Dansk

Testning og monitorering af delvis udladning

Lækagedetektering

Delvis udladning kan være farlig og dyr, hvis den ikke lokaliseres og detekteres på et tidligt tidspunkt. Hulrums- og overfladetracking er de typer af delvis udladning, der har den største tilbøjelighed til at forårsage skade på udstyr eller danne en lysbue . På samme måde som akustisk imaging bruges til at registrere trykluft- og gaslækager gennem lyd, kan akustisk imaging også bruges til at registrere delvis udladning.

Fluke ii910

Delvis udladning udsender lyd i ultralyd frekvensområdet. Med et akustisk kamera med høj følsomhed, som f.eks. Fluke ii910 Precision Acoustic Imager, kan du registrere og præcist finde frem til delvis udladning. ii910 lægger et kort af lyd oven på et synligt billede, som gør det nemt at finde kilden.

Hvor finder man delvis udfladning

Generelt forekommer delvis udladning, hvor der er højspænding til stede, og fejl af forskellige typer skaber et område med elektrisk ladet isolering, der til sidst nedbrydes. Hulrumsudladning er resultatet af nedbrydning hen over et tomrum i isoleringen, hvorimod overflade tracking skyldes forurenet isolering og forekommer på ydersiden af isoleringen. Disse kan forekomme i højspændingsudstyr som f.eks. transmissions- eller distributionssystemer eller i højspændingselektriske maskiner som f.eks. generatorer eller motorer.

Da delvis udladning beskadiger udstyret med tiden, er det ofte vanskeligt at afgøre, hvor alvorlig skaden er. Regelmæssig inspektion med en Fluke ii910 Precision Acoustic Imager gør processen med indledende registrering og overvågning hurtig og nem. Du skal blot scanne hen over udstyret for at finde potentielle problemer. Det kan være nyttigt at fokusere på systemets tilslutningspunkter, da disse er de mest almindelige steder, hvor delvis udladning forekommer.

Det er ikke nødvendigt at have nogen erfaring med akustisk imaging eller detektering af delvis udladning ved brug af Fluke ii910.

Sådan bruges Fluke ii910 til test af delvis udladning

Trin 1 Tænd. Tænd for Fluke ii910 Precision Acoustic Imager ved at trykke på og holde tænd/sluk-knappen nede i mindst 2 sekunder.

Trin 2 Se menu. Tryk med fingeren på displayet for at få vist værktøjsmenuen. (Tryk et vilkårligt sted på displayet uden for menuen for at skjule den).

Trin 3 Optagelsestilstand. Tryk på ikonet Optagelsestilstand, og vælg den.

 • Vælg Billedtilstand, Videotilstand eller PDQ-tilstand.

Trin 4 Opret mappe. Brug mapper til at organisere dine filer. Nye filoprettelser gemmes under mappenavnet på displayet. Du har mulighed for at gennemse filer efter mappenavn eller tidsstempel.

 • Tryk på det mappenavn, der vises nederst på displayet. Der vises en liste over mappenavne med indstillingen Opret mappe.
 • Brug tastaturet til at indtaste et nyt filnavn.

Trin 5 Ret kameraet mod det, der skal optages. Den ideelle afstand er 1 til 8 meter (3 til 26 fod). Med en god sigtelinje kan der måles længere afstande – op til 21 meter eller 70 fod.

Trin 6 Frekvensbånd. Brug som udgangspunkt standard frekvensbåndet.

Fluke ii910

Trin 7 Detektér og optag. Uanset billedoptagelsestilstanden, er processen enkel. Peg kameraet mod et interesseområde. Når interesseområdet tydeligt viser et lydpunkt, skal du trykke på knappen Optag.

 • Billedtilstand. Tryk på knappen Optag for at gemme still-billedet. Når billedet er gemt, vises et lille billede (miniaturebillede) på skærmen.
  • Tryk på ikonet Billede for at føje noter, billednoter eller tags til billedet. (Kan udføres senere).
  • (Bemærk: Billedtilstand optager et still-billede af motivet med overlappende lydbillede og gemmer det i formatet .png eller .jpg).
 • Videotilstand. Tryk på knappen Optag for at starte optagelsen.
  • Tryk på knappen Optag igen for at stoppe optagelsen og gemme videoen. (Kan udføres senere).
  • Tryk på ikonet Video for at føje noter, videonoter eller tags til videoen.
 • PDQ-tilstand. Sørg for, at lyden er placeret inden for det viste cirkulære område.
  • Tryk på knappen Optag for at starte. Kameraet optager automatisk ca. 1,5 sekunders data.

Trin 8 Filoverførsel. Brug det medfølgende USB-kabel til at slutte Fluke ii910 til computeren. (Et USB-drev føjes til listen over drev på computeren).

 • Åbn det tilføjede USB-drev for at få vist de gemte billeder eller videofiler.
 • Kopier de ønskede filer til det lokale computerdrev.
 • Når overførslen er fuldført, skal du fjerne USB-drevet fra computeren.

Trin 9 Sluk. Tryk én gang på tænd/sluk-knappen. Tryk på OK på skærmen.

Rapportering af delvis udladning

Når alle billeder og videoer er overført til computeren, giver Fluke ii910 Precision Acoustic Imager dig mulighed for at oprette omfattende rapporter på få minutter. Disse kan deles med chefer eller andre vedligeholdelsesteknikere, der er ansvarlige for at løse de identificerede problemer. Desuden kan der henvises til disse rapporter, når rettelserne er foretaget for at kontrollere deres anvendelighed.