Dansk

Vejledning i brug af FieldSense i 377 FC og 378 FC tangmeter

Ledninger på steder med snæver plads. Tavler, der er vanskelige at nå. Ekstra store ledere. Vi forstår dit arbejdsområde. Fluke 377 FC og 378 FC tangmetre med FieldSense™ teknologi er de første håndholdte tangmetre, der giver dig mulighed for at måle spænding og strøm ved kun at bruge tangmetrets kæbe.

Fluke 378 FC tangmeter, der tager målinger på trange steder. Fluke 378 FC tangmeter, der tager målinger på trange steder.

Anvendelser

Værktøjer med FieldSense er ekstremt alsidige til fejlfinding og rutinemæssig vedligeholdelse i industri-, bolig- og erhvervsvirksomheder.

 BeboelsesejendommeErhvervsvirksomhederIndustrivirksomheder
Tjek, om et kredsløb er live, før arbejdet påbegyndesXXX
Mål individuelle spændinger (enten AC med FieldSense eller DC med testledninger)XXX
Mål DC strøm gennem kæben op til 1000 AXXX
Mål AC lstrøm op til 2500 A via iFlex tilbehøretXXX
Bestem komponentmodstande op til 60 kΩXXX
Tjek gennemgang i kredsløbetXXX
Mål belastninger på et forgreningskredsløb i et servicepanelXX 
Få overblik over, hvilke udgange der går til hvilke sikringerXX 
Mål belastningen på en pumpe, motor eller kompressorXX 
Bestem spænding og strøm i belysningssystemerXX 
Tjek kredsløbsbelastning ved tavlekort (herunder forsyningskabler, forgreningskredsløb og nul) samt et jordkredsløbs integritet  X
Generator / Motor / Køler Vedligeholdelse og Fejlfinding  X
Forsyningskredsløb, der går ind i motorer (op til 1000 ampere)  X
Godkend belastningsmålinger på motorer og pumper  X
Bekræft transformerbelastning og netspænding  X

Hvorfor FieldSense i et tangmeter?

FieldSense er en prisvindende, banebrydende teknologi til måling af spænding. Mens almindelige tangmetre registrerer et magnetfelt, så der kan måles AC strøm, registrerer FieldSense samtidig et elektrisk felt, så der samtidigt kan måles spænding. Resultatet er, at der for første gang i et Fluke tangmeter kan måles spænding og strøm samtidig, ved brug af en tangmeterkæbe:

  • Mulighed for at foretage strøm- og spændingsmålinger samtidig med dobbelt display
  • Mere sikre spændingsmålinger uden at skulle tilslutte tangmetret til en live leder
  • Hurtige 3-fase målinger med automatisk beregning af fase-til-fase værdier og fasefølge
  • Indbygget indikator for strømkvalitet (PQ) i 378 FC til overvågning af effektrelaterede problemer
  • Fluke Connect software til aktivering af datalogning, problemfri dataoverførsel og rapportering

Sådan måles spænding eller strøm med et FieldSense aktiveret tangmeter

  1. Adskil individuelle live og neutrale ledninger.
  2. Clips den sorte testledning på en elektrisk jordforbindelse, der ikke er lakeret.
  3. Klem kæben fast om lederen. Sørg for, at lederen er i kontakt med den gule del af kæben som vist i figuren.
  4. Se pålidelige, nøjagtige spændings- og strømværdier på displayet.
Sørg for, at lederen er i kontakt med den gule del af kæben.
Fluke 378 FC tangmeter, der tager målinger i en tavle. Fluke 378 FC tangmeter, der tager målinger i en tavle.

Tangmeterets kæbe gør det også lettere at isolere individuelle ledninger i en tavle, hvilket kan være svært når mange ledninger er bundtet. Ofte kan målingen udføres med én hånd.

Bemærk, at FieldSense teknologien ikke fungerer ved udgange fra VFD'er (frekvensomformere). Hvis du vil foretage spændingsmålinger ved udgangen fra VFD'er, skal du bruge de testledninger, der følger med tangmetret.