Dansk

Hvad er strøm?

Eltestere
Hvad er strøm?

Strøm er den hastighed, hvormed elektroner strømmer forbi et punkt i et komplet elektrisk kredsløb. Helt grundlæggende er strøm netop ”strøm”, noget der strømmer.

En ampere, eller amp, er den internationale enhed, der bruges til måling af strøm. Den udtrykker mængden af elektroner (nogle gange kaldet "elektrisk ladning"), der løber forbi et punkt i et kredsløb over en given tid.

En strøm på 1 ampere betyder, at 1 coulomb elektroner – det er 6,24 milliarder (6,24 x 1018) elektroner – bevæger sig forbi et enkelt punkt i et kredsløb på 1 sekund. Beregningen svarer til måling af vandstrøm: Hvor mange gallons der passerer et enkelt punkt i et rør på 1 minut (gallons pr. minut eller GPM).

Hvad er strøm

Symboler, der bruges til ampere:

A = ampere, for en stor mængde strøm (1.000).
mA = milliampere, en tusindedel ampere (0,001).
µA = mikroampere, en milliontedel ampere (0,000001).

I formler som f.eks. Ohms lov repræsenteres strøm også af I (for intensitet).

Ampere er opkaldt efter den franske matematiker/fysiker Andrè-Marie Ampére (1775-1836), der er krediteret for at bevise, at:

  • Der dannes et magnetfelt omkring en leder, når strømmen passerer gennem den.
  • Styrken af dette felt er direkte proportional med mængden af strøm, der løber igennem.

Elektroner løber gennem en leder (typisk en metaltråd, normalt kobber), når to forudsætninger for et elektrisk kredsløb er opfyldt:

  1. Kredsløbet inkluderer en energikilde (f.eks. et batteri), der producerer spænding. Uden spænding bevæger elektronerne sig tilfældigt og jævnt i en ledning, og strømmen kan ikke løbe. Spænding skaber tryk, der driver elektroner i en enkelt retning.
  2. Kredsløbet danner en lukket, ledende sløjfe, som elektronerne kan løbe igennem, og forsyner alle enheder (en belastning), der er forbundet til kredsløbet, med energi. Et kredsløb er lukket (komplet), når en kontakt drejes til positionen ON (TIL) eller lukket (se diagrammet øverst på denne side).

Strøm som spænding, kan være jævn eller veksel.

Jævnstrøm (DC):

  • Repræsenteret af symbolerne Symbol for jævnstrøm 1 eller Symbol for jævnstrøm 2 på et digitalt multimeter.
  • Løber kun i én retning.
  • Fælles kilde: Batterier eller DC generator.

Vekselstrøm (AC):

  • Repræsenteret af symbolerne Symbol for vekselstrøm 1 eller Symbol for vekselstrøm 2 på et digitalt multimeter.
  • Løber i et sinuskurve-mønster (vist nedenfor), vender retningen med jævne mellemrum.
  • Fælles kilde: Elektriske stikkontakter til husholdningsbrug, der drives af et offentligt forsyningsselskab.
Hvad er strøm?
Over: Vekselstrøm i form af en sinusbølge.

De fleste digitale multimetre kan måle DC eller AC strøm på maks. 10 ampere. Højere strømstyrke skal skaleres ned med et strømtang-tilbehør, som måler strøm (fra 0,01 A eller mindre til 1000 A) ved at måle styrken af magnetfeltet omkring en leder. Det muliggør målinger uden at åbne kredsløbet.

Alle komponenter (lampe, motor, varmeelement), der omdanner elektrisk energi til en anden form for energi (lys, roterende bevægelse, varme), bruger strøm.

Når der tilføjes yderligere belastninger til et kredsløb, skal kredsløbet levere mere strøm. Størrelsen af ledere, sikringer og selve komponenterne bestemmer, hvor meget strøm der vil løbe gennem kredsløbet.

Måling af strømstyrke foretages normalt for at angive mængden af kredsløbsbelastning eller tilstanden af en belastning. Måling af strøm er standard ved fejlfinding.

Strøm løber kun, når spændingen leverer det nødvendige tryk til at få elektroner til at bevæge sig. Forskellige spændingskilder producerer forskellige strømmængder. Standard husholdningsbatterier (AAA, AA, C og D) producerer hver 1,5 volt, men større batterier kan levere større mængder strøm.

Anbefalede ressourcer:

Reference: Digital Multimeter Principles af Glen A. Mazur, American Technical Publishers.