Finish

Yleisten aurinkosähköjärjestelmäongelmien vianmääritys

Uusiutuva energia, Energianhallinta, Vianhaku

Aurinkoenergia-asennusten määrä ympäri maata kasvaa joka vuosi nopeammin, mikä luo jatkuvasti kasvavaa kysyntää henkilöille ja yrityksille, jotka osaavat tehdä aurinkosähköjärjestelmien (PV) vianmäärityksen tehokkaasti.

Asentaja seisoo aurinkopaneelirivien välissä ja ottaa lukemat yhden paneelin takaa Fluke 393 FC -mittarilla.

Vianetsintä on tärkeä osa aurinkoenergia-alan ammattilaisen työtä. Tässä asentaja ottaa lukemat aurinkopaneelin takaa Fluke 393 FC -mittarilla.

Aurinkosähköjärjestelmien vianhaku keskittyy yleensä järjestelmien neljään osaan: aurinkosähköpaneeleihin, kuormaan, invertteriin ja kytkentäkoteloihin.

Fluke 393 FC CAT III 1500 V -aurinkopihtimittari on yleistyökalu aurinkoenergia-asennuksen useimmissa työosioissa. Tämä on maailman ainoa CAT III 1500V -luokiteltu, IP 54 AC/DC -pihtimittari, jonka ominaisuudet, kuten DC-tehomittaus, napaisuuden osoitus äänellä ja visuaalinen jatkuvuuden ilmaisu, on räätälöity aurinkosähkösovelluksissa tapahtuvaa testausta ja mittausta varten.

Fluke 393 FC:n toimitus sisältää mittausjohdot, taipuisan iFlex-lenkkivirtapihdin, magneettipidikkeen ja kantolaukun

Fluke 393 FC CAT III 1500 V True-RMS -pihtimittari taipuisalla iFlex-lenkkivirtapihdillä

1. Aurinkosähköpaneelien vianetsintä

Tarkista ensin koko järjestelmän teho mittausjärjestelmästä tai invertteristä. Ennen vianmäärityksen aloittamista tarkista ja kirjaa muistiin invertterin tulojännite ja virta. Tulet todennäköisesti kohtaamaan jommankumman kahdesta tilanteesta:

  • Koko aurinkosähköjärjestelmä, tai sen osa, on pois päältä tai ei tuota tehoa; tämä voi liittyä invertterin ongelmaan.
  • Tai sitten aurinkosähköjärjestelmän lähtöteho on odotettua pienempi; tämä voi liittyä yhteen ryhmään tai moduuliin liittyvään ongelmaan.

Jäljitä yksittäisen haaran johdotus taaksepäin. Tarkista koko järjestelmä silmämääräisesti näkyvien vaurioiden tai tahattomien irrotusten varalta. Kun löydät viallisen moduulin tai ketjun, tarkista kaikki johdot, kytkimet, sulakkeet ja katkaisijat. Vaihda palaneet sulakkeet; nollaa katkaisijat ja kytkimet. Tarkista, onko johtojen ja irrallisten tai likaisten liitäntöjen välillä vikaa. Vaihda ja puhdista tarvittaessa. Ole tarkkana havaitaksesi mahdolliset löysät liitännät moduulien välillä. Ne ovat saattaneet löystyä ja siten aiheuttaa kontaktivikaa.

Kytkentäkotelo voi myös olla hyvä paikka järjestelmän vianmääritykseen, koska moduulien yksittäiset johdot tuodaan takaisin siihen. Jokaisessa moduulissa voi olla sulake, joka kannattaa tarkistaa Fluke 393 FC -mittarilla.

Johdotusongelmat ja löysät liitännät voivat myös aiheuttaa moduulin liian alhaisen jännitteen. Tarkista kaikki johdotusliitännät. Jos moduulin lähtöteho on alhainen, se voi tarkoittaa, että yksittäinen kenno on viallinen. Ne voidaan jäljittää kytkentärasioista 393 FC -mittarilla, kunnes syyllinen löytyy.

Fluke 393 FC antaa äänimerkin, kun suoritat Voc-mittausta. Jos huomaat napaisuuden olevan käänteinen, se voi tarkoittaa sitä, että muut liitäntärasian piirit on kytketty vahingossa sarjaan, ylittäen näin invertterin enimmäistulojännitteen.  

Itse moduulien likaantuneisuus tai niille lankeava varjo voi heikentää tehoa. Vaikka moduulit on yleensä suunniteltu huoltovapaiksi useiden vuosien ajaksi, ne on ehkä puhdistettava. Siitepöly ja pöly voivat olla merkittävä ongelma joillakin seuduilla.

2. Aurinkosähkökuormien vianmääritys

Aurinkosähköjärjestelmää käytetään rakennuksen sähkökuormien käyttöön; kaikki kuormitusongelmat vaikuttavat myös järjestelmään. Ensimmäinen vaihe on tarkistaa kuormituskytkimet, sulakkeet ja katkaisijat Fluke 393 FC -mittarilla, jotta nähdään, onko kuorman liitännässä oikea jännite. Tarkista seuraavaksi sulakkeet ja suojakatkaisimet 393 FC -mittarilla. Jos löydät palaneita sulakkeita tai katkaisimia, etsi syy ja korjaa tai vaihda viallinen komponentti. Jos kuormana on moottori, sisäinen lämpösuoja voi laueta tai moottorissa voi olla katkos käämityksessä. Kytke testausta varten toinen kuorma ja tarkista, toimiiko se oikein.

Tarkista kaikkien sähköjärjestelmien tavoin, ettei johto ole rikki ja ettei liitoksia ole löystynyt. Puhdista kaikki likaiset liitännät ja vaihda kaikki huonot johdot. Kun virta on katkaistu, tarkista ja korjaa mahdolliset maadoitusviat. Jos sulakkeet tai katkaisimet palavat tai laukeavat uudelleen, on olemassa oikosulku, joka on paikannettava ja korjattava.

Jos kuorma ei vieläkään toimi oikein, tarkista järjestelmän jännite kuorman liitännän yhteydessä Fluke 393 FC -mittarilla. Johdon poikkipinta voi olla liian pieni ja sitä on kasvatettava. Voi myös olla mahdollista, että kuormiin johtavat johdot ovat liian pitkiä. Tämä näkyy matalana jännitteenä kuormassa. Tässä tapauksessa voit vähentää piirin kuormitusta tai käyttää suurempaa johtoa.

3. Aurinkosähkö-invertterien vianmääritys

Toimit todennäköisesti päivittäin taajuusmuuttajien kanssa, joten olet tottunut AC- ja DC-tehojen tarkistamiseen. Aurinkosähköjärjestelmän invertteri voi myös vikaantua ja aiheuttaa ongelmia. Invertteri muuntaa aurinkosähköjärjestelmästä tulevan DC:n AC:ksi.

Jos invertteri ei tuota oikeaa tehoa, tarkista ensin invertterin DC-tulojännite- ja -virtataso ja kirjaa ne muistiin. Tarkista AC-puolelta invertterin lähtöjännite- ja virtatasot Fluke 393 FC -mittarilla. Monissa näistä järjestelmistä on näyttö, joka osoittaa invertterin ja järjestelmän suorituskyvyn. Koska 393 FC on True-RMS-mittalaite, voit käyttää jännitettä ja virtaa kilowattilähdön (kW) mittaamiseen ja tallentamiseen. Jos mahdollista, käytä invertterin näyttöä näyttämään nykyinen kokonaiskilowattituntimäärä (kWh). Voit sitten kirjoittaa tämän arvon muistiin ja verrata sitä edellisen tarkastuksen aikana tallennettuun arvoon. DC-puolella voit käyttää 393 FC -mittaria DC-tehon tarkistamiseen ja tallentaa lukeman puhelimesi Fluke Connect™ -sovellukseen.

Jos invertteri ei tuota oikeaa tehoa, voi esiintyä useita ongelmia – kaikki nämä voidaan helposti tarkistaa Fluke 393 FC -mittarista:

  • Palanut sulake
  • Lauennut katkaisin
  • Rikkoutuneet johdot

Mittaa invertterin AC-lähtö 393 FC -mittarilla; invertterin kuormitus saattaa aiheuttaa ylisuuren virrantarpeen. Kun kaksoisnäyttö näyttää AC-jännitteen ja -taajuuden, voit määrittää, toimiiko invertterin AC-lähtö oikein.

Invertteri voidaan liittää paikalliseen sähköverkkoon. Invertterin AC-virran lähtö vaihtelee ketjun aurinkoenergiatulon mukaan. Invertteri ylläpitää lähtöjännitettä ja vaihesiirtoa. Sähköverkon mahdolliset jänniteongelmat voivat aiheuttaa invertterin sammumisen. Ota tällöin yhteys sähkölaitokseen korjausta varten.

Fluke 393 FC -pihtimittari roikkuu avoimen invertteripaneelin vieressä henkilönsuojainten, kuten käsineiden ja kasvosuojan, suojaaman asentajan tehdessä mittauksia sen testijohdoilla.

Fluke 393 FC CAT III 1500 V -pihtimittari on hyödyllinen DC-tehon, AC-/DC-jännitteen ja -virran mittaamiseen sekä invertterien vianhakuun.

4. Kytkentäkoteloiden vianmääritys

Kun suoritat kytkentäkoteloiden vianmääritystä, ampeerimittaukset ja -laskelmat ovat ratkaisevan tärkeitä sen määrittämiseksi, toimivatko aurinkosähköjärjestelmät oikein. Virran mittaaminen yksittäisistä ketjuista tai virtamittausten yhdistäminen auttaa määrittämään, onko solussa ollut toimintahäiriö.

Fluke 393 FC -pihtimittarin ohuemman leukarakenteen ansiosta leuassa on useita johtimia, jotka mahdollistavat virran yhteismittauksen jopa ahtaissa tai ahtaissa tiloissa, kuten invertterissä tai kytkentäkoteloissa.