Dutch

Wat is een stroomtang?

17 Sep 2020 | stroomtangen
Basic features of a clamp meter

Een stroomtang is een elektrisch meetinstrument dat een standaard digitale multimeter en een stroomsensor in zich verenigt.

Stroomtangen meten stroom. Probes meten spanning. Als een elektrische meter een scharnierende bek heeft, kan een monteur deze op elk punt in een elektrische installatie rond een draad, kabel of andere geleider vastklemmen en vervolgens de stroom in die stroomkring meten zonder de stroomkring los te koppelen/spanningsloos te maken.

De harde bek van de stroomtang bestaat uit ferriet met een kunststof mantel. De bek is ontwikkeld om het magnetische veld dat wordt gegenereerd als er stroom door een geleider vloeit te detecteren, te concentreren en te meten.

 1. Stroomdetecterende bek.
 2. Vingerbescherming (om de vingers te beschermen tegen schokken).
 3. Hold-toets: bevriest de uitlezing op het display. De meetwaarde wordt vrijgegeven als de toets nogmaals wordt ingedrukt.
 4. Draaiknop.
 5. Display.
 6. Toets voor achtergrondverlichting.
 7. Min Max-toets: Bij de eerste keer indrukken toont het display de maximale invoer. Wanneer u twee keer drukt, wordt de minimuminvoer weergegeven en drukt u drie keer, dan wordt de gemiddelde invoer weergegeven. Werkt in de modi voor stroom, spanning en frequentie.
 8. Inschakelstroomtoets.
 9. Nulsteltoets (geel): verwijdert de DC-offset uit gelijkstroommetingen. Dient ook als shift-toets voor de draaiknop om de gele functies rond de draaiknop te selecteren.
 10. Ontgrendelingshendel van de bek.
 11. Uitlijningsmarkeringen: om aan de nauwkeurigheidsspecificaties te voldoen, moet een geleider worden uitgelijnd met deze markeringen.
 12. Gemeenschappelijke ingang.
 13. Volt/ohm-ingang.
 14. Ingang voor flexibele stroomtang.

Aanvankelijk hadden stroomtangen slechts één functie. De moderne versies bieden echter verschillende meetfuncties, een grotere nauwkeurigheid en in sommige gevallen ook speciale meetfuncties. De huidige stroomtangen bieden de meeste basisfuncties van een digitale multimeter (DMM), zoals de mogelijkheid om spanning, doorgang en weerstand te meten.

Stroomtangen zijn met name om twee redenen populair geworden:

 • Veiligheid. Met een stroomtang hoeft een elektricien voor een stroommeting niet terug te vallen op de ouderwetse manier van meten, waarbij in een kabel werd gesneden en de meetsnoeren van een meter in de stroomkring werden bevestigd. De bek van een stroomtang hoeft de geleider niet aan te raken tijdens de meting.
 • Gemak. Tijdens een meting is het niet nodig de stroomvoerende stroomkring uit te schakelen, en dat is een stuk efficiënter.

Stroomtangen zijn de voorkeursoptie voor het meten van hoge stroomniveaus. Met een DMM kan niet langer dan 30 seconden stroom van 10 A gemeten worden zonder het risico dat de meter beschadigd raakt.

Stroomtangen bieden een minimaal stroombereik van 0 A tot 100 A. Veel modellen hebben een bereik tot 600 A. Andere gaan zelfs tot 999 A of 1400 A. En sommige insteekbare accessoires, zoals de iFlex®, kunnen tot wel 2500 A meten.

Stroomtangen worden gebruikt voor industriële apparatuur, industriële bedieningselementen, elektrische installaties in woningen/bedrijfspanden/industriële gebouwen en voor commerciële/industriële HVAC-installaties. Ze worden voornamelijk gebruikt voor:

 • Service: voor het repareren van bestaande systemen op basis van de behoefte.
 • Installatie: voor het onderzoeken van installatieproblemen, uitvoeren van tests aan eindgroepen en toezicht houden op leerling-elektromonteurs tijdens het installeren van elektrische apparatuur.
 • Onderhoud: om gepland en preventief onderhoud uit te voeren en problemen in het systeem op te sporen en te verhelpen.

Er zijn drie soorten stroomtangen:

 • Stroomtrafo-stroomtangen: meten alleen wisselstroom (AC).
 • Halleffect-stroomtangen: meten zowel wisselstroom als gelijkstroom(AC en DC).
 • Flexibele stroomtangen: deze zijn voorzien van een Rogowski-spoel, meten alleen AC en zijn handig voor het uitvoeren van metingen in kleine ruimten.
Vind de juiste stroomtang