Dansk

10 dumme ting, intelligente personer kan finde på at gøre

28 Apr 2020 | Sikkerhed, Eltestere

Enhver, der lever af at arbejde med elektricitet, udvikler hurtigt en sund respekt for alt, der blot har en lille chance for at være ”live”. Imidlertid kan presset med at få arbejdet udført til tiden eller at få jobkritisk udstyr til at virke efter hensigten føre til skødesløshed og ualmindelige fejl hos selv den mest erfarne elektriker. Nedenstående liste er opstillet som en hurtig påmindelse om, hvad man ikke skal gøre, når man foretager elektriske målinger.

  1. Udskifte den originale sikring med en billigere. Hvis dit digitale multimeter (DMM) opfylder de gældende sikkerhedsstandarder, er den pågældende sikring en særlig sikkerheds sandsikring, der er konstrueret til at springe, før du rammes af en overbelastningssituation. Når du skifter DMM sikringen, skal du sørge for, at udskifte den med en autoriseret sikring.
  2. Bruge et stykke ledning eller metal til at omgå sikringen. Måske forekommer det at være en hurtig løsning, hvis du står og mangler en ekstra sikring, men det kan ende med en brat afslutning for dig at kortslutte sikringen med f.eks. et søm.
  3. Vælge det forkerte værktøj til opgaven. Det er vigtigt, at dit DMM passer til det arbejde, du skal i gang med. Sørg for, at testværktøjet har korrekt KAT-klassificering til hvert enkelt job, selv om det betyder, at du skal skifte DMM i løbet af dagen.
  4. Tage det billigste DMM på stativet. Du kan altid opgradere det senere, ikke? Måske kan du ikke, hvis du ender som offer for en sikkerhedsulykke, fordi det billige testværktøj rent faktisk ikke indeholdt de sikkerhedsfunktioner, som det lovede. Se efter uafhængig laboratorietest.
  5. Glemme dine beskyttelsesbriller i skjortelommen. Tag dem frem. Tag dem på. Det er vigtigt. Det samme gælder isolerende handsker og brandsikkert tøj.
  6. Arbejde på et live kredsløb. Sluk for kredsløbet, når det er muligt. Hvis situationen kræver, at du arbejder på et live kredsløb, skal du bruge ordentligt isoleret værktøj, have sikkerhedsbriller, et ansigtsværn eller isolerende handsker på, tage uret og eventuelle smykker af, stå på en isolerende måtte og bære brandsikkert tøj og ikke almindeligt tøj.
  7. Forsømme at benytte korrekte spærrings- og afmærkningsprocedurer.
  8. Holde begge hænder på testobjektet. Gør det ikke! Når du arbejder med live kredsløb, skal du huske den gamle elektrikers trick. Hold den ene hånd i lommen. Det mindsker risikoen for, at der skabes et lukket kredsløb hen over overkroppen og gennem hjertet. Hæng multimeteret op eller læg det ned, hvis det er muligt. Prøv at undgå at holde det i hånden for at minimere din egen udsættelse for effekterne af transienter.
  9. Forsømme dine ledninger. Testledningerne er en vigtig komponent i DMM sikkerheden. Sørg for, at ledningerne også stemmer overens med jobbets KAT-niveau. Se efter testledninger med dobbelt isolering, skærmede indgangsstik, fingerbeskyttelse og en gribesikker overflade.
  10. Beholde det gamle testværktøj i al evighed. Vore dages testværktøj indeholder sikkerhedsfunktioner, der var uhørte for blot få år siden, funktioner, der gør det prisen værd at opgradere udstyret og meget billigere end en tur på skadestuen.