Dansk

Innovativ brug af akustisk imaging under ned- og oplukning af petrokemiske anlæg ved vedligholdelse

Lækagedetektering

Marathon Petroleum Company i USA har modtaget en pris for deres brug af akustisk billedbehandling under ned- og oplukningsprocessen ved vedligholdelse af petrokemiske anlæg. Prisen for innovation anerkender Marathon for "at forbedre processikkerheden ved at implementere en enhed, der registrerer lækager, som ofte ikke kan ses eller høres, via de lydfrekvenser, de udsender." Pressemeddelelsen fra Marathon fortsætter: "Fluke’s akustiske kamera finder lækager på en afstand af op til 400 meter og viser dem på LCD-skærmen ved hjælp af farvevariationer, der danner et visuelt lydkort. Raffinaderivirksomheden har 28 akustiske kameraer i brug."

Innovationer inden for ned- og oplukning ved vedligholdelse

Ned- og oplukningsprocessen (TAR) på et petrokemisk anlæg indebærer, at systemerne bringes online igen efter vedligeholdelse, installation af nyt udstyr eller erstatningsudstyr samt inspektioner. I denne periode er anlægget i sin mest sårbare tilstand. Mens de fleste petrokemiske processer er lukkede, hvilket gør dem relativt sikre, udsætter TAR disse processer for en myriade af risici, der kan resultere i brand, eksplosioner og eksponering for dødbringende gasser.

TAR omfatter primært en lang liste over aktiviteter, der er omhyggeligt organiseret til at sikre, at alle systemer og processer i raffinaderiet bringes sikkert tilbage online igen.

At detektere lækager under TAR er ikke noget nyt, men metoden er. Tidligere metoder omfatter:

 • Vand og sæbe: Rodet, potentielt farligt og ikke omfattende
 • Soniske kameraer: Afhænger i høj grad af veluddannede teknikere og stille steder; det er blevet bemærket, at udstyret er klodset og følsomt
 • Infrarøde gaskameraer: Begrænset i måling af lækagestørrelse og voldsomt dyrt

Fluke’s akustiske kameraer bruger en array af meget følsomme mikrofoner, der opfanger både hørbare og ultrasoniske lydområder. Lyden kortlægges til et visuelt billede, der er lagt oven på et digitalt standardbillede. Billederne viser et farvekodet spektrum af decibelniveauer pr. frekvens, hvilket gør det muligt for første gang at visualisere lækager, selv i støjende miljøer.

Brug af akustisk imaging under ned- og oplukning ved vedligholdelse

Eliminerer lækager og verificerer rettelser i det almindelige driftsudstyr, der er placeret i og omkring primære processer. For eksempel kan lækager i gaskompressorer forårsage brand, og der er risiko for brand, hvis kulbrintepumper, ventiler eller rør udvikler lækager, så dampe kan nå antændelseskilder.

 • Varmevekslere, kølere og procesvarmere
 • Dampgenerering
 • ned- og oplukning ved vedligholdelse
 • Gas- og luftkompressorer
 • Pumper, rør og ventiler

Andre relaterede petrokemiske processer til inspektion under TAR

 • Sødnings- og behandlingsproces
 • Umættede gasanlæg
 • Aminanlæg
 • Gasmætningsanlæg
 • Asfaltproduktion
 • Brintproduktion
 • Blanding
 • Fremstillingsprocesser for smøremiddel, voks og fedt