Dansk

5 grunde til at monitorere effektforbrug

Energi management

Evnen til at kvantificere energiforbrug er kritisk for din virksomhed og dit team. Monitorering af energiforbrug i dit anlæg forsyner dig med de nødvendige data til at foretage vigtige energi management beslutninger.

Hvorfor monitorere effektforbrug med en power logger

  • Forstå kapaciteten af din eksisterende el-tavle
  • Foretag fejlfinding af sikringsafbryderne
  • Identificer energiomkostninger
  • Afdæk energispild
Forberedelse til at udføre en belastningsundersøgelse ved hjælp af Fluke 1746 Power Logger.

Forberedelse til at udføre en belastningsundersøgelse ved hjælp af Fluke 1746 Power Logger.

1. Anlægssikkerhed

Assistance fra en elektriker er ofte påkrævet ifm. et belastningsstudie, før der tilføjes en ny elektrisk belastning til en eksisterende el-tavle eller en eksisterende service. Hvorfor? Kravene stilles af el-inspektøren, stærkstrømsingeniøren der designede projektet, eller kunden der skal have tilføjet en ny belastning - og det sker for at få fastslået, om der er tilstrækkelig kapacitet til at tilføje nye belastninger.

Et belastningsstudie involverer brug af en power logger til dokumentation af eksisterende belastningsniveauer (trefaset strømtræk) over tid. Det er her, sikkerheden kommer ind i billedet. På den positive side kan et belastningsstudie bruges til at sikre overholdelse af lokale sikkerhedsbestemmelser. På den anden og negative side kan manglende succes med at udføre et belastningsstudie før tilføjelse af nye belastninger medføre overbelastning af en eksisterende elektrisk kilde, hvilket skaber risikable forhold mht. sikkerhed og pålidelighed.

2. Administrere energiomkostninger og realisere besparelser

Selvom energiforbruget er en væsentlig del af de samlede driftsomkostninger, ved mange virksomheder ikke rigtigt, hvor deres energikroner bliver brugt, da alt, hvad de får, er en samlet månedlig regning, uden angivelse af, om forbruget var standard eller overdrevet i forhold til driften den pågældende måned.

Ved at logge effektforbrug ved service-indgangen og derefter ved store belastninger og sekundære forsyninger kan faciliteter se, hvor meget strøm der bruges, når, hvad og til hvilken timepris. Dataene vil altid vise adskillige energispild, der kan udbedres udelukkende ved driftsmæssige ændringer. Det kan være at slukke for visse belastninger, reducere belastninger i spidsbelastningsperioder eller justere tidsplanen, så belastninger fungerer under perioder uden spidsbelastning.

3. Korrekt elregning

Ejere af store og mellemstore faciliteter installerer ofte elektrisk delmåling for at kunne fakturere lejerne for deres specifikke elforbrug. Disse målere til undermåling (submetre) installeres dog ofte forkert, hvilket stiller spørgsmålstegn ved afregningen. Installationsproblemer varierer fra strømtransducere, der er monteret omvendt, strømtransducere på den forkerte fase og fejl ved konfiguration af submetret.

Det er god praksis og økonomisk fornuftigt at dobbelttjekke udlæsningen med en bærbar energy logger. Loggerdata giver en form for overordnet overblik over omfanget af faktisk forbrug i forhold det forbrug, der faktureres. En markant afvigelse mellem det omfang, der faktureres for elforbrug og loggerdataene, signalerer behovet for at undersøge opsætningen af submetret.

4. Rabatter og økonomisk incitament

Forsyningsselskaber tilbyder ofte rabatter og andre former for økonomisk kompensation for at tilskynde kunderne til at sænke energiforbruget. Formålet er at forsyne flere kunder med udgangspunkt i den eksisterende energiproduktion, da det er forbudt at bygge nye elektricitetsværker. Mange økonomiske incitamenter og rabatter er til rådighed for ombygning/tilpasning af eksisterende bygninger, som f.eks., energieffektiv belysning og højeffektive motorer samt udskiftning af motorstartere med frekvensomformere.

For at modtage økonomisk kompensation vil forsyningsselskabet ofte kræve dokumentation for energibesparelserne - og her er et belastningsstudie ideelt. Et belastningsstudie udført før ombygning/tilpasning dokumenterer det eksisterende energiforbrug som referencedata, og et belastningsstudie udført efter ombygningen/tilpasningen dokumenterer energibesparelserne efter gennemførelse af modificeringer.

5. Fejlfinding af problemer med effektkvalitet

Ofte er den eneste måde at udføre fejlfinding på, at registrere og analysere data over en længere periode. I disse avancerede fejlfindingsscenarier er energiloggere uvurderlige - og de er meget mere økonomisk overkommelige og lettere at bruge end en mere kompleks power analysator.

Et godt eksempel på ovenstående er, når en sikringsafbryder udløses vilkårligt. Det har ikke nødvendigvis åbenlyse årsager, som f.eks. opstart af en stor motor. Faktisk kan årsagen til vilkårlige udløsninger synes at være helt tilfældige, eller mange forekommer, når teknikere ikke er i nærheden til at observere (som midt om natten). Da det er upraktisk for en vedligeholdelsestekniker at overvåge belastningen, indtil sikringsafbryderen udløser, kan tilslutning af en energilogger til belastningssiden af ​​sikringsafbryderen for at registrere den strømtræk over tid hjælpe med at fejlfinde turen.

Relaterede ressourcer