Finish

PVA-1500HE2-IV-käyrän piirturi, eristysvastusmittari, pihtimittari- ja yleismittaripaketti

 • PVA-1500HE2 I-V Curve Tracer, Insulation, Clamp and Multimeter Kit
 • PVA-1500HE2 I-V Curve Tracer, Insulation, Clamp and Multimeter Kit
 • PVA-1500HE2 I-V Curve Tracer, Insulation, Clamp and Multimeter Kit
 • PVA-1500HE2 I-V Curve Tracer, Insulation, Clamp and Multimeter Kit
 • PVA-1500HE2 I-V Curve Tracer, Insulation, Clamp and Multimeter Kit

Tärkeimmät ominaisuudet

 • Mittaa ja näyttää IV-käyrät 1500 V:iin ja 30 A:iin asti, myös korkean hyötysuhteen paneeleista
 • Langaton liitäntä nopeuttaa asetuksia, parantaa turvallisuutta ja helpottaa liikkumista aurinkosähkövianhaun aikana
 • Automatisoi tietojen hallinnan, analysoinnin ja raportoinnin
 • Tarkista jännite ja virta aurinkosähköjärjestelmän yksittäisistä paneeleista tai paneelisarjasta 
 • Tarkista kaapelin kunto eristysvastusmittarilla

Tuotekatsaus: PVA-1500HE2-IV-käyrän piirturi, eristysvastusmittari, pihtimittari- ja yleismittaripaketti

Tämä paketti sisältää tarkan PVA-1500HE2-IV-käyrän piirturin, monipuolisen Fluke 393 FC -aurinkopihtimittarin, luotettavan digitaalisen Fluke 87V -yleismittarin ja monipuolisilla ominaisuuksilla varustetun yhdistetyn Fluke 1587 FC -eristysvastus-/yleismittarin. PVA-1500HE2 sisältää useita edistyksellisiä ominaisuuksia, kuten suuren kapasiteetin IV-käyrän piirron – saat yksityiskohtaisia tietoja nopeasti. Sen intuitiivinen käyttöliittymä on helppokäyttöinen ja analyysi on reaaliaikainen, mikä mahdollistaa mahdollisten ongelmien välittömän tunnistamisen. 393 FC -aurinkopihtimittari mahdollistaa DC-virran ja jännitteen tarkan mittauksen, mikä on olennaisen tärkeää aurinkopaneelien ja taajuusmuuttajien suorituskyvyn testauksessa ja vianhaussa. Digitaalinen 87V-yleismittari mittaa luotettavasti AC/DC-jännitteen, virran, vastuksen ja kapasitanssin, mikä helpottaa järjestelmän kunnon varmistamista ja sähkövikojen diagnosointia. Lisäksi yhdistetyllä 1587 FC -eristysvastus-/yleismittarilla voi suorittaa eristysvastusmittauksia, jotka auttavat tunnistamaan mahdollisia turvallisuusriskejä ja estämään järjestelmän toimintahäiriöitä. Tämän työkalupaketin avulla aurinkosähköalan ammattilaiset voivat varmistaa aurinkosähköasennusten tehokkuuden, luotettavuuden ja turvallisuuden aina käyttöönotosta ja määräaikaistarkastuksista vianhakuun ja suorituskyvyn optimointiin.

Joustavalla lenkkivirtapihdillä varustettu 393 FC on CAT III 1500 V True-RMS -pihtimittari ja on suunniteltu aurinkosähköasentajille ja huollon ammattilaisille, jotka työskentelevät korkean DC-jännitteen ympäristöissä. 393 FC -mittarilla suoritettavaan aurinkosähköjärjestelmän sähkötestaukseen ja vianhakuun kuuluvat:

 • jännitteen ja virran mittaaminen
 • jatkuvuus- ja vastustestien suorittaminen
 • taajuusmuuttajien tehokkuustestit
 • ongelmien, kuten oikosulkujen, diagnosointi
 • ennakoivan kunnossapidon suorittaminen mahdollisten ongelmien tunnistamiseksi ja ratkaisemiseksi varhaisessa vaiheessa.

Teollisuuskäyttöön tarkoitettu 87V-yleismittari on ihanteellinen vianhakuratkaisu aurinkosähkötaajuusmuuttajille, liitäntärasioille ja akkuvarastoille. 87V-mittarilla suoritettavaan aurinkosähköjärjestelmän sähkötestaukseen ja vianhakuun kuuluvat:

 • jännitteen ja virran mittaaminen
 • liitäntöjen ja komponenttien ongelmien tunnistaminen jatkuvuus- ja vastustesteillä
 • järjestelmän suorituskykyyn vaikuttavien viallisten diodien tunnistaminen
 • kondensaattoreiden testaus taajuusmuuttajissa ja sähkölaitteissa
 • komponenttien lämpötilojen valvonta turvallisuuden varmistamiseksi.
 • ongelmien, kuten oikosulkujen, diagnosointi
 • ennakoivan kunnossapidon suorittaminen mahdollisten ongelmien tunnistamiseksi ja ratkaisemiseksi varhaisessa vaiheessa.

87 V:n ominaisuuksien lisäksi yhdistetty 1587 FC -eristysvastus-/yleismittari on digitaalinen yleismittari ja eristysvastusmittari. Sillä voi suorittaa eristysvastusmittauksia, jotka ovat välttämättömiä kaapelin ja komponentin kunnon tarkistamiseksi.


Mittaa aurinkosähköjärjestelmän suorituskyky

PVA-1500HE2 on huippuluokan IV-käyrän piirturi aurinkosähköjärjestelmän suorituskykymittaukseen. Näillä erittäin tarkoilla mittauslaitteilla voit luotettavasti arvioida aurinkopaneelien ja -järjestelmien kuntoa ja suorituskykyä sekä tehdä perusteltuja päätöksiä niiden tehon ja kestävyyden parantamiseksi.

PVA-1500HE2-paketti sisältää useita edistyksellisiä ominaisuuksia, kuten suuren kapasiteetin IV-käyrän piirron – saat yksityiskohtaisia tietoja nopeasti. Sen intuitiivinen käyttöliittymä on helppokäyttöinen ja analyysi on reaaliaikainen, mikä mahdollistaa mahdollisten ongelmien välittömän tunnistamisen. Voit maksimoida aurinkoenergian tuotannon ja minimoida seisokit paikantamalla ongelmatajoissa.

Kattavat mittaukset ja tehokas analyysi

Aurinkosähköjärjestelmien käyttöönottoon, käyttöön, kunnossapitoon ja vianhakuun tarkoitettu IV-käyrämittaus on kattavin tapa mitataaurinkopaneelin suorituskykyä. Käyrätietueiden nopea analysointi helpottaa poikkeavien tulosten havaitsemista, ja tallennetut tiedot toimivat perustana tuleviasuorituskykyselvityksiä varten.

Tarkka IV-käyrän piirto

PVA mittaa aurinkosähköketjun tai -paneelin IV-käyrän (virta vs. jännite) kapasitiivisen kuorman avulla. Mittaus tehdään tavallisesti ketjutasolla kytkemällä laite suoraan ketjuun tai liitäntärasiaan valitsemalla mitattava ketju sulakkeiden avulla. IV-käyrän pisteiden määräksi voi valita 100 tai 500. Lisäksi PVA tuottaa P-V-käyrän (teho vs. jännite) Isc-, Voc-, Imp-, Vmp- ja Pmax-arvot, täyttökertoimen (Fill Factor) ja suorituskertoimen (mitatun ja odotetun enimmäistehon suhde).

Aikaa säästävä käyttöliittymä

Kun käytät tablet-laitetta tai kannettavaa tietokonetta (vain Windows) käyttöliittymänä, voit tehdä useita mittauksia tunnissa ja tarkastella tietoja useissa, helppolukuisissa muodoissa. Tallenna mittaukset koskettamalla muokattavaa järjestelmäpuuta mitattavan haaran kohdalla. Ohjelmisto laskeeautomaattisesti odotetun IV-käyrän ja näyttää suorituskykykertoimen.

Edistykselliset korkean hyötysuhteen aurinkosähkömittausominaisuudet

Korkeahyötysuhteisten paneelien tarkka mittaus jopa 30 A:iin asti: Korkean hyötysuhteen paneelien (paneelin hyötysuhde >19 %)
kapasitanssi on suuri, mikä aiheuttaa haasteita joillekin IV-käyrän piirtureille, jotka eivät ehkä pysty mittaamaan niitä. PVA-1500HE2 on erityisesti
suunniteltu kaikenlaisten ketjujen mittaukseen 30 A:iin asti, myös niille, joissa on korkean hyötysuhteen paneeleja.
Nopea suorituskyky korkeissa lämpötiloissa: PVA-1500HE2:n pyyhkäisyviive on 9 sekuntia (kun Voc-arvo < 1350 V). Tämä mahdollistaa 3,5 MW:n mittauksen alle tunnissa jopa korkeissa lämpötiloissa, joissa tavanomaiset käyrän piirtimet usein lakkaavat toimimasta ylikuumenemisen takia.

Langaton SolSensor™-anturi aurinkosähköreferenssiksi

SolSensor™-anturi mittaa säteilyvoimakkuuden, paneelin lämpötilan ja järjestelmän kallistuksen tiedot aurinkosähkömallille. Malli ennustaa näiden tietojen avulla IV-käyrän muodon näissä käyttöolosuhteissa ja muuntaa mitatun käyrän vakiotestiolosuhteisiin. SolSensor™-säteilyanturi kiinnitetään paneelin kehykseen, jolloin se on automaattisesti yhdensuuntainen paneeliston kanssa.

SolSensor™-piifotodiodianturin spektrivaste korjataan mitattavan aurinkosähköteknologian mukaisesti. Erityisiä
tekijöitä sovelletaan monikiteisille ja yksikiteisille kennoille sekä kadmiumtelluridille (Cdte) ja muille ohutkalvoteknologioille.
Anturi on lämpötilakompensoitu, ja kunkin yksikön kulmavaste on kalibroitu kierron ja korkeustason mukaan. NiinpäSolSensor™ toimii tarkasti laajalla eri teknologioiden, taivasolosuhteiden ja auringon tulokulmien alueella, ja sillä voi mitata IV-käyriä aikaisemmin ja myöhemmin päivällä.

SolSensor™-anturissa on kaksi ulkoista termoelementtituloa paneelin takaosan lämpötilan mittaamiseen. Kennon lämpötila voidaan laskea myös suoraan mitatusta IV-käyrästä standardin IEC 60904-5 mukaisesti. Valinnainen PVA:n SmartTemp™-toiminto yhdistää nämä kaksi menetelmää parhaan tarkkuuden saamiseksi.

PVA:n ja SolSensor™-anturin tiedonsiirto tapahtuu langattomasti WiFi-yhteydellä tietokoneeseen, jolloin näköyhteyden langaton kantama on 100 m. Tämä tarkoittaa, että johtoja ei tarvitse asentaa kulkureiteille, asennus on nopeaa, ketjujen vianhaun aikana pystyy liikkumaan ja yhdellä SolSensor™-asennuksella voidaan mitata useita liitäntärasioita.

Vakiovarusteet:

PVA-1500HE2:
 • PVA-1500 V -yksikkö
 • SolSensor™ ja mittari
 • Hauenleukamittausjohdot
 • MC-4-irrotustyökalu
 • Laturit
 • 2 termoelementtiä ja tarralevyä
 • Anturin puhdistustarvikkeet
 • Kuljetuslaatikko (toimitetaan PVA-1500HE2:n mukana)
 • Ladattavissa maksutta: PVA-sovellus ja Data Analysis Tool -työkalu

393 FC:
 • 393 FC CAT III 1500 V TRMS -pihtimittari
 • Mittausjohdot, CAT III 1500 V -turvaluokitus
 • iFlex 18 tuuman lenkkivirtapihti
 • TPAK-magneettiripustin
 • Laadukas kantolaukku

87V:
 • 87V-yleismittari teollisuuskäyttöön
 • TL175-mittausjohdot
 • AC175-hauenleuat
 • Kallistusjalalla varustettu suojakotelo, paikka mittausjohdoille
 • 80BK-lämpötila-anturi
 • 9 V:n paristo (asennettu)

1587 FC:
 • 1587 FC -eristysvastus-/yleismittari
 • Testipainikkeellinen mittapää
 • Mittausjohdot
 • Hauenleuat
 • K-tyypin termoelementti
 • Pehmeä kantolaukku

Tekniset tiedot: PVA-1500HE2-IV-käyrän piirturi, eristysvastusmittari, pihtimittari- ja yleismittaripaketti

PVA-1500:n tekniset tiedot  
 PVA-1500T2PVA-1500HE2
Jännitealue (Voc)20 – 1500 V DC
Suurin virta-alue (ISC)
Moduulin tehokkuus <19 %0–30 A DC
Moduulin tehokkuus ≥19 %0–10 A DC0–30 A DC
Jännitteen tarkkuus (0 °C – 45 °C)±(0,5 % ±0,25 V)
Virran tarkkuus (0 °C – 45 °C)±(0,5 % ±0,04 A)
Tehon tarkkuus (0 °C – 45 °C)±(1,7 % + 1,0 W) (virta ≥3 A, moduulin tehokkuus <19 %)
Jännitteen erottelukyky25 mV
Virran erottelukyky2 mA
Mittauskapasiteetti
Pyyhkäisyviive (kun Voc ≤ 1350 V)<9 sekuntia
IV-pyyhkäisyjen enimmäismäärä tunnissa (kun Voc ≤ 1350 V)400 pyyhkäisyä/h
Suurin MW mitattuna tunnissa3,5 MW/h
Lämpökapasiteetti
Pyyhkäisyjen määrä 18 sekunnin pyyhkäisyviiveellärajoittamaton (ympäristön lämpötila 25 °C)
550 (ympäristön lämpötila 45 °C)
Pyyhkäisyjen määrä 9 sekunnin pyyhkäisyviiveellärajoittamaton (ympäristön lämpötila 25 °C)
330 (ympäristön lämpötila 45 °C)
IV-käyrän pisteet100 tai 500 (valittavissa)
IV-pyyhkäisyn kesto0,05–2 sekuntia (tavallisesti 0,2 sekuntia paneeliketjuilla)
Käyttölämpötila-alue0 °C...45 °C
Varastointilämpötila-alue–20…65 °C
Käyttöympäristön kosteus<90% RH, ei kondensoiva. Vältä altistamasta kylmää laitetta lämpimälle ja kostealle ilmalle, koska siitä aiheutuu kondensaatiota. Säilytä laitetta samoissa olosuhteissa, joissa sitä käytetään.
Käyttökorkeus2000 metriä enintään
Akun latausaika6 h
Akun käyttöaikaNoin 8 hNoin 7 h
Turvallisuus ja säännöksetCAT III 1500V
IEC 61010-1: Ympäristöhaittaluokka 2
VaroitusominaisuudetYlijännite, ylivirta, ylikuumeneminen, käänteinen
napaisuus
PV-liitinStaubli MC4-EVO2Banaaniliittimet
Lataa-/ladattu-merkkivaloKyllä
Laiteohjelmiston päivitysvalmius kentälläKyllä
Liitäntä tablettiin/kannettavaanWi-Fi-liitäntä käyttäjän tablettiin tai kannettavaan tietokoneeseen, IV-yksikköön ja
SolSensor™
Paino6,6 kg7,3 kg
Korkeus43,2 cm (sisältää mittausjohdot ja vedonpoistimet)53,3 cm
Leveys21,6 cm
Syvyys15,2 cm
PVA-1500-mittausjohdon ja -hauenleuan tekniset tiedot
Jännitealue0–1500 V DC
Virta-alue0–30 A DC
Lämpötila0 °C...45 °C
KosteusSuurin suhteellinen kosteus 80 %, kun lämpötila on enintään 31 °C, suhteellinen kosteus laskee lineaarisesti 50 % 40 °C:n lämpötilassa
Saastutusaste2
KäyttökorkeusEnintään 2000 m
Johdon pituus152 cm
Johdon väritPositiivinen = punainen, negatiivinen = musta
Valmistaja (mittausjohdot ja hauenleuat)Staubli
Huomautus: Käytä PVA-1500-piirturissa vain Fluken toimittamia testausjohtimia ja hauenleukoja.
SolSensor™-anturin tekniset tiedot 
Säteilyvoimakkuus
Anturin tyyppiPiifotodiodi, jossa lämpötilan, spektrin ja kulmavaikutusten korjaukset
Mittausalue100 W/m² – 1500 W/m²
Tarkkuus±2 %, kun laitetta käytetään ennustamaan ominaisuuksiltaan laadukkaiden moni- ja yksikiteisten aurinkopaneelien suorituskykyä, suoran säteilyvoimakkuuden ollessa >600 W/m²
Erottelukyky1 W/m²
MittausjaksoTavallisesti 3,5 s.
Lämpötila
Anturin tyyppiTyypin K termoelementti, kaksi tuloa
Mittausalue0 °C – 100 °C
Tarkkuus±2 ºC (ei sisällä termoelementin virherajoja)
Erottelukyky0,1 °C
MittausjaksoTavallisesti 3,5 s.
Kallistus
Anturin tyyppiElektroniikka
Mittausalue0–90° vaakatasosta
Tarkkuus±2° tyypillinen (0–45°)
Yleistä
Mittaussynkronointi IV-käyrälläTavallisesti <1 s.
Langaton kantama (esteetön näköyhteys)100 m
Käyttölämpötila-alue0 ºC...45 ºC
Varastointilämpötila-alue–20 ºC...65 ºC
Käyttöympäristön kosteus<90 % RH, ei kondensoiva. Vältä altistamasta kylmää laitetta lämpimälle ja kostealle ilmalle, koska siitä aiheutuu kondensaatiota. Säilytä laitetta samoissa olosuhteissa, joissa sitä käytetään.
Akun latausaika6 h
Akun käyttöaika>16 h, tyypillinen käyttö
Sähköiset tiedot
AC-jännitemittaus
Alue
600,0 mVErottelukyky0,1 mV
Tarkkuus 50 Hz – 60 Hz ±(% lukemasta + numerot)±(1 % + 3)
Tarkkuus 60 Hz – 5 000 Hz ±(% lukemasta + numerot)±(2 % + 3)
6,000 VErottelukyky0,001 V
Tarkkuus 50 Hz – 60 Hz ±(% lukemasta + numerot)±(1 % + 3)
Tarkkuus 60 Hz – 5 000 Hz ±(% lukemasta + numerot)±(2 % + 3)
60,00 VErottelukyky0,01 V
Tarkkuus 50 Hz – 60 Hz ±(% lukemasta + numerot)±(1 % + 3)
Tarkkuus 60 Hz – 5 000 Hz ±(% lukemasta + numerot)±(2 % + 3)
600,0 VErottelukyky0,1 V
Tarkkuus 50 Hz – 60 Hz ±(% lukemasta + numerot)±(1 % + 3)
Tarkkuus 60 Hz – 5 000 Hz ±(% lukemasta + numerot)±(2 % + 3)¹
1000 VErottelukyky1 V
Tarkkuus 50 Hz – 60 Hz ±(% lukemasta + numerot)±(2 % + 3)
Tarkkuus 60 Hz – 5 000 Hz ±(% lukemasta + numerot)±(2 % + 3)¹
¹ kaistanleveys 1 kHz
Alipäästösuodattimen jännite
Alue
600,0 mVErottelukyky0,1 mV
Tarkkuus 50 Hz – 60 Hz ±(% lukemasta + numerot)±(1 % + 3)
Tarkkuus 60 Hz – 400 Hz ±(% lukemasta + numerot)+(2 % + 3), –(6 % – 3)
6,000 VErottelukyky0,001 V
Tarkkuus 50 Hz – 60 Hz ±(% lukemasta + numerot)±(1 % + 3)
Tarkkuus 60 Hz – 400 Hz ±(% lukemasta + numerot)+(2 % + 3), –(6 % – 3)
60,00 VErottelukyky0,01 V
Tarkkuus 50 Hz – 60 Hz ±(% lukemasta + numerot)±(1 % + 3)
Tarkkuus 60 Hz – 400 Hz ±(% lukemasta + numerot)+(2 % + 3), –(6 % – 3)
600,0 VErottelukyky0,1 V
Tarkkuus 50 Hz – 60 Hz ±(% lukemasta + numerot)±(1 % + 3)
Tarkkuus 60 Hz – 400 Hz ±(% lukemasta + numerot)+(2 % + 3), –(6 % – 3)
1000 VErottelukyky1 V
Tarkkuus 50 Hz – 60 Hz ±(% lukemasta + numerot)±(2 % + 3)
Tarkkuus 60 Hz – 400 Hz ±(% lukemasta + numerot)+(2 % + 3), –(6 % – 3)
Tasavirtajännitteen mittaus
AlueErottelukykyTarkkuus ±(% lukemasta + numerot)
<6,000 V DC0,001 V±(0,09% + 2)
<60,00 V DC0,01 V±(0,09% + 2)
<600,0 V DC0,1 V±(0,09% + 2)
<1000 V DC1 V±(0,09% + 2)
Tuloimpedanssi10 MΩ (nimellinen), <100 pF
Normaalitilan hylkäyssuhde>60 dB 50 Hz:ssa tai 60 Hz:ssa
Normaalitilan hylkäyssuhde>120 dB DC, 50 Hz:ssa tai 60 Hz:ssa (1 k ei tasapainotettu)
Tarkkuus vastaa ± 100 % asteikosta
DC mV -jännitemittaukset
AlueErottelukykyTarkkuus ±(% lukemasta + numerot)
600,0 mVdc0,1 mV±(0,1% + 1)
DC- ja AC-virtamittaus
AC 45 Hz – 1 000 Hz
Alue400 mA
Erottelukyky0,1 mA
Tarkkuus ±(% lukemasta + numerot)±(1,5 % + 2)¹
Kuormitusjännite (tyypillinen)2 mV/mA
Alue60 mA
Erottelukyky0,01 mA
Tarkkuus ±(% lukemasta + numerot)±(1,5 % + 2)¹
Kuormitusjännite (tyypillinen)2 mV/mA
DC
Alue400 mA
Erottelukyky0,1 mA
Tarkkuus ±(% lukemasta + numerot)±(0,2% + 2)
Kuormitusjännite (tyypillinen)2 mV/mA
Alue60 mA
Erottelukyky0,01 mA
Tarkkuus ±(% lukemasta + numerot)±(0,2% + 2)
Kuormitusjännite (tyypillinen)2 mV/mA
Ylikuormitus600 mA enintään 2 minuuttia
Sulakesuojaus mA-tuloliittimelle0,44 mA, 1000 V, IR 10 kA
AC-muunnosSisään tuleva signaali on AC-kytketty ja kalibroitu siniaallon rms-arvoon
Muunnokset ovat true-RMS-vasteisia ja määritetty asteikosta 5 % – 100 %. Syöttösignaalin huippukerroin voi olla korkeintaan 3 korkeintaan 300 mA, laskien lineaarisesti 600 mA:ssa huippukertoimeen ≤1,5. Lisää yleensä +(2 % lukemasta + 2 % täydestä asteikosta) muille kuin sinimuotoisille signaaleille aina huippukertoimeen 3 saakka.
¹ kaistanleveys 1 kHz
Vastusmittaukset
AlueErottelukykyTarkkuus ±(% lukemasta + numerot)¹
600,0 Ω0,1 Ω±(0,9% + 2)
6,000 kΩ0,001 kΩ±(0,9% + 2)
60,00 kΩ0,01 kΩ±(0,9% + 2)
600,0 kΩ0,1 KΩ±(0,9% + 2)
6,000 MΩ0,001 MΩ±(0,9% + 2)
50,0 MΩ ²0,01 MΩ±(1,5% + 3)
Ylikuormitussuojaus1000 V rms tai DC
Avoimen piirin testijännite<8,0 V dc
Oikosulkuvirta<1,1 mA
¹ Tarkkuus vastaa asteikosta 0 % – 100%
² Suhteellinen kosteus enintään 80 %
Dioditesti
Dioditestin merkki:Ilmoittaa jännitehäviön: 0,6 V 1,0 mA:n nimellisellä testivirralla:
Tarkkuus±(2 % + 3)
Jatkuvuustestin näyttö
Jatkuvuuden ilmaisinJatkuva äänimerkki alle 25 Ω:n resistanssilla, äänimerkki pois päältä yli 100 Ω:n testiresistanssilla. Maksimilukema 1000 Ω
Avoin piirin jännite<8,0 V
Oikosulkuvirta1,0 mA normaali
Ylikuormitussuojaus1000 V rms
Vasteaika>1 ms
Taajuusmittaukset
AlueErottelukykyTarkkuus ±(% lukemasta + numerot)
99,99 Hz0,01 Hz±(0,1% + 1)
999,9 Hz0,1 Hz±(0,1% + 1)
9,999 kHz0,001 kHz±(0,1% + 1)
99,99 kHz0,01 kHz±(0,1% + 1)
Taajuuslaskimen herkkyys
600,0 mV ACV AC -herkkyys (RMS-siniaalto)¹ 5 Hz – 20 kHz100,0 mV
V AC -herkkyys (RMS-siniaalto)¹ 20 kHz – 100 kHz150,0 mV
DC-liipaisutasot¹ 20 kHz²:iin asti
6,0 VV AC -herkkyys (RMS-siniaalto)¹ 5 Hz – 20 kHz1,0 V
V AC -herkkyys (RMS-siniaalto)¹ 20 kHz – 100 kHz1,5 V
DC-liipaisutasot¹ 20 kHz²:iin asti-400,0 mV ja 2,5 V
60,0 VV AC -herkkyys (RMS-siniaalto)¹ 5 Hz – 20 kHz10,0 V
V AC -herkkyys (RMS-siniaalto)¹ 20 kHz – 100 kHz36,0 V
DC-liipaisutasot¹ 20 kHz²:iin asti1,2 V ja 4,0 V
600,0 VV AC -herkkyys (RMS-siniaalto)¹ 5 Hz – 20 kHz100,0 V
V AC -herkkyys (RMS-siniaalto)¹ 20 kHz – 100 kHz-
DC-liipaisutasot¹ 20 kHz²:iin asti12,0 V ja 40,0 V
1 000,0 VV AC -herkkyys (RMS-siniaalto)¹ 5 Hz – 20 kHz300,0 V
V AC -herkkyys (RMS-siniaalto)¹ 20 kHz – 100 kHz-
DC-liipaisutasot¹ 20 kHz²:iin asti12,0 V ja 40,0 V
¹ Maksimi sisääntulo eritellylle tarkkuudelle = 10x asteikko (1 000 V maksimi). Alhaisilla taajuuksilla ja voimakkuuksilla esiintyvät häiriöt voivat vaikuttaa tarkkuuteen
² Käytettävissä aina 100 kHz:iin asti koko asteikolla
Kapasitanssi
AsteikkoErottelukykyTarkkuus ±(% lukemasta + numerot)
1 000 nF1 nF±(1,2% + 2)
10,00 μF0,01 μF±(1,2% + 2)
100,0 μF0,1 μF±(1,2 % ± 90 lukemaa)
9999 μF1 μF±(1,2 % ± 90 lukemaa)
Lämpötilan mittaus
AsteikkoErottelukykyTarkkuus ±(% lukemasta + numerot)¹
–40 °C – 537 °C0,1 °C±(1 % + 10 lukemaa)
–40 °F – 998 °F0,1 °F±(1 % + 18 lukemaa)
¹ Tarkkuudet olettavat, että mittarin lämpötila on tasoittunut 90 minuutin ajan ympäröivän lämpötilan muutoksen jälkeen
Eristysmittaus
Mittausalue0,01 MΩ ... 2 GΩ
Testijännitteet50, 100, 250, 500, 1000 V
Testijännitteen tarkkuus+20 %, –0 %
Oikosulkuvirta1 mA nimellinen
Automaattinen jäännösvarausten purkuVarauksen purkausaika < 0,5 sekuntia, kun C = 1 µF tai alle
Jännitteisen piirin havaitseminenTesti estyy, jos liittimen jännite > 30 V ennen testin aloittamista
Suurin kapasitiivinen kuormaKäyttö mahdollista 1 µF:n kuormitukseen asti
Lähtöjännite
50 V (0 % – +20 %)Asteikko0,01–6,00 MΩ
Erottelukyky0,01 MΩ
Testivirta1 mA @ 50 kΩ
Resistanssitarkkuus ±(% lukemasta + numerot)±(3 % + 5 lukemaa)
Asteikko6,0–50,0 MΩ
Erottelukyky0,1 MΩ
Testivirta1 mA @ 50 kΩ
Resistanssitarkkuus ±(% lukemasta + numerot)±(3 % + 5 lukemaa)
100 V (0 % – +20 %)Asteikko0,01–6,00 MΩ
Erottelukyky0,01 MΩ
Testivirta1 mA @ 100 kΩ
Resistanssitarkkuus ±(% lukemasta + numerot)±(3 % + 5 lukemaa)
Asteikko6,0–60,0 MΩ
Erottelukyky0,1 MΩ
Testivirta1 mA @ 100 kΩ
Resistanssitarkkuus ±(% lukemasta + numerot)±(3 % + 5 lukemaa)
Asteikko60–100 MΩ
Erottelukyky1 MΩ
Testivirta1 mA @ 100 kΩ
Resistanssitarkkuus ±(% lukemasta + numerot)±(3 % + 5 lukemaa)
250 V (0 % – +20 %)Asteikko0,1–60,0 MΩ
Erottelukyky0,1 MΩ
Testivirta1 mA @ 250 kΩ
Resistanssitarkkuus ±(% lukemasta + numerot)±(1,5 % +5 lukemaa)
Asteikko60–250 MΩ
Erottelukyky1 MΩ
Testivirta1 mA @ 250 kΩ
Resistanssitarkkuus ±(% lukemasta + numerot)±(1,5 % +5 lukemaa)
500 V (0 % – +20 %)Asteikko0,1–60,0 MΩ
Erottelukyky0,1 MΩ
Testivirta1 mA @ 500 kΩ
Resistanssitarkkuus ±(% lukemasta + numerot)±(1,5 % +5 lukemaa)
Asteikko60–500 MΩ
Erottelukyky1 MΩ
Testivirta1 mA @ 500 kΩ
Resistanssitarkkuus ±(% lukemasta + numerot)±(1,5 % +5 lukemaa)
1 000 V (0 % – +20 %)Asteikko0,1–60,0 MΩ
Erottelukyky0,1 MΩ
Testivirta1 mA @ 1 MΩ
Resistanssitarkkuus ±(% lukemasta + numerot)±(1,5 % +5 lukemaa)
Asteikko60–600 MΩ
Erottelukyky1 MΩ
Testivirta1 mA @ 1 MΩ
Resistanssitarkkuus ±(% lukemasta + numerot)±(1,5 % +5 lukemaa)
Asteikko0,6–2,0 GΩ
Erottelukyky100 MΩ
Testivirta1 mA @ 1 MΩ
Resistanssitarkkuus ±(% lukemasta + numerot)±(10 % + 3 lukemaa)
Yleiset tekniset tiedot
Suurin liittimen ja maan välinen jännite1000 V
Varastointilämpötila–40...60 °C
Käyttölämpötila–20...55 °C
Lämpötilakerroin0,05 x (eritelty tarkkuus) per °C lämpötiloille <18 °C or >28 °C(<64 °F or >82 °F)
Suhteellinen kosteusEi-kondensoiva
0–95 % 10–30 °C:ssa (50–86 °F)
0–75 % 30–40 °C:ssa (86–104 °F)
0–40 % 40–55 °C:ssa (104–131 °F)
TärinäSatunnainen, 2 g, 5-500 Hz MIL-PRF-28800F mukaisesti, luokan 2 mittalaite
Radiotaajuusviestintä2,4 GHz ISM-taajuusalue
RadiotaajuussertifiointiFCC: T68-FBLE, IC: 6627A-FBLE
Sähkömagneettinen yhteensopivuus
KansainvälinenIEC 61326-1: Kannettava, sähkömagneettinen ympäristö; IEC 61326-2-2 CISPR 11: ryhmä 1, luokka A
Ryhmä 1: Laite luo tai käyttää johtuvaa radiotaajuusenergiaa laitteensisäisissä toiminnoissa.
Luokka A: Laite soveltuu käytettäväksi kaikissa tiloissa, lukuun ottamatta kotitalouksia ja tiloja, jotka on kytketty suoraan kotitalouksille tarkoitettuun yleiseen matalajännitteiseen jakeluverkkoon. Sähkömagneettisen yhteensopivuuden takaamisessa saattaa olla vaikeuksia muissa ympäristöissä, mikä aiheutuu johtuvista ja säteilevistä häiriöistä.
CISPR 11:n edellyttämät päästörajoitukset saattavat ylittyä, jos laite on liitetty testauskohteeseen. Laite ei ehkä täytä tämän standardin häiriönsietovaatimuksia, kun mittausjohdot ja/tai mittapäät ovat kytkettyinä.
Korean (KCC)Luokan A laite (teolliset lähetys- ja viestintälaitteet)
Luokka A: Laite täyttää teollisen sähkömagneettisia aaltoja säteilevän laitteiston vaatimukset, ja myyjän tai käyttäjän on otettava se huomioon. Tämä laitteisto on tarkoitettu käytettäväksi liiketoimintaympäristöissä. Sitä ei saa käyttää kotitalouksissa.
USA (FCC)47 CFR 15 jaos B. Tätä tuotetta pidetään vapautettuna laitteena lausekkeen 15.103 mukaan.
Kotelon suojausIEC 60529: IP40 (ei käytössä)
Turvallisuus
IEC 61010-1Ympäristöhaittaluokka 2
IEC 61010-2-033CAT IV 600 V / CAT III 1000 V
ParistotNeljä AA-paristoa, (IEC LR6)
Paristojen kestoMittauskäytössä 1000 tuntia. Eristysvastusmittauksessa: Mittari kykenee suorittamaan vähintään 1000 eristysvastusmittausta tuoreilla alkaliparistoilla huoneenlämpötilassa. Nämä testit ovat vakiotestejä, joissa 1000 V:n jännite syötetään 1 MΩ:n vastukseen 5 sekunnin ajan ja jännite poistetaan 25 sekunnin ajaksi.
Koko (K x L x P)5,0 x 10,0 x 20,3 cm
Paino550 g
KäyttökorkeusKäyttö2000 m
Säilytys12000 m
Mittausalueen ylityskyky110 % asteikosta, paitsi kapasitanssimittauksissa 100 %
Ylijännitesuoja<107 V-Hz
Sulakesuojaus mA-tuloliittimelle0,44A, 1000 V, IR 10 kA
Tekniset tiedot:   
Yleistä   
Enimmäisjännite minkä tahansa liittimen ja maan välissä  
AC1000 V  
DC1500 V  
Paristot2 x AA IEC LR6, alkali  
NäyttöTaustavalaistu kaksoisnäyttö  
Automaattinen sammutus20 minuuttia  
Sähköinen   
Tarkkuus   
Tarkkuus on määritetty 1 vuoden ajan kalibroinnista, käyttölämpötiloissa 18–28 °C, suhteellinen kosteus 0–75 %. Tarkkuusmerkinnät ovat muotoa ±([% lukemasta] + [näytön viimeiset numerot]).
LämpötilakerroinLisää 0,1 x merkitty tarkkuus kutakin > 28 °C:n tai < 18 °C:n lämpötilaa kohti
AC-virta: Pihti   
Alue999,9 A  
Tarkkuus0,1 A  
Tarkkuus2 % + 5 (10–100 Hz) 
 2,5 % + 5 (100–500 Hz) 
Muotokerroin (50/60 Hz)2,5 @ 600,0 A  
 3,0 @ 500,0 A  
 1,42 @ 999,9 A  
 Lisää 2 %, jos huippukerroin > 2  
AC-virta: Lenkkivirtapihti   
Alue999,9 A  
 2500 A  
Tarkkuus0,1 A (≤ 999,9 A)  
 1 A (≤ 2500 A)  
Tarkkuus3 % + 5 numeroa (10–500 Hz) 
Muotokerroin (50/60 Hz)2,5 @ 1400 A  
 3,0 @ 1100 A  
 1,42 @ 2500 A  
 Lisää 2 %, jos huippukerroin > 2  
Sijaintiherkkyys   
NEC-symboli
Etäisyys optimaalisesta sijainnistai2500-10 Flexi2500-18 FlexVirhe
A12,7 mm35,6 mm±0,5 %
B20,3 mm50,8 mm±1,0 %
C35,6 mm63,5 mm±2,0 %
Mittauksen epävarmuus edellyttää, että ensisijainen johdin on keskitetty optimaaliseen paikkaan, ulkoisia sähköisiä tai magneettisia kenttiä ei ole ja laite on toimintalämpötilan alueella.
    
Tasavirta   
Alue999,9 A  
Tarkkuus0,1 A  
Tarkkuus2 % + 5 numeroa [1]  
 [1] Jos käytetään ZERO (B) -toimintoa nollaamiseen.
AC-jännite   
Alue600,0 V  
 1000 V  
Tarkkuus0,1 V (≤ 600,0 V)  
 1 V (≤ 1000 V)  
Tarkkuus1 % + 5 numeroa (20–500 Hz) 
DC-jännite   
Alue600,0 V  
 1500 V  
Tarkkuus0,1 V (≤ 600,0 V)  
 1 V (≤ 1500 V)  
Tarkkuus1 % + 5 numeroa  
mV dc   
Alue500,0 mV  
Tarkkuus0,1 mV  
Tarkkuus1 % + 5 numeroa  
Virran taajuus: Pihti   
Alue5,0 Hz...500,0 Hz  
Tarkkuus0,1 Hz  
Tarkkuus0,5 % + 5 numeroa  
Liipaisutaso5–10 Hz, ≥ 10 A  
 10–100 Hz, ≥ 5 A  
 100–500 Hz, ≥ 10 A  
Virran taajuus: Lenkkivirtapihti   
Alue5,0 Hz...500,0 Hz  
Tarkkuus0,1 Hz  
Tarkkuus0,5 % + 5 numeroa  
Liipaisutaso5–20 Hz, ≥ 25 A  
 20–100 Hz, ≥ 20 A  
 100–500 Hz, ≥ 25 A  
Jännitteen taajuus   
Alue5,0 Hz...500,0 Hz  
Tarkkuus0,1 Hz  
Tarkkuus0,5 % + 5 numeroa  
Liipaisutaso5–20 Hz, ≥ 5 V  
 20–100 Hz, ≥ 5 V  
 100–500 Hz, ≥ 10 V  
DC-teho (kVA)   
Alue600,0 kVA (600,0 V:n DC-alue)  
 1500 kVA (1500 V:n DC-alue)  
Tarkkuus0,1 kVA  
 1 kVA  
Tarkkuus2 % + 2,0 kVA  
 2 % + 20 kVA  
Resistanssi   
Alue600,0 Ω  
 6000 Ω  
 60,00 kΩ  
Tarkkuus0,1 Ω (≤ 600,0 Ω)  
 1 Ω (≤ 6000 Ω)  
 0,01 kΩ (≤ 60,00 kΩ)  
Tarkkuus1 % + 5 numeroa  
Kapasitanssi   
Alue100,0 μF  
 1000 μF  
Tarkkuus0,1 μF (≤ 100,0 μF)  
 1 μF (≤ 1000 μF)  
Tarkkuus1 % + 5 numeroa  
Käynnistysvirran liipaisutaso5 A  
Mekaaniset tiedot   
Koko (P × L × K)281 mm x 84 mm x 49 mm  
Paino (paristojen kanssa)520 g  
Leukojen aukeama34 mm  
Lenkkivirtapihdin kelan halkaisija7,5 mm  
Lenkkivirtapihdin kaapelin pituus   
(pihdistä liittimeen)1,8 m  
Ympäristö   
Käyttölämpötila–10 °C...+50 °C  
Säilytyslämpötila–40 °C...+60 °C  
KäyttökosteusEi kondensoiva (< 10°C)  
 ≤ 90 % RH (10–30 °C)  
 ≤ 75 % RH (30–40 °C)  
 ≤ 45 % RH (40–50 °C)  
Käyttökorkeus2000 m  
Varastointiympäristön korkeus12 000 m  
Kotelointiluokka (IP-luokitus)IEC 60529: IP54, ei käytössä  
Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMC)   
KansainvälinenIEC 61326-1: Kannettava, sähkömagneettinen ympäristö; IEC 61326-2-2 CISPR 11: Ryhmä 1, luokka A
 Ryhmä 1: Laite luo tai käyttää johtuvaa radiotaajuusenergiaa laitteensisäisissä toiminnoissa.
Luokka A: Laite soveltuu käytettäväksi kaikissa tiloissa, lukuun ottamatta kotitalouksia ja tiloja, jotka on kytketty suoraan kotitalouksille tarkoitettuun yleiseen matalajännitteiseen jakeluverkkoon. Sähkömagneettisen yhteensopivuuden takaamisessa saattaa olla vaikeuksia muissa ympäristöissä, mikä aiheutuu johtuvista ja säteilevistä häiriöistä.
Varoitus: Tätä laitteistoa ei ole tarkoitettu käytettäväksi asuinympäristössä, eikä se välttämättä takaa riittävää radiolähetysten suojausta tällaisissa ympäristöissä.
Korea (KCC)Luokan A laite (teolliset lähetys- ja viestintälaitteet )
 Luokka A: Laite täyttää teollisen sähkömagneettisia aaltoja säteilevän laitteiston vaatimukset, ja myyjän tai käyttäjän on otettava se huomioon. Tämä laitteisto on tarkoitettu käytettäväksi liiketoimintaympäristöissä. Sitä ei saa käyttää kotitalouksissa.
USA (FCC)47 CFR 15 jaos B. Tätä tuotetta pidetään vapautettuna laitteena lausekkeen 15.103 mukaan.
Turvallisuus   
YleistäIEC 61010-1, ympäristöhaittaluokka 2 
MittausIEC 61010-2-032: CAT III 1500 V / CAT IV 600 V 
 IEC 61010-2-033: CAT III 1500 V / CAT IV 600 V 
Langaton radio   
RadiotaajuussertifiointiFCC-tunnus: T68-FBLE, IC: 6627A-FBLE 
Langaton radiotaajuus2400 Mhz...2483,5 MHz  
Lähtöteho< 100 mW  
YKSINKERTAISTETTU EU:N VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS  
Fluke vakuuttaa täten, että tämän tuotteen sisältämä radiolaite on direktiivin 2014/53/EU mukainen.
EU:n vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa internetosoitteessa:  
www.fluke.com/en-us/declaration-of-conformity
Tekniset tiedot
DC-jänniteSuurin jännite1000 V
Tarkkuus±(0,05 % + 1)
Suurin erottelukyky10 µV
AC-jänniteSuurin jännite1000 V
Tarkkuus±(0,7 % + 2) True-RMS
AC-kaistanleveys20 kHz alipäästösuodattimella; 3 dB @ 1 kHz
Suurin erottelukyky0,1 mV
DC-virtaSuurin virta10 A (20 A enintään 30 sekuntia)
Virran mittaustarkkuus±(0,2% + 2)
Suurin erottelukyky0,01 µA
AC-virtaSuurin virta10 A (20 A enintään 30 sekuntia)
Virran mittaustarkkuus±(1,0% + 2) True-RMS
Suurin erottelukyky0,1 µA
ResistanssiSuurin resistanssi50 MΩ
Tarkkuus±(0,2% + 1)
Suurin erottelukyky0,1 Ω
KapasitanssiSuurin kapasitanssi9 999 µF
tarkkuus±(1% + 2)
Suurin erottelukyky0,01 nF
TaajuusEnimmäistaajuus200 kHz
Tarkkuus±(0,005% + 1)
Suurin erottelukyky0,01 Hz
PulssisuhdeSuurin pulssisuhde:99,9%
Tarkkuus±(0,2 % per kHz + 0,1 %)
Suurin erottelukyky0,1 %
Lämpötilan mittaus–200,0 °C – 1 090 °C
–328,0 °F – 1 994,0 °F
anturia lukuun ottamatta
80 BK -lämpötila-anturi–40,0 °C – 260 °C
–40,0 °F – 500 °F, 2,2 °C tai 2 % sen mukaan, kumpi on suurempi
KonduktanssiSuurin konduktanssi60,00 nS
Tarkkuus±(1,0% + 10)
Suurin erottelukyky0,01 nS
DiodiAlue3 V
Erottelukyky1 mV
Tarkkuus±(2% + 1)
Pulssisuhteen alueTarkkuus±(0,2% per kHz + 0,1%)
Ympäristötiedot
Käyttölämpötila–20 °C ... +55 °C
Varastointilämpötila–40 °C ... +60 °C
Suhteellinen kosteus (ei kondensoiva)0–90 % (0–35 °C)
0–70 % (35–55 °C)
Käyttökorkeus2000 m
Turvallisuuserittelyt
YlijänniteluokkaEN 61010-1 - 1000 V CAT III, 600V CAT IV
Testauslaboratorioiden hyväksynnätCE, CSA, RCM
Mekaaniset ja yleiset tiedot
Koko201 x 98 x 52 mm (suojakotelon kanssa)
Paino355 g
624 g – kotelon kanssa
NäyttöDigitaalinen6000 lukemaa, päivittyy 4 kertaa sekunnissa
19999 lukemaa suuriresoluutiotilassa
Analoginen32 segmenttiä, päivittää 40/s
Taajuus19 999 lukemaa, päivitystaajuus 3/s > 10 Hz:n taajuudella
TakuuElinikäinen
Paristojen käyttöikäAlkalin. 400 tuntia, jos taustavaloa ei käytetä
IskunkestävyysKestää 1 metrin pudotuksen IEC 61010-1:2001 -luokituksen mukaisesti
TärinäMIL-PRF-28800, Class 2 -instrumentti