Dansk

Fejlfinding af almindelige problemer med solcellesystemer

Vedvarende energi, Energi management, Fejlfinding

Antallet af solcelleinstallationer i landet vokser hurtigere hvert år, hvilket skaber en stadigt stigende efterspørgsel efter teknikere, der ved, hvordan de effektivt finder fejl på solcellesystemer.

En tekniker, der står mellem rækker af solpaneler og foretager aflæsninger bag på et panel med en Fluke 393 FC.

Fejlfinding er en vigtig del af den professionelle solcelleteknikers færdigheder. Her foretager teknikeren aflæsninger bag på et solcellepanel med Fluke 393 FC.

Fejlfinding på et solcellesystem vil typisk handle om fire dele af systemet: solcellepaneler, belastning, frekvensomformer og kombinationsbokse.

Fluke 393 FC KAT III 1500 V solcelletangmeter er det bedste værktøj til arbejdet i de fleste områder af en solcelleinstallation. Dette er verdens eneste KAT III 1500 V klassificerede IP 54 AC/DC-tangmeter med funktioner som f.eks. DC effekt, audio polaritet og visuel gennemgang, der er skræddersyet til test og måling i forbindelse med solcellesystemer.

Fluke 393 FC med testledninger, fleksibel iFlex strømprobe, magnetholder og bæretaske

Fluke 393 FC KAT III 1500 V sand RMS tangmeter med fleksibel iFlex™-strømprobe

1. Fejlfinding på solcellepaneler

Kontrollér først hele systemets output ved målersystemet eller frekvensomformeren. Før du begynder fejlfinding, skal du kontrollere og registrere frekvensomformerens indgangsspænding og strømniveau fra rækken af paneler. Du vil sandsynligvis støde på et af to scenarier:

  • Hele solcellesystemet, eller en del af det, er nede eller producerer ikke strøm. Det kan skyldes et problem med frekvensomformeren.
  • Eller solcellesystemets output er mindre end forventet. Dette kan være relateret til et problem med et af rækkerne eller modulerne.

Spor den enkelte grens ledningsføring bagud fra koncentratoren. Efterse hele systemet visuelt for synlige skader eller utilsigtede forbindelsesfejl. Når du har fundet det fejlbehæftede modul eller række, skal du kontrollere alle ledninger, kontakter, sikringer og kredsløbsafbrydere. Udskift sprungne sikringer. Nulstil afbrydere og kontakter. Se efter ødelagte ledninger og løse eller snavsede forbindelser. Udskift og rengør efter behov. Vær på udkig efter løse forbindelser mellem modulerne. De kan have arbejdet sig løs og forårsaget manglende kontakt.

Kombinationsboksen kan være et godt sted at fejlfinde systemet, fordi de enkelte ledninger fra modulerne føres tilbage til det. Hvert modul kan have en sikring, som du skal tjekke med Fluke 393 FC.

Problemer med ledninger og løse forbindelser kan også forårsage, at et modul producerer for lav spænding. Kontrollér alle ledningsforbindelser. Hvis et moduls output er lavt, kan det betyde, at en enkelt sektion af celler er defekt. Disse kan spores ved hjælp af 393 FC ved samledåserne, indtil fejlen er fundet.

Fluke 393 FC giver en lydadvarsel om polaritet, når du tester Voc. Hvis du opdager, at polariteten er vendt, kan det betyde, at andre kredsløb i kombinationsboksen utilsigtet er tilsluttet i serie, hvilket resulterer i spænding over den maksimale frekvensomformer indgangsspænding. 

Eventuelt snavs eller uklarheder på selve modulerne kan forårsage reduceret output. Selvom modulerne normalt er designet til at være vedligeholdelsesfri i årevis, skal de muligvis rengøres. Pollen og støv kan være et stort problem i nogle områder af landet.

2. Fejlfinding af belastninger på solcellesystem

Solcellesystemet bruges til at drive bygningens elektriske belastninger. Eventuelle problemer med belastningerne vil også påvirke systemet. Det første trin er at kontrollere belastningskontakter, sikringer og afbrydere med Fluke 393 FC for at se, om der er den korrekte spænding ved belastningens tilslutning. Brug derefter 393 FC til at kontrollere sikringer og kredsløbsafbrydere. Hvis du finder sprungne sikringer eller udløste afbrydere, skal du finde årsagen og reparere eller udskifte den defekte komponent. Hvis belastningen er en motor, kan en intern termisk afbryder være udløst, eller der kan være en åben vikling i motoren. Til testformål skal du tilslutte en anden belastning og se, om den fungerer korrekt.

Som med alle andre elektriske systemer skal du kontrollere, om der er ødelagte ledninger og løse forbindelser. Rengør alle snavsede forbindelser, og udskift alle defekte ledninger. Når strømmen er slukket, skal du kontrollere for og reparere eventuelle jordfejl. Hvis sikringer eller afbrydere sprænger eller udløses igen, er der en kortslutning, som du skal finde og reparere.

Hvis belastningen stadig ikke fungerer korrekt, skal Fluke 393 FC bruges til at kontrollere systemets spænding ved belastningens tilslutning. Ledningsstørrelsen er muligvis for lille og skal øges. Det kan også være, at ledningerne, der løber til belastningerne, er for lange. Dette vises som lav spænding ved belastningen. I dette tilfælde kan du reducere belastningen på kredsløbet eller trække en større ledning.

3. Fejlfinding af frekvensomformere til solceller

Du arbejder sandsynligvis med frekvensomformere hver dag, så du er vant til at kontrollere AC og DC effekt. Frekvensomformeren i et solcellesystem kan også svigte og forårsage problemer. Frekvensomformeren konverterer DC fra solcellesystemet til AC til bygningsbrug.

Hvis frekvensomformeren ikke producerer det korrekte output, skal du først kontrollere og registrere frekvensomformerens aktuelle DC inputspænding og strømniveau. På AC siden bruges Fluke 393 FC til at kontrollere frekvensomformerens udgangsspænding og strømniveauer. Mange af disse systemer har et display, der angiver den aktuelle frekvensomformer- og systemperformance. Da 393 FC giver en sand-RMS visning, kan du bruge spændingen og strømmen til at måle og registrere kilowatt (kW) outputtet. Brug om muligt frekvensomformerdisplayet til at vise det aktuelle antal kilowatt-timer (kWh). Du kan derefter skrive denne værdi ned og sammenligne den med den, der blev registreret ved sidste inspektion. På DC siden kan du bruge 393 FC til at kontrollere DC effekt og gemme visningen til Fluke Connect™ app’en på din telefon.

Hvis frekvensomformeren ikke producerer den rigtige mængde effekt, kan der være flere problemer, som alle er nemme at tjekke med Fluke 393 FC:

  • Sprunget sikring
  • Udløst afbryder
  • Ødelagte ledninger

Brug 393 FC til at måle frekvensomformerens AC output; belastningen på frekvensomformeren kan have et strømtræk, der er for højt. Med det dobbelte display, der viser AC spænding og frekvens, kan du bestemme, om frekvensomformerens AC output fungerer korrekt.

Frekvensomformeren kan være koblet op til din lokale elforsyning. AC outputtet fra frekvensomformeren svinger med indgangsniveauet af solenergi på solcellerækkerne. Frekvensomformeren opretholder den korrekte udgangsspænding og fase til forsyningsnettet. Eventuelle spændingsproblemer fra forsyningsnettet kan få frekvensomformeren til at lukke ned. I så fald skal du kontakte forsyningsselskabet for reparationer.

Et Fluke 393 FC tangmeter hænger ved siden af et åbent frekvensomformerpanel, mens en tekniker i personligt beskyttelsesudstyr, herunder handsker og ansigtsskærm, bruger sine testledninger til at foretage en måling.

Fluke 393 FC KAT III 1500 V tangmeter er nyttigt til måling af DC effekt, AC/DC-spænding og -strøm samt til fejlfinding af frekvensomformere.

4. Fejlfinding af kombinationsbokse

Når du fejlfinder kombinationsbokse, er målinger og beregninger af strømstyrken afgørende for at fastslå, om solcellererækken fungerer korrekt. Ved at måle strømmen på de enkelte rækker eller ved at kombinere strømmålinger kan du afgøre, om en solcelle har en funktionsfejl.

Med Fluke 393 FC tangmetrets tyndere kæbe kan du få flere ledere ind i kæben til kombinerede strømmålinger, selv på snævre eller overfyldte steder som f.eks. frekvensomformer eller kombinationsbokse.