Finish

Parhaat käytännöt aurinkosähköpiirin suorituskyvyn kannalta

Aurinkovoima

Olipa mittausmenetelmä mikä tahansa, aurinkosähköpiirin suorituskyvyn arvioiminen edellyttää järjestelmän säteilytason ja kennolämpötilan tietämistä. Jotta voit tulkita IV-käyriä tarkasti, kiinnitä huomiota ympäristötekijöihin, sillä säteilyvoimakkuuden tai kennolämpötilan nopeat muutokset voivat aiheuttaa virheitä IV-käyrämittauksissa. Saat luotettavia tuloksia käyttämällä oikeita anturityyppejä ja mittausmenetelmiä, kuten Fluke Solmetric PVA 1500 -IV -käyräjäljitintä.

Fluke PVA 1500 -aurinkosähkösovellus
Aurinkosähköpiirin suorituskyvyn mittaus ja analysointi Fluke Solmetric PVA 1500 -IV-käyräpiirturilla

Mittauksessa huomioitavat ympäristötekijät

Optimaaliset suorituskykymittaukset tehdään vakaissa sääolosuhteissa, kun säteilyvoimakkuus on yli 700 W/m². Tämä on erityisen tärkeää, kun suorituskyvyn perustaso määritetään käyttöönoton tai uudelleenkäyttöönoton yhteydessä, ja se on oleellinen vianhaun kannalta. Standarditestiolosuhteissa (STC) säteilyvoimakkuus on 1000 W/m2, ja mitä lähempänä kenttämittausolosuhteet ovat standarditestiolosuhteita, sitä tarkempaa on IV-käyrien tulkinta. Mittausolosuhteet ovat todennäköisesti parhaimmillaan keskipäivää ympäröivän neljän tunnin aikana.

Säteilyvoimakkuusmittaukset ja niiden vaikutus

Virheet säteilyvoimakkuuden mittauksessa voivat vaikuttaa merkittävästi aurinkoenergian suorituskyvyn mittaukseen. Esimerkiksi pieni virhemarginaali säteilyvoimakkuudessa voi heikentää jopa Fluke Solmetric PVA -1500:n kaltaisten korkealaatuisten IV-käyräpiirtureiden tarkkuutta. Nopeasti liikkuvat pilvet lähellä aurinkoa ja korkealla olevat untuvapilvet ovat erityisen ongelmallisia. Yksi IV-käyräpiirturin käytön eduista suorituskykytestauksen mittauksissa on se, että voit ehkä tallentaa tärkeät ympäristötiedot ja IV-tiedot. Näin vältytään tietojen manuaalisen syöttämisen virheiltä, jotka voivat myöhemmin aiheuttaa ongelmia, ja minimoidaan mittausolosuhteiden nopeisiin muutoksiin liittyvät virheet.

Varmista aurinkosähköpaneelin suorituskyky säteilymittarilla

Säteilyanturi: Jotta järjestelmän suorituskykymittaukset olisivat tarkkoja, asenna säteilyanturi samaan tasoon paneeliston kanssa ja varmista, että anturin spektrivaste vastaa aurinkosähkömoduulien spektrivastetta. Ohessa esitetty langaton yksikkö sisältää spektrikorjatun piifotodiodisäteilyanturin, ja se mittaa myös takaosan lämpötilan ja paneelin kallistuksen.

Anturien valinta

Varsinaiset pyranometrit eivät ole hyvä valinta IV-käyrämittaukseen, sillä niillä on laaja, tasainen spektrivaste, joka eroaa kiteisten kennojen ja ohutkalvomoduuliteknologioiden spektrivasteesta. Kädessäpidettävät säteilyanturit eivät myöskään ole hyvä valinta, koska niitä on vaikea suunnata luotettavasti ja toistuvasti samaan tasoon paneeliston kanssa. Kädessäpidettävissä säteilyantureissa voi myös olla kulmavaste, joka eroaa huomattavasti kentällä olevien aurinkopaneelien kulmavasteesta. Kulmavaste on erityisen olennainen päivän alussa ja lopussa sekä päivinä, jolloin pilvipeite saa merkittävän määrän auringonvalosta hajaantumaan. Näissä mittausolosuhteissa järjestelmän ja anturin näkymän taivaalle on oltava yhtä laaja.

Heijastuvan valon vaikutus

Voimakkaat optiset heijastukset eivät saa vaikuttaa säteilyantureihin, sillä ne voivat tehdä lukemista epätarkkoja. Jos säteilyanturi havaitsee huomattavasti enemmän heijastunutta valoa kuin mitattavat aurinkosähköpaneelit, mallin Isc-ennuste on liioiteltu ja paneelin suorituskyky näyttää huonolta. Tietyissä olosuhteissa metallipinnoista heijastuva auringonvalo voi saada säteilyvoimakkuuslukeman liiallisen suureksi. Voit yleensä korjata ongelman vaihtamalla anturin kiinnityspaikkaa.

Aurinkosähköjärjestelmien lämpötilamittaukset

Vaikka lämpötilan vaihtelut eivät vaikuta aurinkosähköpaneelin suorituskykyyn yhtä herkästi kuin säteilyvoimakkuuden vaihtelut, se on silti merkittävä tekijä. Pienen massan omaavia termoelementtejä suositellaan kennon lämpötilan mittaamiseen vaihtelevissa olosuhteissa. Termoelementin oikea sijoittaminen on erittäin tärkeää tarkkojen lukemien kannalta. Koska järjestelmän ja paneelin reunat tapaavat jäähtyä, aseta termoelementti kulman ja paneelin keskikohdan väliin etäälle viileämmästä reunuksesta. Tämän käytännön tavoitteena on valita anturille kiinnityspiste, joka vastaa suunnilleen takaosan keskilämpötilaa. Termoelementin kärjen on kosketettava aurinkopaneelin takaosaa hyvin, sillä ilmarako haittaa lämmön siirtymistä ja johtaa alhaisiin lämpötilalukemiin. Kun termoelementtiä siirretään samanlaisten järjestelmän osien välillä, sijoita se aina samaan suhteelliseen kohtaan vääränlaisten lämpötilamuutosten välttämiseksi.