Dansk

Lynvejledning til symptomer og årsager til forskellige typer effektkvalitet

For det utrænede øje kan det være svært at identificere problemer i elektriske distributionssystemer eller udstyr, der er tilsluttet en kredsløbet, som værende symptomer på problemer med effektkvaliteten. Når der ikke kan findes nogen åbenlyst problem, kan det blive afskrevet som en gammel afbryder, der skal udskiftes, eller en forstyrrelse, der kan løses med en simpel nulstilling. Du ser måske på kan se belastningstyper på systemet og monitorerer for harmoniske, ubalance eller forstyrrelsesmønstre.

Målinger af effektkvalitet viser forskellige problemer i skemaform.

Problemer med harmoniske forstyrrelser og uregelmæssigheder i spænding og strøm udgør de områder, hvor der opstår typiske problemer med effektkvaliteten. Uregelmæssigheder i spænding og strøm kan give problemer, men mange kan rettes, før de beskadiger udstyret. Opdag symptomerne:

ProblemSymptomerMulige årsager
SpændingsdykDæmpning af lys, computere der låser, klikkende relæer og kontaktorer eller komplet udfald af disse, udstyr og system nedlukninger
Falske og uforklarlige alarmer og nedlukninger
Start af store belastninger, især store induktive
Lignende drift i naboanlæg
Kraftigt uvejr
PuklerFejlende strømforsyning
Nedlukninger og alarmer i forbindelse med overspænding på variable frekvensomformere (VFD'er – Variable Frequency Drive)
Fejl under 1 fase af 3-fase system
Pludselig reduktion af belastning
Kondensatorbank omskifter
TransienterOverslag og lysbueeffekter i distributionsudstyr
Beskadiget isolering
Defekt elektronik
Computere der låser
Lynnedslag
Kondensatorer omskifter
Genaktivering af systemer efter strømsvigt
Pludseligt stop af større udstyr
Beskidte eller slidte kontaktorer
AfbrydelserNedlukning af udstyrMidlertidigt tab af strøm fra elnettet
UbalanceOverophedede trefasede motorer og transformereUbalancerede belastninger på tværs af individuelle faser af trefasede omskiftertavler
Ubalanceret kraft fra elnettet
Drift af enfasede svejsemaskiner
Åben deltatransformere
HarmoniskeÅben deltatransformere
Overophedede transformere
Overophedede induktionsmotorer
Falske og uforklarlige alarmer og nedlukninger af elektronisk udstyr
Ikke-lineære belastninger som f.eks. switch-mode-forsyninger
Konvertersektioner af nødstrømsforsyning (UPS), variable frekvensomformere (VFD) og batteriopladere
Svejsemaskiner
Lysbueovne

Power quality analysatorer og loggere

En power quality analysator kan hjælpe med at opdage disse typiske problemer med effektkvaliteten. Du vil aldrig miste en kritisk effektkvalitetshændelse igen med en power quality analysator. Uanset om du udfører en hurtig systemkontrol eller en detaljeret undersøgelse af effektkvaliteten, er konsistente data nøglen. Når 1770 serien tilsluttes dine aktiver, giver værktøjet dig adgang til et unikt automatisk system til at fange målinger, der hjælper med at sikre, at du indsamler de rigtige data hver gang: Fra hurtige transienter op til 8 kV, harmoniske op til 30 kHz, dyk og pukler samt spændings-, strøm- og effektmålinger, der gør det muligt at karakterisere problemer i dit elektriske system.

Power Quality Loggere gør det nemt at profilere energiforbruget i dit anlæg. De giver dig effektmålingsdata, så du kan finde frem til og mindske kilder til elektrisk energispild eller overbelastede kredsløb. Disse værktøjer er gode at have i hånden til rutinemæssige belastningsundersøgelser og forebyggende vedligeholdelsesprogrammer.

Power Quality Recordere er det værktøj, du skal ty til for at få avanceret effektkvalitetsanalyse. Afdæk de grundlæggende årsager til udstyrsfejl med belastningsundersøgelser og transientanalyse, så du senere kan gå tilbage og foretage nødvendige reparationer eller udvikle baseline information til rutinemæssige belastningsundersøgelser.

Elektriske målevinduer

Elektriske målevinduer er et ekstra værktøj til at gøre det nemmere at foretage målinger med disse værktøjer. Et elektrisk målevindue monteres permanent på forsiden af en tavle med de nødvendige tilslutninger klar til brug. I stedet for at skulle åbne tavlen, kan du bare foretage målinger ved vinduet, hvilket gør det til en mere sikker proces til rutinemæssig forebyggende vedligeholdelse eller belastningsundersøgelser.

Find det rette effektkvalitetsværktøj