Dutch

Stroom meten met een stroomtang

How to measure current with a clamp accessory
Een digitale multimeter kan, hoewel vaak beschouwd als een spanningsmeetapparaat, snel stroom meten als deze wordt uitgerust met een stroomtang.
 1. Bepaal of de te meten stroom AC of DC is.
 2. Kies een stroomtang voor uw multimeter die bedoeld is om die specifieke stroom te meten, of één die zowel AC als DC kan meten.

  Opmerking: Raadpleeg de specificaties van de stroomtang en bepaal of deze een stroom- of spanningsuitgang heeft.

 3. Bepaal de verwachte maximale stroom van het circuit door het typeplaatje van een onderdeel of het vermogen van de stroomonderbreker te controleren. Er zijn stekker-stroomtangen verkrijgbaar in verschillende vooringestelde bereiken. Bepaal of het bereik van uw multimeter of stroomtang hoog genoeg is om de meting te kunnen uitvoeren. Zo niet, kies dan een instrument dat geschikt is voor een hoger bereik.

  Opmerking: Als een meter is voorzien van gezekerde stroomaansluitingen, controleer dan of deze zekeringen in orde zijn.

 4. Stel uw DMM als volgt in:
  • Om AC-stroom te meten met een stroomtang draait u de draaiknop naar mÃ/Ã.
  • Sluit het zwarte meetsnoer aan op de COM-aansluiting.
  • Voor stekker-stroomtangen die een AC-stroomuitvoer leveren, sluit u het rode meetsnoer aan op de mÃ/Ã-aansluiting. Deze stroomtangen zijn ontworpen om alleen AC-stroom te meten. Afhankelijk van de schaalfactor van de stroomtang leveren ze 1 mA naar de DMM voor elke 1 A gemeten stroom (1mA/A).
  • Volg de stappen 6-8 hieronder.
  • Om AC-/DC-stroom te meten met een spanningsuitvoertang, draait u de draaiknop naar mVac voor AC-stroom of naar mVdc voor DC-stroom.
  • Sluit het zwarte meetsnoer aan op de COM-aansluiting.
  • Bij stekker-stroomtangen die een spanning leveren, sluit u het rode meetsnoer aan op de V-aansluiting. Deze stroomtangen zijn ontworpen om 1 mV, 10 mV of 100 mV te leveren naar de DMM voor elke 1 A gemeten stroom.
  • Volg de stappen 6-8 hieronder.
 5. Open de bek door de trekker van het instrument in te duwen.
 6. Sluit de bek om een enkele geleider. Zorg dat de bek helemaal dicht is voordat u metingen verricht.
 7. Bekijk de uitlezing op het display.

  Tip: Stroomtangen meten stroom in een circuit door de sterkte van een magnetisch veld rond een enkele geleider te meten. Houd waar mogelijk de te meten geleider ten minste een paar centimeter weg van de andere geleiders. Het doel: Voorkomt dat de stroomtang het magnetische veld van de andere geleiders oppikt. Als dit niet mogelijk is, voer dan meerdere metingen uit op verschillende plaatsen langs dezelfde geleider. Meet geen afgeschermde geleiders, omdat de magnetische velden hiervan worden zijn afgenomen of zelfs onderdrukt.

Analyse van stroommetingen

Tijdens het storingzoeken is het erg handig om te weten wat het stroomverbruik in een systeem, onderdeel of circuit is.

Elektrische onderdelen zoals motoren zijn vaak voorzien van een typeplaatje dat de normwaarde van het onderdeel weergeeft. Een stroommeting kan worden vergeleken met die waarde om de conditie van bedrijfstoestand van het onderdeel te bepalen.

Doe stroommetingen: om te bepalen hoeveel stroom een belasting (een onderdeel, zoals een motor) uit het systeem opneemt. U kunt ook de totale belasting op een circuit meten.

Een motor wordt bijvoorbeeld overbelast als hij meer afneemt dan de nominale stroom trekt en onderbelast als hij minder trekt.

Bij het storingzoeken kan een technicus een nulmeting uitvoeren en op zoek gaan naar overbelasting, overstroom of een stroomonbalans tussen de fasen.

Over het algemeen duiden hogere dan nominale stromen op een probleem dat extra problemen kan veroorzaken. Een hogere stroomsterkte veroorzaakt een hogere temperatuur die kan leiden tot isolatiedefecten en het uitvallen van onderdelen.

De meeste digitale multimeters kunnen alleen DC- of AC-stroom meten tot 10 A. Hogere stroom moet worden geschaald met een stroomtang die stroom kan meten in een circuit 0,01 A tot 1000 A door de sterkte van het elektrische veld rond een geleider te meten.

Voor een maximaal rendement wordt aanbevolen een stroommeting uit te voeren wanneer de apparatuur voor het eerst wordt geïnstalleerd en tijdens normaal bedrijf. Deze metingen kunnen worden gebruikt om een nulmeting te maken bij het oplossen van een toekomstig probleem.

Referentie: Digital Multimeter Principles door Glen A. Mazur, American Technical Publishers.

Vind de juiste multimeter