Dansk

Vedligeholdelseseffektivitet for transportsystemer med Fluke ii910 Precision Acoustic Imager med MecQ™

Lækagedetektering

Vedligeholdelse af transportbånd skal være effektivt for at undgå dyr, uplanlagt nedetid.  Dette er særlig vigtigt i industrier som fødevare- og drikkevareproduktion, logistik og oplagring, bilindustrien, minedrift og råvarehåndtering. 

Fluke ii910 Precision Acoustic Imager med MecQ™ tilstand er en moderne løsning.  Det kan registrere potentielle problemer i transportsystemer, før de forværres.  Dette gør det muligt for vedligeholdelsesteams at tage proaktiv handling og maksimere systemets performance. 

Fluke MecQ™ Mode ser de lyde, der kan betyde problemer i transportsystemer.  Se selv! 

Visuel detektering med hurtig og nem akustisk imaging 

Vedligeholdelsespersonale kan hurtigt og nemt opdage potentielle problemer i transportsystemer.  Fluke ii910 med MecQ™ gør denne proces hurtig og ligetil. 

Ved at udnytte akustisk imaging teknologi opfanger og analyserer ii910 ultralyd produceret af mekaniske komponenter, når der forekommer forringelse.  Dette værktøj er sikkert og kræver ikke kontakt.  Det gør det muligt for brugerne hurtigt og præcist at opdage usædvanlige lyde, selv dem uden for rækkevidde af menneskelig hørelse. 

Hvordan fungerer akustisk imaging? 

Fluke ii910 anvender MecQ undertilstande, som går skridtet videre fra egenskaber fra traditionelle luftbårne ultralydværktøjer.  Mens trykluftlækager og delvis udladning producerer ultralyd, udsender mekaniske komponenter også en sådan lyd, når de begynder at forværres. 

I modsætning til konventionelle værktøjer, der er begrænset til en enkelt frekvens, tilbyder ii910 med MecQ™ foruddefinerede frekvensbånd, der kan tilpasses.  Undertilstande giver brugerne mulighed for at filtrere og spore data på dB niveau i specifikke frekvensbånd.  Det giver brugere evnen til at analysere og bestemme den nøjagtige placering af potentielle problemer. 

Akustisk imaging teknologi i Fluke ii910 ser lyd i selv støjende omgivelser.  Flukes akustiske imaging teknologi bruger en array af små mikrofoner.  Disse mikrofoner er meget følsomme og kan registrere både soniske og ultrasoniske lydbølger.

Brug af ii910 med MecQ™ 

Implementér nemt og boost effektiviteten

Fluke ii910 er designet til at være brugervenlig med en intuitiv grænseflade, der tilskynder til at blive taget i brug af hele vedligeholdelsesteamet.  Det integreres problemfrit med eksisterende værktøjer til lækagedetektion og delvis udladning, og giver en praktisk løsning til visuel detektion.  Vedligeholdelsesteams kan komme på forkant med potentielle problemer ved effektiv scanning af store interessante områder.  Dette gør det muligt rettidigt at bestille reservedele eller transportbåndsdele. 

ii910 hjælper brugerne med at identificere den nøjagtige årsag til eventuelle problemer.  Dette optimerer energieffektiviteten ved målretning mod problematiske transportbåndslejer, der giver højere energiforbrug.  At træffe proaktive foranstaltninger hjælper med at afbøde følgeskader og reducerer i sidste ende vedligeholdelsesomkostningerne. 

Maksimer oppetiden, og sørg for teamsikkerhed 

Ved at bruge Fluke ii910 med MecQ™ kan vedligeholdelsespersonale minimere risikoen for ikke-planlagt nedetid på transportsystemer.  Hurtig identifikation af potentielle lejesvigt giver mulighed for rettidig vedligeholdelse og forebygger dyre systemforstyrrelser.  Desuden muliggør ii910 inspektioner uden behov for tæt kontakt og eliminerer dermed farlige situationer, og teamsikkerheden sikres. 

Reducer omkostningerne, og dokumentér resultaterne 

Ikke-planlagt nedetid kan føre til betydelige økonomiske tab.  Proaktiv vedligeholdelse med ii910 kan hjælpe med at undgå nedetid.  Dette kan føre til potentielle omkostningsbesparelser på mellem $30.000 og $130.000 pr. time, afhængigt af branchen. 

Find problemer med rullelejet på transportbåndstyper med vanskelige adgangsforhold.  At se lyd med Fluke MecQ™ hjælper med at indsnævre interessante områder på store transportsystemer som dette. 

ii910 gør det muligt for brugerne at registrere deres resultater.  De kan gøre dette ved at tage screenshots af vigtige punkter og tilføje anmærkninger og tags til billederne.  Dette hjælper dem med at planlægge eventuelle nødvendige opfølgningsforanstaltninger og til at vurdere, hvor meget situationen haster. 

Fluke ii910 Precision Acoustic Imager med MecQ™ er et kraftfuldt værktøj til fagfolk inden for vedligeholdelse med ansvar for vedligeholdelse af transportsystemer. ii910 bruger akustisk imaging teknologi. 

Dette giver mulighed for hurtig og enkel visuel registrering af problemer.  Dette fører til forbedret vedligeholdelseseffektivitet, lavere omkostninger og øget oppetid. 

ii910 med MecQ™ har en brugervenlig grænseflade og problemfri integration.  Det tilbyder også sikkerhedsfunktioner til beskyttelse af vedligeholdelsesteams.  Dette gør det muligt for dem at være proaktive i håndteringen af mekaniske problemer, før de bliver alvorlige.  Dette sikrer, at transportsystemer i forskellige brancher kører problemfrit. 

Det giver brugerne mulighed for at drage fordel af detaljerede visuelle optagelser.  Dette kan være nyttigt for fremtidig reference og analyse.  Brugere kan anvende avancerede billedanalyse- og rapporteringsfunktioner til at få en dybere forståelse af deres transportsystemers tilstand.  Dette hjælper dem med at opdage potentielle problemer, før de bliver alvorlige. 

ii910 med MecQ™ giver vedligeholdelsesteams mulighed for at optage og gemme billeder og data.  Dette omfattende overblik over deres transportsystem gør det muligt for dem at træffe velfunderede beslutninger om den bedste fremgangsmåde.  Vedligeholdelsesteams kan stole på, at ii910 holder deres transportsystemer i god stand.  Dette proaktive trin hjælper med at sikre deres fortsatte succes.