Dutch

Stroomtangen en digitale multimeters: een vergelijking

Basis informatie

Een digitale multimeter is in feite een spanningsmeter die ook stroom kan meten. Een stroomtang is eigenlijk een instrument om stroom te meten dat ook spanning kan meten. Het zijn twee heel verschillende instrumenten die elk hun eigen voordelen hebben.

Een digitale multimeter (DMM) is geschikt voor elektronische werkzaamheden, omdat hij een hoge resolutie biedt, met metingen in milli-eenheden: millivolt, milliampère en milliohm. Er kunnen ook elektrische metingen mee worden gedaan, hoewel de stroomsterkte meestal beperkt is tot 20 ampère. U kunt echter hogere stroomsterktes meten met een digitale multimeter als er een insteekbare accessoire wordt gebruikt.

Een stroomtang meet gewoonlijk tot op de dichtstbijzijnde tiende of honderdste van een eenheid, in plaats van in de milli-eenheden die beschikbaar zijn met een DMM. Dit is voldoende voor elektriciteitswerkzaamheden.

Meetsituaties

In het verleden gebruikten elektriciens in plaats van een stroomtang meetprobes om stroom te meten. Met een stroomtang kunt u stroom meten en de meetwaarde aflezen zonder het circuit te onderbreken.

Bovendien is er een nieuwe generatie stroomtangen, die kunnen worden gebruikt met flexibele meetlussen. Bij Fluke is dit de iFlex® productenlijn. Deze Rogowski-spoelprobes passen tussen kabels die dicht tegen elkaar liggen en rond grote geleiders. Ze komen in een aantal situaties goed van pas:

  • Bij het gelijktijdig meten van een analoog signaal voor de transportbandsnelheid en de bijbehorende motorstroom zodat u het systeem kunt kalibreren voor de gewenste procesdoorstroming.
  • Bij het observeren van de uitvoer van een magneetklep en de invoer van de PLC zodat u de magneetklep kunt testen.
  • Bij het gelijktijdig meten van elektronische spanningen en elektrische stroom bij een motoraandrijving om zo schommelingen in de lijnsnelheid op te sporen.
  • Bij het gelijktijdig observeren van de voedingsspanning en -stroom om op te sporen waarom apparatuur onverwacht uitvalt.

Gelijktijdige spannings- en stroommetingen zijn onderdeel van storingzoeken. Het is echter niet mogelijk om met één meter beide metingen tegelijk uit te voeren, tenzij u voor een flink hogere prijs apparatuur aanschaft die wordt gebruikt voor werkzaamheden met betrekking tot de netvoedingskwaliteit.

Voor effectief storingzoeken zijn vaak twee meters nodig: één om elektrische stroom te meten en één om spanning te meten. Voor elektriciens is de stroomtang het meest veelzijdige diagnose-instrument dat verkrijgbaar is. Technici die storingzoeken in de industriële sector daarentegen hebben meer aan een aparte stroomtang en een DMM.

Voor veel technici is het kostentechnisch het beste om één goed instrument te kopen dat voornamelijk ontworpen is voor spanning (een DMM) en één dat voornamelijk wordt gebruikt voor stroom (een stroomtang).

De juiste combinatie van test- en meetinstrumenten is afhankelijk van de apparatuur waaraan u werkt en de metingen die u uitvoert. Met een stroomtang kunt u bijvoorbeeld een laagdoorlaatfilter nodig hebben om elektronische interferentie weg te nemen die de meetwaarden kunnen beïnvloeden.

Hieronder vindt u enkele algemene richtlijnen die u helpen te besluiten welk instrument voor u het meest geschikt is:

  • Basis-DMM: als u voor uw werk alleen eenvoudige spannings- een doorgangsmetingen doet.
  • Geavanceerde DMM: als u werkzaamheden met betrekking tot de netvoedingskwaliteit moet doen. U hebt dan de hoge resolutie en geavanceerde functies van de DMM, die op een stroomtang niet beschikbaar zijn nodig.
  • Basisstroomtang: als u alleen eenvoudige stroommetingen uitvoert, bijvoorbeeld om te kijken of de drie fasen van uw voeding een gelijke stroomafname hebben.
  • Stroomtang met logfunctie: als onderbrekers regelmatig uitschakelen en dit moet worden verholpen.
  • DMM of stroomtang met afneembaar display (dat werkt tot op 10 meter afstand van de stroomtangbehuizing): als u op veilige afstand meetwaarden wilt aflezen zonder hulp van een collega te hoeven inroepen.

Geavanceerde stroomtang: als nauwkeurig inschakelstromen bij motoren moeten worden gemeten. Ook als u een stroomtang met geavanceerde signaalverwerking nodig hebt om de output van een frequentiegeregelde aandrijving te meten.