemen
 • Gas- en luchtcompressoren
 • Pompen, leidingen en kleppen

Andere gerelateerde petrochemische processen die moeten worden geïnspecteerd tijdens TAR

 • Stankverwijderings- en behandelingsproces
 • Onverzadigd-gasinstallaties
 • Amine-installaties
 • Verzadigd-gasinstallaties
 • Asfaltproductie
 • Waterstofproductie
 • Vermenging
 • Productieprocessen voor smeermiddelen, was en vet