Dansk

Top 5 over de effektkvalitetsproblemer, du kan løse med Fluke 1770 effektkvalitetsanalysatorer

Fejlfinding

Med en Fluke 1770 Serie Trefase Power Quality Analysatorer i din værktøjstaske går du aldrig glip af en vigtig effektkvalitetshændelse. Fang hurtige transienter op til 8 kV, harmoniske op til 30 kHz, dyk, pukler samt målinger af spænding, strøm og effekt, der giver dig mulighed for at karakterisere dit elektriske system.

Men der er mange måder at bruge dette funktionsfyldte værktøj på, så hvordan kommer du i gang med at opdage effektkvalitetsproblemer, du er nødt til at løse? Lær, hvordan du foretager de nødvendige målinger til at finde de mest almindelige effektkvalitetsproblemer ved brug af en effektkvalitetsanalysator.

Problem nr. 1 Sådan finder du harmoniske problemer

Mål med: Evaluering af harmoniske og analyse af det elektriske system eller undersøgelser

Når du downloader data fra Fluke 1770 Serie Power Quality Analysatorer, kan Energy Analyze Plus softwaren gøre arbejdet med at at sammenligne målte statistiske spændings- og strømharmoniske data med forskellige standarder. Følg trinene på skærmen for at afgøre, om nogen af dine målinger overskrider overensstemmelsesgrænserne.

Energy Analyze Plus er en effektiv forudsigende vedligeholdelsesfunktion, der gør det muligt at observere aktuelle strømharmoniske svingninger, før der forekommer forvrængning i spændingen. Dette giver dig mulighed for at forhindre uventede fejl eller situationer, hvor du ikke overholder standarderne, og giver dig mulighed for at øge systemets oppetid.

Problem nr. 2 Spildt energi

Mål med: Energiundersøgelser, der evaluerer energiforbruget

Når du arbejder med din 1770 serie analysator, kan du nemt evaluere energiforbruget. Når du downloader dataene, kan Energy Analyze Plus softwaren hjælpe med at analysere, spore og rapportere de energidata, du har registreret. Ved at følge vejledningen på skærmen kan du sammenligne dine resultater med historiske værdier, sammenligne dem med industrinormer, sammenligne målte data med lokale forhold og skabe et mere fuldstændigt billede af, hvad der sker på tværs af dit anlæg.

Ved hjælp af Live View kan du endda begynde at få vist disse oplysninger, mens dataene stadig indsamles.

Problem nr. 3 Overbelastede paneler

Mål med: Belastningsundersøgelse

Ved at spore dine aktiver over et tidsrum, kan det hjælpe dig med at registrere om det nuværende panel er overbelastet, eller om der kan tilføjes en belastning uden dyre opgraderinger. 1770 serien er designet med Loggerfunktion for at sikre, at du ikke behøver omfattende oplæring til at finde potentielle problemer.

Systemet guider dig gennem opsætningsprocessen og viser, hvad du skal tilslutte hvor, og hvilke knapper du skal trykke på, mens du arbejder. Apparatet er også konfigureret med indbyggede hændelsestriggere baseret på standarder for effektkvalitet. Selvom disse indstillinger kan tilpasses fuldt ud, behøver du ikke at gå ind og ændre dem, medmindre du vil foretage ændringer fra en standard.

Rapporter om belastningsundersøgelse

Når belastningsundersøgelsen er fuldført, kan du analysere oplysningerne og opbygge en rapport. Gå videre og analysér de oplysninger om energiforbrug, du målte og loggede med en automatiseret rapport. Se helbredstilstand af effektkvaliteten uden besvær og uden brug for at sætte dig ind i anden software. Automatisk rapportering med ét tryk opretter standardiserede rapporter, som passer til de globale målestandarder og retningslinjer.

Problem nr. 4 Fang elektriske forstyrrelser

Mål med: PQ metertilstand og avanceret teknologi til registrering af transienter

Fluke 1775 og Fluke 1777 Power Quality Analysatorer indeholder avanceret teknologi til registrering af transienter, der hjælper dig med klart at identificere højhastighed spændingstransienter, så du kan installere den nødvendige afhjælpning for at forhindre beskadigelse af dit udstyr.

 1775 1777
SAMPLING-EGENSKAB1 MHz20 MHz
 Fang hurtige transienterFang de hurtigste transienter med mange detaljer

Opsætningen af din analysator til registrering af disse transienter er designet til at være hurtigt og nem. Når du går i PQ metertilstand, går instrumentet gennem de handlinger, du skal udføre. Skærmen viser endda eventuelle problemer i din opsætning, så de indsamlede data er så nøjagtige som muligt.

1777 Power Quality Analysator verificeringsskærm Knappen Start forbliver orange, indtil problemet er løst.

Derudover har 1770 serien mulighed for ikke blot at identificere ledningsproblemer, men med et enkelt tryk på en knap kan den automatisk korrigere eller løse ledningsproblemerne. Dette eliminerer behovet for manuel justering af tang- og kabelposition. Når der registreres et problem, bliver knappen Start orange. For at løse problemet skal du blot trykke på Auto Correct nederst på skærmen. Når knappen Start bliver grøn, kan registreringen starte uden bekymringer over problemer med ledningsføring eller spændingsindstilling.

Problem nr. 5 Opdag andre problemer

Mål med: effektkvalitetsundersøgelser

Uanset om du kender de specifikke problemer, du leder efter eller ej, tilbyder 1770 Serie Power Quality Analysatorer en 2-i-1 enhed, der kombinerer fejlfindingsfunktionaliteten i et effektkvalitetsmeter med de robuste analyse- og loggerfunktioner i en stand alone effektkvalitetsanalysator – i en enkelt, letanvendelig, håndholdt enhed.

Når du optager data til en belastningsundersøgelse, kan du se dem samtidig. PQ Health giver dig indblik i kvaliteten af den effekt, du i øjeblikket modtager. Visningen sammenligner dataene, du har indsamlet, med et standarddatasæt for at kunne fremvise et letlæseligt, farvekodet søjlediagram.

Når du har fuldført belastningsundersøgelsen eller systemundersøgelsen, kan analysatoren oprette en brugervenlig rapport. Dette vil gøre det hurtigt og nemt at registrere og identificere elektriske problemer og se dem alle klart beskrevet i en sammenfattende rapport. Registrer belastning, effektfaktor og harmoniske problemer inden for de data, der indsamles af 1770 Serien.

Om 1770 Serien

Fluke 1770 Serie Trefase Power Quality Analysatorer er kraftfulde værktøjer, der eliminerer kompleksiteten ved logning, fejlfinding og analyse af effektkvalitet. Disse analysatorer er udviklet til at være den hurtigere og nemmere måde at udføre undersøgelser af effektkvalitet på, og tilbyder automatiske målinger, en enkel brugergrænseflade og opsætning, klassens bedste specifikationer og en forenklet rapporteringsplatform. Instrumentet kan også strømforsynes direkte fra målekredsløbet, hvilket fjerner behovet for at finde en stikkontakt eller bruge en lang forlængerledning.

 
Anvendelser177317751777
Energiundersøgelser og belastningstest
Undersøgelse af harmoniske
Generende udløsning af sikkerhedsafbryder 
Undersøgelser af elselskabets effektkvalitet 
Opdagelse af udstyrsfejl forårsaget af 8 kV mikrosekund transienter 
Opdagelse af udstyrsfejl forårsaget af 8 kV nanosekund transienter