Dansk

Sådan måles strøm

Measuring ac current with a clamp meter’s jaws

Trin til måling af AC eller DC strøm ved hjælp af et tangmeters kæber:

Før måletrin (for at undgå elektrisk stød eller personskade):

 • Frakobl testprober fra metret.
 • Hold fingrene bag taktil barriere på metrets front.
 1. Drej drejeknappen til den korrekte funktion, enten A AC eller A DC. Du skal se kæbeikonet( Kæber ikon) vist på skærmen, hvilket angiver, at målingen stammer fra kæberne.
 2. Bemærk: Når den målte strøm er < 0,5 A, vil prikken i midten af ikonet ( Kæber ikon )blinke. Når strømmen er > 0,5 A, vil centerprikken være stabil.
 3. Før du foretager DC strømmålinger (hvis dit meter er udstyret til det): Vent til skærmen stabiliseres, og tryk derefter på nul-knappen for at sikre korrekt aflæsning. Nulstilling af metret fjerner DC offset fra udlæsningen. Nul-funktionen fungerer kun, når drejeknappen er indstillet til DC strømmålepositionen.
 4. Bemærk: Før metret nulstilles, skal du sørge for, at kæberne er lukket, og at der ikke er nogen leder inde i kæben.
 5. Tryk på kæbeudløsningen, åbn kæberne, og placer lederen, der skal måles inde i kæben.
 6. Luk kæben; centrer lederen ved hjælp af justeringsmærker på kæben.
 7. Se udlæsningen på displayet.

Sådan måles AC strøm ved hjælp af en fleksibel strømprobe:

Før måletrin (for at undgå elektrisk stød eller personskade):

 • Anvend ikke den fleksible probe omkring eller fjern den fra farlige strømførende ledere. Vær forsigtig under på- og afmontering af den fleksible probe.
 • Sluk for installationen der skal testes eller bær passende beskyttelsesbeklædning.
Sådan måles strøm
 1. Slut den fleksible strømprobe til multimetret. Se illustrationen ovenfor.
 2. Tilslut probens fleksible slange omkring lederen. Hvis enden af den fleksible probe åbnes for at foretage tilslutningen, skal du sørge for at lukke og låse den. Du skal kunne høre og føle, at den fleksible probe låses på plads.
  • Bemærk: Når strømmen måles, skal lederen i den fleksible probe centreres. Hvis det er muligt, skal du undgå at foretage målinger i nærheden af strømførende ledere.
 3. Hold probekoblingen mindst 2,5 cm (1") væk fra lederen.
 4. Drej drejeknappen til Tang ikon ikonet. Når drejeknappen er i den rigtige position, vises Tang ikon på skærmen, hvilket betyder, at aflæsningerne stammer fra den fleksible probe.
  • Bemærk: Når den målte strøm er < 0,5 A, vil prikken i midten af ikonet ( Tang ikon )blinke. Når strømmen er > 0,5 A, lyser prikken i midten vedvarende.
 5. Se den strømmens værdi på displayet.

Hvis en fleksibel probe ikke fungerer som forventet:

 1. Kontrollér koblingssystemet for at sikre, at det er tilsluttet og lukket korrekt, eller om det er beskadiget. Hvis der sidder fremmedlegemer i koblingssystemet, kan det ikke lukkes korrekt.
 2. Undersøg kablet mellem proben og metret for eventuelle skader.
 3. Kontroller, at drejeknappen er i den rigtige position ( Tang ikon ).
Find det rigtige tangmeter