Dansk

Brug af berøringsløse værktøjer for at undgå farer

Sikkerhed

Det er grundlaget for ethvert elektrisk sikkerhedsprogram: Begrænsning af medarbejderes eksponering for elektriske farer forårsaget af stød og lysbue. Brug af testledninger og tænger til at måle i en strømførende tavle ved fejlfinding og udførelse af rutinemæssig vedligeholdelse udsætter altid medarbejderne for fare. Elektrisk personligt beskyttelsesudstyr (PPE) er et sidste forsvarsværn, som der aldrig må gås på kompromis med som den primære metode til beskyttelse af elektrikere og teknikere. Sikker arbejdspraksis, herunder brugen af berøringsløse testværktøjer, som ikke kræver eltekniske medarbejdere for at bringe sig selv i fare, skal tages i betragtning som det første, når det drejer sig om elektrisk sikkerhed.

Når som helst medarbejdere udsættes for elektriske farer, skal de etablere grænser og bruge passende lysbueklassificeret tøj og elektrisk isolerende gummihandsker. De største sikkerhedsmæssige fordele ved berøringsløse målinger er en sikker måde at reducere mængden af nødvendigt personligt beskyttelsesudstyr, at mindske antallet af medarbejdere inden for grænsen og endda helt flytte testteknikeren eller elektrikeren uden for alle grænser og væk fra en potentiel fare.

Det enkleste trin

At opnå nøjagtige temperaturdata
Brug af et IR-termometer giver teknikere mulighed for at stå på sikker afstand af udstyr og komponenter og opnå nøjagtige temperaturdata. For at opnå en nøjagtig temperatur er det vigtigt at forstå, at en længere afstand fra genstanden, der skal måles, mindsker målenøjagtigheden, da termometeret tager en gennemsnitlig temperatur af det målte område.

Blandt de enkleste berøringsløse testværktøjer, der kan bruges, er berøringsløse infrarøde termometre (IR). Når værktøjets pistolgreb bruges til at pege en laserstråle derhen, hvor temperaturen skal måles, genereres en temperaturudlæsning på displayet. Laserstrålen bruges kun til at "sigte" værktøjet mod det område, der skal måles. Den registrerede temperatur afhænger af værktøjets afstand fra målepunktet. Vær omhyggelig for at opnå nøjagtige resultater.

Når det gælder sikkerhed i forbindelse med brugen af et IR-termometer, betyder det at man ikke går op på stiger for at undersøge ventilationsanlæggets afgangstemperaturer, ikke række rundt omkring varme temperaturbånd og -cylindre for at fejlfinde procesproblemer, ikke række rundt omkring roterende aksler for at kontrollere varme punkter på motoren og ikke stikke hånden ind i strømførende tavler for at kontrollere komponenternes temperatur.

Visuelle infrarøde termometre

Et mere avanceret, men praktisk værktøj er det visuelle IR-termometer. Udover det almindelige IR-termometers funktioner har det visuelle termometer et digitalt billede, der fremviser et infrarødt varmekort—omtrent som et termisk kamera. Det visuelle IR-termometer er mere nøjagtigt end det almindelige IR-termometer, da det ikke måler et gennemsnit af de omkringliggende områder. I stedet blandes varmekortet med et almindeligt digitalt billede, så problemområder straks kan identificeres. Du kan downloade digitale billeder til en computer for yderligere analyse og rapportgenerering, hvilket gør det muligt at arbejde på sikker afstand langt fra de fleste stød- og lysbuegrænser.

Det visuelle IR-termometer blander det digitale billede af genstanden, der måles, med varmekortet og angiver det nu helt tydelige for medarbejderen: Denne specifikke afbryder er overophedet og udgør et potentielt sikkerhedsproblem.

Det visuelle IR-termometers varmekort giver mulighed for hurtig identifikation af de overophedede ledere og tilslutninger—potentiel brandfare. Overophedede kontakter og elektriske komponenter kan indikere forestående udstyrssvigt og mulige lysbueproblemer. Identifikation og reduktion af farer er målet for alle sikkerhedsprogrammer.

Brug af et infrarødt kamera

Infrarøde kameraer optager og måler ikke blot infrarød (varme) energi, der udsendes fra en anden kilde, men genererer desuden et termisk billede. Farverne på skærmen angiver graden af varme, der kommer fra forskellige komponenter. Betragtning af et termisk billede, specielt når det almindelige digitale billede af kilden fusioneres med det termiske billede, giver et brugervenligt billede til identifikation af potentielle problemer. Operatøren kan nemt skelne forskellen i temperaturer hen over kildebilledet og hurtigt afgøre, om korrigerende handling er påkrævet, og endog hvor hurtigt.

Når der for eksempel foretages en termisk scanning af elektrisk udstyr, foreskriver InterNational Electrical Testing Association (NETA), at hvis en temperaturforskel mellem sammenlignelige komponenter under samme belastning er mellem 4 °C og 15 °C, er der et problem med komponenten med den høje temperatur , og den bør hurtigst muligt repareres. Hvis denne temperaturforskel mellem sammenlignelige komponenter imidlertid stiger til over 15 °C, bør reparation gennemføres øjeblikkelig.

Forestil dig en klemme på en trefaset afbryder, der er betydeligt mere end 15 °C varmere end de to andre faser. En sådan indikation kan betyde, at en meget høj modstand ved klemmen producerer faretruende høj varme, isoleringen begynder at blive blødere og deformeres, og selve afbryderen nærmer sig et katastrofalt svigt. En berøringsløs måling med et termisk kamera identificerer den potentielle fejl i realtid og, vigtigst af alt, holder teknikeren på en meget sikrere afstand, mens et potentielt farligt problem diagnosticeres.

En person, der er uddannet i at bruge et infrarødt kamera, kan arbejde som en del af et topersoners team (endnu en kvalificeret person hjælper med opsætning af grænser og åbner kabinetslåger), der hurtigt kan gennemgå et anlæg og finde frem til overbelastede kredsløb, defekt elektrisk og roterende mekanisk udstyr og termiske procesproblemer. En afværgelse af potentielle sikkerhedsproblemer ved afhjælpning, før fejl opstår, er endnu et aspekt af et sikkert arbejdsmiljø.

Udvidelse af sikkerhedsvinduet

Termisk visning gennem et IR-vindue med et infrarødt kamera
Brug af IR-vinduet til at foretage en termisk scanning af udstyr øger i høj grad sikkerheden for teknikeren, der udfører den termiske billedoptagelse. Stød- og lysbueeksponeringer mindskes til næsten nul.

Når et infrarødt (IR) vindue bruges sammen med et termisk kamera udvides sikkerheden yderligere. Relativt små, runde IR-vinduer kan monteres permanent på tavler, der er en del af anlæggets termiske imaging program, eller kan monteres på udstyrskabinetter, der kan generere i en farlig lysbue i tilfælde af en ulykke, mens døren er åben. Ved at scanne gennem et IR-vindue, der er klassificeret til at modstå en lysbue og en eksplosion er det ikke nødvendigt at åbne en kabinetsdør for at foretage en scanning. Som følge heraf er udsættes teknikere stort set ikke for stød eller lysbuer. Bedre sikkerhed ved rutinemæssig vedligeholdelse og fejlfinding er praktisk talt umuligt!

Hold dig på afstand

Et ofte overset værktøj, når det handler om sikkerhed, er laserafstandsmåleren. Dette berøringsløse værktøj til måling af afstand anses generelt kun for et bekvemmelighedselement, men det øger samtidig sikkerheden ved udførelse af jobs som at gennemføre en undersøgelse af lysbuer. Denne tekniske analyse kræver længdemåling af ledningsføringer mellem udstyr. I stedet for at bruge stålmålebånd og trappestiger med to personer, der kommer til at befinde sig i usikre stillinger i nærheden af og oven over kabelbakker og koblingsudstyr, giver laserafstandsmåleren én person mulighed for at fortage mange afstandsmålinger i sikker afstand stående på gulvet. Tryk én gang på måleknappen, og laserstrålen aktiveres. Peg derefter laseren hen imod det sted, hvor afstanden skal måles, og tryk på måleknappen igen for at udlæse en nøjagtig afstand på op til 200 fod (61 meter) eller mere på displayet.

Kom ikke i kontakt med strømførende dele

Berøringsløse spændingsdetektorer giver muligheder for detektering af spændinger uden at komme i kontakt med strømførende dele. Til hurtig kontrol af spænding ved en stikkontakt eller fejlfinding af et belysningskredsløb er brugen af en spændingsdetektor sikrere end at placere prober i en stikkontakt og meget sikrere end at åbne samlebokse og lysarmaturer. Brugere bør være opmærksomme på, at spændingsdetektorer kun indikerer spænding på den ikke-jordede side af kredsløbet, ikke på den jordede side eller nulledersiden.

Fjerndisplay

Multimetre med fjerndisplay giver mulighed for at aflæsninger kan foretages i en afstand på op til 30 fod (9 meter) fra det udstyr, der overvåges. Displayenheden fjernes fra multimetret, mens måleinstrumentet og proberne (eller tangen) forbliver på målepunktet.

Sikkerhedsapplikationer inkluderer lukning af døren på et motorstyringsskab eller udkobling af og på sikker afstand måling af motor-startstrøm. Det er ikke sikkert at stå direkte foran en motorstarter, når en stor trefaset motor trækker mange gange dens normale driftsstrøm ved opstart, selv om man er iført passende personligt beskyttelsesudstyr. Igen mindsker brugen af berøringsløse værktøjer i stort omfang risikoen for personalet.

Trådløse værktøjer

Trådløse værktøjer udgør den mest avancerede teknologi til forbedring af sikkerheden. Du kan for eksempel opstille tre eksterne moduler ved det udstyr, der skal overvåges. Det digitale multimeter (DMM), med display, kan holdes og observeres på sikker afstand mere end 60 fod (18 meter) væk, hvor det modtager trådløse signaler. Hvis det ønskes, kan der downloades op til ti udlæsninger i realtid og trådløst direkte fra modulerne til en bærbar computer.

Trådløse værktøjer benytter sig i stigende grad af skyen, hvor data sendes fra værktøjerne til en app, hvor data kan deles, gemmes og vises til teamet fra deres bærbare computer, tablet eller smartphone.

Trådløse testværktøjer giver mulighed for flere udlæsninger på sikker afstand af udstyr i stedet for foran åbne kabinetter. Flere udlæsninger betyder mindre tid inde i en strømførende tavle.

Teknikere kan holde sig i god afstand uden for stød- eller lysbuegrænserne, når udstyret betjenes og forskellige parametre observeres og registreres. Mange fejlfindingsopgaver i forbindelse med motorstyringer klassificeres som fare-/risikokategori 2, som kræver anvendelse af en lysbueklassificeret ansigtsskærm og elefanthue. Når modulerne er monteret og afskærmningerne sat tilbage, kan fare-/risikokategorien sænkes til nul uden behov for besværlige ansigtsskærme, ubehagelige elefanthuer og klodsede, isolerende gummihandsker. Flere udlæsninger samtidigt er med til at minimere behovet for, at medarbejderne skal træde ind i de afgrænsede adgangs- og lysbueområder igen.

Oversigt

Brugen af berøringsløse testværktøjer begrænser i høj grad og eliminerer ofte helt behovet for, at medarbejdere udsættes for farer i form af elektriske stød, lysbue og eksplosioner, men fjerne ikke helt behovet for personligt beskyttelsesudstyr. Brugen af berøringsløse værktøjer kan give brugeren mulighed for at reducere fare-/risikoniveauet i forbindelse med en måling, som reducerer typen og mængden af det påkrævede personlige beskyttelsesudstyr. Testning inde i en live tavle med hænder, testledninger og tænger, i forsøget på at finde målepunkter og derefter placere og holde testledninger, mens man vender sig og læner sig ind over for at aflæse et instrumentdisplay, indebærer risici. Mange gange kræves der to medarbejdere til at udføre denne opgave, hvor den ekstra medarbejder således udsættes for farer. Et praktisk, sikkert arbejdsområde fri for elektriske farer er elektriske sikkerhedsstandarders erklærede formål. Brugen af berøringsløse testværktøjer kan bidrage til at opnå dette mål og skabe et elektrisk sikkert og mere effektivt arbejdsmiljø for medarbejderne.

Andre ressourcer

Gå til PDF-udgaven af denne artikel