Dansk

Bestemmelse af belastning hestekræfter

Bortset fra at læse et typeskilt, er den hurtigste metode til at estimere en motors hestekraft, at bruge et tangmeter til at måle strøm og spænding til motoren og derefter udføre denne beregning:

Hestekraft (hk) = spænding x strømstyrke x % EFF x effektfaktor x 1,73/746.

  • Spænding er gennemsnittet af de tre målte spændinger: (A-B + A-C + B-C)/3.
  • Strømstyrke er den gennemsnitlige strøm for den målte trefase: (A+B+C)/3.
  • % EFF er motoreffektivitet iht. motors typeskilt.
  • Effektfaktor er forholdet mellem ægte effekt (kW) og tilsyneladende effekt (kVA). I mangel af værktøj til måling af effektfaktor er en tommelfingerregel at estimere effektfaktoren til 0,85.
  • 1,73 er en konstant, der bruges ved beregning af trefase effekt.
  • 746 er konstanten for at konvertere watt til hestekræfter (746 W = 1 hk).

Eksempel: Hvor mange hestekræfter producerer en 25 hk motor ved 472 volt der i gennemsnit trækker 20 ampere pr. fase med en motor typeskilt markering på 90% effektivitet?

Hvis: Spænding x strømstyrke x % EFF x effektfaktor x 1,73 / 746 = hestekræfter (hk)
Derefter: 472 V x 20 A x 0,90 x 0,85 x 1,73/746 = 17 hk.

Det er vigtigt at bruge et sand-RMS tangmeter for at få nøjagtige aflæsninger. Mens motorstrømme normalt kan aflæses direkte fra forpladen på en frekvensomformer, der driver en tilknyttet motor, kræver andet udstyr brugen af et meter, der giver nøjagtige aflæsninger ved tilstedeværelse af harmoniske og sinusbølge forvrængning.