Dansk

Hvorfor bruge et KAT III klassificeret meter i solcelleanlæg?

Vedvarende energi

På globalt plan fortsætter solcelleanlæg (også kendt som fotovoltaiske anlæg eller PV-anlæg) med at sprede sig hurtigt, drevet af overbevisende økonomi for produktion af solceller og bestræbelser på at mindske udslippet af kulstof. I takt med at solenergidistributionssystemer og -belastninger bliver større og mere komplekse, øges mulighederne for transiente overspændinger – og konsekvenserne for sikkerheden bliver vigtigere end nogensinde før.

Flukes 393 FC KAT III 1500 V TRMS Tangmeter

Fremstillet til solcelleanlæg: Fluke 393 FC KAT III 1500 V TRMS tangmeter

Når du foretager målinger på solcelleanlæg, er disse transienter usynlige og stort set uundgåelige farer, hvilket betyder, at din beskyttelse afhænger af de sikkerhedsmargener, der allerede er indbygget i dine værktøjer. Det er her, målingskategorien til klassificering kommer ind: Den er designet til at fortælle brugeren, hvilke typer elektriske installationer måleenheden sikkert kan foretage målinger i.

En spændingsklassificering alene fortæller dig dog ikke, hvor godt et håndholdt værktøj er designet til at overleve høje transiente impulser – dets kategorisering skal også passe til det miljø, du arbejder i.

Hvad du skal vide om klassificeringer for overspændingskategorier

Standarder, der definerer målekategoriers klassificeringer, handler om sikkerhed. Sikkerhedsstandarderne for måleudstyr er fastsat af International Electrotechnical Commission (IEC) for at sikre, at instrumentet og operatøren aldrig er den svage forbindelse i systemet – og efterfølgende placeringen af fejlen – hvis der opstår spændingsvariationer. Målekategorierne er defineret nedenfor.

MålekategoriEksempler
KAT IV
 • Refererer til "installationens udgangspunkt", dvs. hvor lavspændingsforbindelsen tilsluttes elselskabet
 • Elmålere, primært overstrømsbeskyttelsesudstyr
 • Udendørs og serviceindgang, forsyningsledning fra mast til bygning, fremløb mellem elmåler og tavle
 • Luftledning til fritliggende bygning, nedgravet kabel til dykpumpe
KAT III
 • Udstyr i faste installationer, såsom koblingsudstyr og flerfasede motorer
 • Fotovoltaiske installationer
 • Strømskinner og ledere i industrianlæg
 • Hovedstrøm og korte stikledninger samt ledninger i fordelingstavler
 • 1 fasede kommercielle belysningssystemer
 • Apparatudgange med korte forbindelser til serviceindgangen
KAT II
 • Apparater, bærbare værktøjer og andre husholdnings- og tilsvarende belastninger
 • Kontakter og lange stikledninger
  • Kontakter på mere end 10 meter (30 fod) fra KAT III kilden
  • Kontakter på mere end 20 meter (60 fod) fra KAT IV kilden
























IEC 61010 målekategorier gælder for testudstyr til < 3000 V lysnetmålinger og svarer til definitionerne af overspændingskategori og transientbeskyttelse defineret for lysnetinstallationer fra IEC 60664.
 

Opdelingen af et energifordelingssystem i kategorier er baseret på det faktum, at en farlig transient med høj energi, f.eks. et lynnedslag eller skiftende transient, vil blive svækket eller dæmpet, når den går gennem systemets impedans (AC modstand). Jo højere kategorien er, desto større er den potentielle fejlstrøm, der er til rådighed, og jo højere er spændingstransienterne – idet de kan peakes op til 10.000 V for lysnet, der måles ved KAT III < 1500 V.

Solcelleanlæg er Kategori III miljøer

IEC 61730-1 definerer PV-moduler som permanent kablede elektriske installationer (Kategori III), ikke steder, hvor der anvendes stikkontakter (Kategori II).

Solcelleanlæg er Kategori III miljøer

Overspændingskategorier i en fotovoltaisk installation, der er tilsluttet elforsyningsnettet
 

Ud over at blive testet til en faktisk transientværdi for overspænding kræves håndholdte måleværktøjer til at have et minimum isoleringsniveau – en kombination af massiv isolering, frigang og krybeafstand – mellem interne komponenter og kredsløbsknudepunkter for at opfylde kategoriens klassificering. Isolering beskytter interne kredsløb mod brand-/lysbuefejl og operatøren mod elektrisk stød. Jo højere arbejdsspændinger og klassificering for målekategorier, desto større isolering kræves der.

Inden for en kategori angiver en højere spændingsklassificering en større modstandsdygtighed over for transienter. For eksempel er et KAT III 1500 V meter modstandsdygtigt over for meget højere energitransienter og giver derfor fremragende beskyttelse sammenlignet med et værktøj, der er klassificeret KAT III 1000 V.

Spændingen i solcelleinstallationer stiger

Overspændingskategori III 1500 V systemer er ved at blive det nye normale i solcelleanlæg, hvilket giver omkostningsbesparelser og effektivitetsgevinster til anlægsejere. Hver inverter kan behandle mere energi, flere paneler kan forbindes i serie for at lave længere strenge, hvilket kræver færre ledninger og invertere.

Af hensyn til sikkerhed og nøjagtighed kræver målinger i et overspændingskategori III miljø KAT III klassificerede værktøjer.

Fluke 393 FC Solar Tangmeter er det eneste KAT III 1500 V/KAT IV 600 V TRMS tangmeter, der opfylder kravene til isolering i KAT III miljøer som solcelleinstallationer og måler op til 1500 V dc.

De dielektriske test for en KAT III 1000 V strømtang er 8000 V spids/7000 V rms. Til KAT III 1500 V er det 10.000 V spids/9700 V rms.

Flukes 393 FC KAT III 1500 V TRMS Tangmeter

Fluke 393 FC KAT III 1500 V TRMS tangmeter er verdens eneste KAT III tangmeter, der er tilstrækkeligt klassificeret til brug i 1500 V PV-installationer.
 

Når du vælger måleværktøjer til PV-paneler, er det værd at overveje det værst tænkelige scenarie for jobbet. Først skal du vælge et meter, som er klassificeret i den højeste kategori som du kunne komme til at arbejde i. Derefter skal du lede efter en spændingsklassificering, som passer til dine behov. Hvis du vælger det rigtige KAT klassificerede værktøj til dit miljø, hjælper det dig og dit team med at foretage pålidelige målinger, samtidig med at risikoen reduceres.

393 FC opfylder sikkerhedskravene til testudstyr (IEC 61010-2-032), der svarer til overspændingskategorien for PV-systemets elektriske installation (IEC 61730-1). Den giver sikker og nøjagtig spændingsmåling op til 1500 V dc i solcelle- og batterianvendelser med funktioner, der gør arbejdet nemmere:

 • 25% tyndere kæbe (sammenlignet med Fluke 37x tangmetre) gør det nemmere og hurtigere at foretage målinger på trange og overfyldte steder
 • IP 54 beskyttelse til støvede og regnfulde udendørs forhold
 • Fluke Connect™ indsamler og lagrer data i skyen, så du kan få adgang overalt
 • Inkluderer KAT III 1500 V isolerede testledninger
 • Opfylder Flukes løfte om gennemprøvet sikkerhed, robusthed og pålidelighed

Hvorfor bruge et KAT III klassificeret værktøj i solcelleanlæg? Det handler om sikkerhed: Din. Overlad ikke din beskyttelse (eller dine teams) til et værktøj, der ikke er tilstrækkeligt klassificeret til opgaven.