Dansk

Sådan spores elektriske ledninger i vægge

Det grundliggende

Det er ikke svært at finde elektriske ledninger under byggeriet — men i en færdig konstruktion er det en helt anden historie at finde disse ledninger. En godt designet kabelsøger kan være en af dine vigtigste tids- og pengebesparende investeringer.

En mand iført en rød sikkerhedshjelm bruger en kabelsøger for enden af en lang stang til at finde ledninger højt oppe i en vægSådan opnår du et vel udført arbejde, når du bruger en avanceret kabelsøger.

1. Opret forbindelsen

Det første trin er at forbinde transmitteren enten via en testledning eller en strømtang. Til de fleste opgaver får du de bedste resultater med en direkte testledningsforbindelse.

 • Slut de røde og grønne testledninger til transmitteren.
 • Slut den røde testledning til den varme ledning på strømkredsens belastningsside (uanset om strømkredsen er strømførende eller ej).
 • Det sidste — men vigtigste trin for at opnå nøjagtige resultater — er at forbinde den grønne testledning til en separat jordforbindelse, afhængigt af hvilken type strømkreds, ledningen du ønsker at spore, er del af. Hvis den grønne ledning ikke er jordforbundet korrekt, eller hvis den er forbundet til den samme strømkreds som den varme ledning, kan du opleve signalafbrydelse.
  • Hvis ledningen ikke er sluttet til en jordfejlsafbryder (GFCI) eller en fejlstrømsenhed (RCD, anvendes almindeligvis uden for USA):
   • Slut den grønne testledning til en separat jordforbindelse som f.eks. et metalvandrør, en jordforbundet metalkonstruktion i bygningen, en jordforbundet skruetrækker eller et jordspyd.
  • Hvis en ledning er forbundet til en GFCI-udgang:
   • Sørg for, at strømkredsen er strømførende.
   • Fjern beskyttelsesstikdåsens vægplade.
   • Slut den røde testledning til den varme lednings skrue.
   • Slut den grønne testledning til en separat jordforbindelse. 
  • Hvis ledningen er forbundet til en GFCI-afbryder:
   • Kontrollér, at strømkredsen er ikke-strømførende for at undgå at udløse afbryderen.
   • Find den nærmeste forbindelse til afbryderen eller sikringstavlen, der er på en anden forgrening af den samme strømkreds, der er tilsluttet den samme GFI-afbryder.
   • Slut den grønne testledning til den neutrale ledning på den identificerede nærmeste forbindelse. 
  • Hvis en ledning er forbundet til en RCD:
   • Find den nærmeste forbindelse til afbryderen eller sikringstavlen, der er på en anden forgrening af den samme strømkreds, der er tilsluttet den samme RCD som net- eller faseledningen.
   • Slut den grønne testledning til den neutrale ledning på den identificerede nærmeste forbindelse.

Hvis der ikke er en direkte forbindelse på en afisoleret leder, kan en avanceret kabelsøger også bruge en strømtang på lukkede strømkredse med lav impedans. Fordi den ikke har en direkte forbindelse til en ledende ledning, er signalet dog ikke så stærkt som en direkte forbindelse. Modtageren registrerer muligvis ikke dens signal, hvis tangen er langt væk.

Mand iført beskyttelsesudstyr rækker op mod en højt anbragt samledåse for at bruge en strømtang på ledningerne
En avanceret kabelsøger kan bruge en strømtang på lukkede strømkredse med lav impedans. Signalet vil ikke være så stærkt som en direkte forbindelse til en ledende ledning, så hold modtageren i nærheden.
 
 • En strømtang forbindes ved at tilslutte testledningerne til transmitteren, hvorefter tangen lukkes omkring den ledning, du ønsker at spore. For at øge signalstyrken kan du eventuelt sno den ledende ledning et par omgange omkring tangen.
 • I forbindelse med signalkabler og ikke-strømførende ledninger eller belastninger kan du eventuelt midlertidigt jordforbinde strømkredsen i begge ender for at udføre sporingen.


2. Konfiguration af transmitteren

Når du har foretaget tilslutningerne, er det næste trin at konfigurere selve transmitteren.

 • Tænd for transmitteren. Afhængigt af den aktuelle spænding vælger en avanceret kabelsøger automatisk strømførende eller ikke-strømførende tilstand.
 • Et værktøj, der er designet med fokus på din sikkerhed, skal have en tydelig indikator, der bekræfter, om signalet er strømførende eller ikke-strømførende. Den skal også give dig en tydelig advarsel eller alarm, hvis den registrerer et strømførende overspændingssignal — hvilket betyder, at du skal afbryde fra strømkredsen øjeblikkeligt.
 • En avanceret kabelsøger giver dig et udvalg af signaltilstande.
  • Til de fleste opgaver bruges tilstanden Høj.
  • I forbindelse med opgaver, der kræver præcis sporing, skal du bruge tilstanden Lav for at generere et svagt signal, der reducerer koblingen til ledninger og genstande i nærheden.
  • Brug tilstanden Sløjfe (Loop) til at spore ikke-strømførende ledninger i en lukket strømkreds, såsom kortsluttede eller skærmede ledninger, eller når strømtangen bruges.
 • Vær altid opmærksom på problemer med jordforbindelsen for at undgå forkerte resultater.
  • Hvis du slutter transmitteren til to nærliggende ledninger på samme strømkreds (f.eks. varme og neutrale ledninger på et Romex-kabel), sker der en signaludligning: Signalet bevæger sig i én retning gennem den første ledning og vender derefter tilbage i den modsatte retning gennem den anden.
  • Når du etablerer forbindelser, skal du sørge for at slutte den grønne testledning til en separat jordforbindelse (et metalvandrør, bygningens jordforbundne metalkonstruktion eller et jordspyd) for at undgå unøjagtige signaler fra signalkobling. 
GIF-ledningsdiagram, der viser, hvordan et signal bevæger sig gennem nærliggende ledninger og skaber en "signalafbrydelses" effekt
Tilslutning af to nærliggende ledninger på samme strømkreds kan skabe signalafbrydelse.
 

3. Spor med modtageren

Når transmitteren er tilsluttet korrekt og aktiveret, er du klar til at spore ledningerne på strømkredsen. Husk at holde modtageren mindst 3 meter væk fra transmitteren for at minimere signalinterferens.
 • Vælg den tilstand, du vil bruge. De fleste modtagere har en scanningstilstand, en anden tilstand til mere præcis signaldetektering, en tilstand til identifikation af en afbryder og en tilstand til berøringsløs spændingsdetektering (uden transmitteren).
 • Flyt modtageren langs væggen for at finde det højeste signalniveau, som indikerer ledningens tilstedeværelse. De fleste modtagere har en funktion, såsom en rille på sensoren, der guider dig til at indstille den parallelt med ledningen.
 • Hvis der detekteres et signal, bør du kunne se et stærkt signal på styrkeskalaen. Hvis der ikke registreres noget signal, kan du øge eller mindske følsomheden for at identificere net- eller faseledningen fra den neutrale ledning.
 • Juster følsomheden for at holde signalstyrken på ca. 75% af skalaen (eller som anbefalet af producenten), så du får et tydeligt tegn på, når modtageren detekterer ledningen. Hvis du justerer til minimum, og signalet stadig er for højt, skal du skifte transmitteren til tilstanden Lav.
 • Fortsæt med at følge signalet med modtageren, indtil du når enden af ledningen eller en forbindelse til andet udstyr, og markér placeringer undervejs. Gentag for at spore alle de ledninger, du skal finde. Notér dine resultater til fremtidig reference og fejlfinding.
En mand iført en rød sikkerhedshjelm knæler for at bruge en kabelsøger over to kontakter på en væg
Spor det højeste signalniveau langs væggen, indtil du når enden af ledningen eller en forbindelse til andet udstyr.


4. Identifikation af afbrydere

For at gøre identifikation af afbrydere hurtigere og nemmere, skal du bruge modtageren til at detektere signalet fra transmitteren.

 • Anbring sensoren vinkelret på afbryderen.
 • Scan hver afbryder eller sikring i mere end ét sekund i gentagne passager, indtil du er sikker på, at displayet identificerer et stærkt signal til kun én afbryder eller sikring.
 • Notér dine resultater, og markér afbryderne til fremtidig reference.
Mand iført en rød sikkerhedshjelm bruger en kabelsøger til at foretage en måling i en afbryderboks
Ledningssøgerens modtager detekterer transmitterens signal og foretager hurtigt og nemt en præcis afbryderidentifikation.


En god kabelsøger giver dig en fordel

Kabelsporing er lige så meget en kunst som en videnskab. Der er så mange ledningsføringsscenarier og så mange variabler, at gode resultater kan være svære at opnå.

Mand iført beskyttelsesudstyr rækker op mod ledningerne i en højt anbragt samledåse for at foretage en måling på en kabelsøgers modtager
Med en avanceret kabelsøger kan du spore ledninger bag vægge, gennem lofter og under gulve.


En godt designet kabelsøger giver dig fordele — som en højere kategori- og spændingsklassificering, flere justerbare følsomhedsniveauer og forskellige transmitterudgangsfrekvenser — der kan hjælpe dig med at forblive sikker og opnå de mest nøjagtige resultater i næsten enhver situation. Når du bliver fortrolig med konfigurationen og brugen af dens avancerede funktioner, begynder dine kolleger (og kunder) muligvis at tro, at du kan se gennem væggene.

Ledningssporing bygget til det arbejdssted, du befinder dig på: Bolig, erhverv og de mest barske industrimiljøer. Se de mange funktioner, som Fluke 2052 Avanceret kabelsøger og 2062 Avanceret Pro Kabelsøger indeholder.