Dutch

Belangrijkste oorzaken van en soorten deelontlading

Lekdetectie

De standaarddefinitie van deelontlading (partial discharge, PD) is een elektrische ontlading die de ruimte tussen twee geleidende elektroden niet volledig overbrugt. Deelontlading vindt plaats in allerlei locaties en media in elektrische hoogspanningsapparatuur. Hoewel de termen variëren, zijn er in het algemeen vier typen deelontlading, die elk om verschillende redenen optreden en elk met de neiging om verschillende mate van schade te veroorzaken. De deelontlading wordt meestal veroorzaakt door een klein defect en leidt tot duizenden kleine repetitieve ontladingen. De ontlading verspreidt zich en groeit in de loop van de tijd. Uiteindelijk kan dit leiden tot catastrofale storingen die leiden tot storingen in de apparatuur en gevaarlijke vlambogen. Voor de meesten is veiligheid van primair belang.

Detecteer deelontlading met de Fluke ii910 Precision Acoustic ImagerDetectie van deelontlading in een elektriciteitsnetwerk met de Fluke ii910 Precision Acoustic Imager.

Soorten deelontlading

  1. Corona-ontlading: Deze algemene vorm van deelontlading treedt op wanneer de ontlading rechtstreeks in de lucht komt, afkomstig van het scherpe oppervlak van de geleider. (Dit is de oorzaak van de geluids- en radiofrequentie-emissies.) Vanuit het oogpunt van schade of veiligheid is corona normaal gesproken niet zorgwekkend.
  2. Ontladingen door vlambogen: Ontladingen door vlambogen is een langdurige elektrische ontlading die wordt veroorzaakt door de elektrische afbraak van een gas. Plasma wordt geproduceerd wanneer stroom door lucht of een ander normaal niet-geleidend medium stroomt.
  3. Oppervlakteontlading: Wanneer de ontlading langs het oppervlak van de isolatie loopt, wordt dit oppervlakteontlading of oppervlaktegeleiding genoemd. Het kan een van de meest destructieve typen deelontlading zijn. Verontreiniging en het weer van het isolatieoppervlak zijn de twee meest voorkomende oorzaken van oppervlakteontlading. Bij midden- en hoogspanningsapparatuur treedt dit type ontlading op wanneer de isolatie kapot raakt, meestal als gevolg van een hoge luchtvochtigheid of slecht onderhoud. Het binnendringen van vocht is ook een veelvoorkomende oorzaak van oppervlakteontlading.
  4. Holteontlading (intern): Dit wordt meestal veroorzaakt door een defect in de massieve isolatie van kabels, bussen, GIS-verbindingsisolatie en dergelijke. Holteontlading is zeer destructief voor de isolatie en zal doorgaans blijven uitzetten totdat deze volledig defect raakt.

Detectie van deelontlading

Over het algemeen zijn oppervlaktevolgontladingen en holteontladingen het meest zorgwekkend en moeten deze prioriteit hebben voor industriële hoogspanningselektriciens, elektriciens van distributiebedrijven, technici van transmissienutsbedrijven, een hoogspannings-engineer van een OEM (original equipment manufacturer) bij het opsporen en verhelpen. In veel gevallen is het detecteren en corrigeren van deelontlading een veiligheidsprioriteit. Naast persoonlijke veiligheid kan schadelijke deelontlading leiden tot:

  • Uitvaltijd
  • Brand
  • Degradatie van de isolator
  • Overbelasting van het elektriciteitsnet

Deze problemen kunnen worden voorkomen als de deelontladingen al vroeg worden gedetecteerd voordat er aanzienlijke schade optreedt. Momenteel zijn er verschillende methoden om deelontlading te detecteren. Deelontlading is detecteerbaar met ultrasound, radiofrequentie (RF) en ultraviolette straling, maar de tot nu toe gebruikte methoden zijn onvolledig en hebben nadelen. Deze andere methoden hebben voorkomen dat deelontlading van achter behuizingen werd ontdekt, behoeven uitgebreide training voor gebruik en bieden niet de nauwkeurigheid die nodig is om onmiddellijke aandacht en reparatie te garanderen - om nog maar te zwijgen over de noodzaak om de gebruiker binnen het bereik van potentieel gevaarlijke apparatuur te brengen.

Een betere manier om deelontlading te detecteren is de Fluke ii910 Precision Acoustic Imager. De innovatieve SoundSight™-technologie van Fluke zet ultrasound om in een helder beeld. Met de Fluke ii910 kunt u gedeeltelijke ontlading veilig op afstand lokaliseren zonder dat u omslachtige snoeren of accessoires nodig hebt. Enkele minuten na het openen van de verpakking kunt u deelontlading als een pro detecteren. Het is eenvoudig te leren en te gebruiken. Met de Fluke ii910 kunt u foto's van uw scan maken en toegang krijgen tot uitgebreide gegevens voor analyse en rapportage.