Finish

Osittaispurkauksen tärkeimmät syyt ja tyypit

Vuodontunnistus

Osittaispurkauksella (PD) tarkoitetaan tavallisesti sähköpurkausta, joka ei täysin täytä kahden johtavan elektrodin välistä tilaa. Osittaispurkauksia tapahtuu erilaisissa paikoissa sekä suurjännitelaitteiden väliaineissa. Vaikka termit vaihtelevat, osittaispurkauksen tyyppejä on yleensä neljä, joista jokainen tapahtuu eri syistä ja joista jokainen on taipuvainen aiheuttamaan eritasoisia vahinkoja. Osittaispurkauksen syynä on yleensä vähäinen vika, joka aiheuttaa tuhansia pieniä toistuvia purkauksia. Osittaispurkaus lisääntyy ja kasvaa ajan myötä. Tämä voi johtaa katastrofaalisiin vikoihin, jotka aiheuttavat laitteiston toimintahäiriöitä ja vaarallisia valokaaria. Turvallisuus on erityinen huolenaihe.

Tunnista osittaispurkaus Fluke ii910 Precision Acoustic Imager -kamerallaOsittaispurkauksen havaitseminen sähkönjakelulaitoksessa Fluke ii910 Precision Acoustic Imager -kameralla.

Osittaispurkauksen tyypit

  1. Koronapurkaus: Tämä yleinen osittaispurkaus syntyy, kun purkautuminen tapahtuu suoraan johtimen terävästä pinnasta ilmaan. (Tämä aiheuttaa äänipäästöjä ja radiotaajuussäteilyä.) Vahinkojen tai turvallisuuden kannalta korona ei yleensä ole suuri huolenaihe.
  2. Valokaaripurkaus: Valokaaripurkaus on pitkäaikainen sähköpurkaus, joka johtuu kaasun sähköhajoamisesta. Plasmaa syntyy, kun virta virtaa ilman läpi tai minkä tahansa muun normaalisti johtamattoman aineen läpi.
  3. Pintapurkaus: Kun purkaus kulkee eristeen pintaa pitkin, ilmiötä kutsutaan pintapurkaukseksi. Se voi olla yksi tuhoisimmista osittaispurkauksen tyypeistä. Eristyspinnan likaantuminen ja kuluminen ovat kaksi yleisintä pintapurkauksen syytä. Keski- ja korkeajännitteisissä laitteissa tällainen purkaus tapahtuu, kun eristys katkeaa, mikä johtuu yleensä korkeasta kosteudesta tai huonosta kunnossapidosta. Kosteuden pääsy eristeisiin on myös yleinen pintapurkauksen syy.
  4. Tyhjiöpurkaus (sisäinen): Tämä johtuu useimmiten kaapeleiden, holkkien, GIS-liitoseristeiden ja vastaavien eristysviasta. Tyhjiöpurkaus on erittäin tuhoisaa eristeille, ja se jatkaa yleensä laajenemistaan, kunnes se aiheuttaa täydellisen vikaantumisen.

Osittaispurkauksen tunnistus

Yleisesti ottaen pintapurkaukset ja tyhjiöpurkaukset ovat kaikkein vakavimpia, ja niiden tunnistuksen ja korjauksen tulee olla etusijalla teollisuuden suurjännitesähköasentajille, sähkölaitosteknikoille, suurjänniteinsinööreille ja OEM-suurjänniteinsinööreille. Monissa tapauksissa osittaispurkauksen havaitseminen ja korjaaminen on tärkeä turvallisuuskysymys. Henkilökohtaisen turvallisuuden vaarantamisen lisäksi osittaispurkaus voi aiheuttaa:

  • Käyttökatkoksia
  • Tulipaloja
  • Eristeen hajoamista
  • Verkon ylikuormitusta

Nämä ongelmat voidaan välttää, jos osittaispurkaus havaitaan ajoissa ennen kuin merkittäviä vahinkoja tapahtuu. Nykyään osittaispurkauksen havaitsemiseen on olemassa useita menetelmiä. Osittaispurkaus voidaan havaita ultraäänellä, radiotaajuudella (RF) ja ultraviolettisäteilyllä, mutta tähän mennessä käytetyt menetelmät ovat olleet puutteellisia ja niillä on haittapuolensa. Näillä menetelmillä ei ole voitu havaita osittaispurkausta koteloiden takaa, ja ne ovat edellyttäneet laajaa käyttökoulutusta, eivätkä ne ole olleet riittävän tarkkoja, jotta tarvittavat toimenpiteet ja korjaus voidaan nopeasti varmistaa – puhumattakaan siitä, että niiden käyttäminen edellyttää käyttäjältä mahdollisesti vaarallisten laitteiden lähelle menemistä.

Parempi tapa havaita osittaispurkaus on Fluke ii910 Precision Acoustic Imager. Fluken innovatiivinen SoundSight™-tekniikka muuntaa ultraäänen selkeäksi kuvaksi. Fluke ii910:n avulla voit turvallisesti paikallistaa osittaispurkauksen etäältä ilman hankalia johtoja tai lisävarusteita. Voit aloittaa osittaispurkausten havaitsemisen ammattilaisen tapaan muutamassa minuutissa – oppiminen on nopeaa ja käyttö helppoa. Fluke ii910:n avulla voit ottaa kuvia skannauksesta ja käyttää monipuolisia tietoja analysointiin ja raportointiin.