Dansk

Sådan bruger du Fluke Connect™ softwaren med Fluke 377 FC og Fluke 378 FC FieldSense™ tangmetre

Med den nye FieldSense™ teknologi på 377 FC og 378 FC tangmetre kan du måle spænding og strøm med tangmeterets kæbe.

Med Fluke Connect software integreret i mange Fluke værktøjer, herunder 377 FC og 378 FC tangmetre, kan du spare tid og penge, når det drejer sig om fejlfinding. Målinger kan gemmes i skyen, hvor teams altid kan få adgang til dataene på deres smartenhed eller computer. Uanset om dit vedligeholdelses- og driftsikkerhedsteam indsamler data fra sensorer til overvågning af tilstande eller fra bærbare testværktøjer, har de nu alle de data, de behøver for at træffe kritiske beslutninger og udføre de nødvendige opgaver.

Fluke Connect på 377 FC og 378 FC tangmetre

Både 377 FC og 378 FC tangmetre er Fluke Connect aktiverede og giver brugerne mulighed for at registrere, analysere og dele resultater med teammedlemmer. Med Fluke Connect kan brugere:

 • Fjernlogge, -trende og -overvåge målinger
 • Pinpointe periodiske fejl
 • Indsamle data som grundlag for forebyggende vedligeholdelse
 • Arbejde sikkert på afstand og uden for flashzonen
 • Gemme og dele målinger og udlæsninger med teamet

Løsning af periodiske fejl

Vedligeholdelsesteams plages ofte af dårlige aktører, hvor den bedste måde at fange periodiske fejl er ved at logge data over en periode. I stedet for at håbe på at fange periodiske problemer med udstyret, når de opstår, kan du konfigurere et tangmeter og lade det registrere målinger i et stykke tid med Fluke Connect. Ved at registrere strøm og spænding kan du derefter finde frem til en årsag til et spændingsfald i systemet.

Fejlfinding af systemer

Ved fejlfinding af systemer, f.eks. trefasede systemer, kan du bruge Fluke Connect til at dele dine resultater med en kunde eller leder for at identificere og afhjælpe problemer. Ved at gemme trefase målinger, herunder oplysninger om fasefølge, i skyen, kan alle medlemmer af teamet få adgang til dem og finde frem til den grundlæggende årsag. Samarbejdet kan ske hurtigt, så handlinger til at løse problemet kan igangsættes.

Forebyggende vedligeholdelse

Brug af Fluke Connect på dit tangmeter kan med tiden hjælpe dig med at oprette de trend- og baselinedata, du behøver til forebyggende vedligeholdelse. Softwaren giver teams mulighed for at få vist aktivtrends på grafer med data, der er indsamlet over tid. Personale kan afslutte dataanalyse og give teams indsigt, som de bruger til at forudsige tilstanden af aktiver og undgå nedetid.

Sikkerhed

Da sikkerhed altid er et vigtigt fokuspunkt, er det en ekstra fordel at kunne begrænse antallet af personer og den tid, der bruges i flashzonen, ved at bruge Fluke Connect. Når du har konfigureret tangmetret, kan du se dine målinger, gemme dem og gennemse dem, mens du står sikkert på afstand.

Sådan konfigureres Fluke Connect

Fluke Connect app'en fungerer sammen med Apple og Android mobilenheder og kan downloades fra både Apple App Store og Google Play.

 1. Gå til Indstillinger > Bluetooth på din smartphone. Kontroller, at Bluetooth er aktiveret.
 2. Åbn Fluke Connect app'en på din enhed
 3. Tænd for Fluke værktøjet
 4. Tryk på BLE ikon knappen for at aktivere BLE radioen (Bluetooth Low Energy)
 5. På listen over tilsluttede Fluke værktøjer i app'en skal du vælge det, du arbejder med, for at komme i gang.

Du kan foretage, gemme og dele målinger med app'en. Data kan gennemses i Fluke Connect Mobile app eller i Fluke Connect Web App.

Sådan foretages trefase spændings- og strømmålinger samt fasefølge

 1. Forbind 377 FC/378 FC tangmetret til Fluke Connect app'en
 2. Udfør trefase målinger ved hjælp af tangmetret ved at aktivere linje-til-linje tilstand (L1-L2-L3)
 3. Når L1-L2-L3 målingerne er fuldført, beregnes linje-til-linje og linje-til-jord målinger alle automatisk og vises på FC app'en
 4. Fasefølgevisning vises også på app'en *

  *Disse oplysninger vises udelukkende på app'en og er ikke tilgængelige på tangmetret
Fluke Connect fasefølge

Sådan logges data

 1. Tænd for 377 FC/378 FC og tryk på Fluke Connect knappen
 2. Åbn Fluke Connect app'en på din telefon eller tablet
 3. Klik på Foretag måling, og vælg derefter det tangmeter, du vil bruge til logning af data
 4. Når det er valgt, vil du begynde at se live målinger. Klik på Fluke Connect infoikon for at få oplysninger
 5. Vælg logningsinterval og -varighed, og start logning
 6. Når logningen er fuldført, skal du vælge Stop log og Download data til Fluke Connect

Du kan få adgang til disse loggede data fra Hovedmenu > Målinger. De loggede data kan også deles via e-mail med henblik på yderligere analyse i .csv-/.xls-/.pdf-formater.

Relaterede ressourcer