Dutch

Gebruik van de vermogenskwaliteitsindicator op de 378 FC-stroomtang

Netvoedingskwaliteit

In de huidige elektrische netwerken zijn afwijkingen van ideale vermogenskwaliteit vaak te wijten aan toenemende niet-lineaire en andere belastingen die het net verstoren. Ook energieopwekking wordt complexer, met groeiende aantallen nieuwe spelers en technologieën die op de markt komen. Slechte vermogenskwaliteit kan leiden tot ernstige verliezen voor bedrijven. In het ergste geval kan dit zelfs gevaar opleveren voor mensenlevens in bedrijfskritieke toepassingen en zeer gevoelige omgevingen zoals ziekenhuizen.

De Fluke 378 FC-stroomtang meet AC-spanning en AC-stroomsterkte. De Fluke 378 FC-stroomtang meet AC-spanning en AC-stroomsterkte.

Hoe helpt de Fluke 378 FC om problemen met vermogenskwaliteit in de gaten te houden?

De Fluke 378 FC-stroomtang is 's werelds eerste stroomtang met FieldSense-technologie en voegt een nieuwe dimensie toe aan het testen van vermogenskwaliteit, door bestaande workflows te verbeteren en nieuwe te creëren. Industriële elektriciens en eerstelijnstechnici kunnen nu basale problemen oplossen en/of onderhoudsrondes uitvoeren van éénfasige of driefasige systemen en problemen ontdekken die anders niet zouden zijn opgemerkt. Met de Fluke 378 FC kunnen eerstelijnstechnici basismetingen van de vermogenskwaliteit uitvoeren en problemen met de kwaliteit uitsluiten via de volgende drie categorieën:

 • PQ-Volts (PQ spanning)
 • PQ-Amps (PQ ampère)
 • PQ-PF (vermogensfactor)

PQ-Volts en PQ-Amps zijn gebaseerd op Total Harmonic Distortion (THD), dat wordt gedefinieerd als de verhouding tussen de som van de vermogens van alle harmonische componenten en het vermogen van de grondfrequentie.

De vermogensfactor (PF) is een uitdrukking van energie-efficiëntie. Deze wordt meestal uitgedrukt als een decimale waarde, waarbij 1,0 het meest efficiënt is. Hoe lager de meetwaarde, hoe minder efficiënt het energieverbruik is. De vermogensfactor (PF) is de verhouding van werkvermogen, gemeten in kilowatt (kW), tot schijnbaar vermogen, gemeten in kilovolt ampère (kVA).

De PQ-indicator is een achtergrondfunctie die automatisch verschijnt wanneer een probleem met het vermogen wordt vastgesteld. De meter controleert continu het THD-percentage van spanning, de stroom en bewaakt de vermogensfactor. Als deze een bepaalde drempel overschrijdt, wordt een melding gegeven dat er een probleem is met de vermogenskwaliteit.

De Fluke 378 FC in PQ-PF-modus. De Fluke 378 FC in PQ-PF-modus.

Configuratie:

 1. Draai de bedieningsknop naar FieldSense-logo (FieldSense)
 2. Sluit de stroomtang aan op de massa met de massakabel.

Als de totale harmonische vervorming of de vermogensfactor buiten het optimale bereik ligt voor het gevoeligheidsniveau, wordt de bijbehorende indicator op het display weergegeven:

Pictogrammen voor weergave vermogenskwaliteit

Deze indicator verschijnt ook in de Fluke Connect-toepassing.

Gevoeligheidsniveaus

De gevoeligheidsniveaus op de stroomtang kunnen worden ingesteld op de niveaus High/Medium/Low (Hoog/Gemiddeld/Laag), elk met verschillende drempelwaarden voor PQ - Amps, PQ - Volts, PQ - PF. High (Hoog) is de meest gevoelige instelling, waarbij kleine veranderingen in THD de indicatoren activeren. Het instrument is standaard ingesteld op High (Hoog) en afzonderlijke drempelwaarden kunnen niet worden aangepast.

FunctieGevoeligheid
HoogMediumLaag
PQ-Amps (PQ ampère)10% THD25% THD50% THD
PQ-Volts (PQ spanning)8% THD10% THD15% THD
PQ-PF (PQ vermogensfactor)0,90,750,6

Stappen om het gevoeligheidsniveau te wijzigen

 1. Schakel de stroomtang uit
 2. Houd de toets Hold-toets ‘Hold’ (Vasthouden) ingedrukt terwijl u de bedieningsknop naar V draait. De stroomtang schakelt nu naar de optiemodus
 3. Druk op lege knop om door de opties te bladeren en selecteer PQ Sensitivity (PQ-gevoeligheid)
 4. Druk op de toets Min Max-toets als u een instelling wilt wijzigen
  Instellingen Low (laag), Medium en High (hoog)
 5. Laat Hold-toets los om de optiemodus af te sluiten.

Opmerking: Zodra u de toets 'Hold' loslaat, wordt de optiemodus afgesloten, maar blijven eventuele wijzigingen in de instellingen behouden.

De vermogenskwaliteitindicator gebruiken

Harmonischen zijn de bijproducten van moderne elektronica. Eenvoudig gezegd zijn harmonischen elke ongewenste extra bron van hoogfrequente AC-spanningen of -stromen die naar de motorwikkelingen worden toegevoerd. Intermitterende fouten in assemblagemachines vaststellen die kunnen worden veroorzaakt door harmonische schommelingen in het vermogen. Harmonische vervormingen kunnen leiden tot storingen in kritische apparatuur, waardoor uitval kan ontstaan. De 378 FC-stroomtang met FieldSense en PQ-indicator scant op problemen met de vermogenskwaliteit en helpt technici om te bepalen of een PQ-analyzer of een PQ-expert nodig is voor verdere analyse.

De 378 FC-stroomtang helpt bij het vaststellen of motoren en aandrijvingen efficiënt werken om zo de motor- of aandrijfcapaciteit te bepalen. Overbelasting van de motor treedt op wanneer deze te zwaar wordt belast, ofwel door te hoge stroomopname ofwel door onvoldoende koppel, wat uiteindelijk leidt tot oververhitting. Tot 30% van alle motorstoringen wordt veroorzaakt door overbelasting, wat leidt tot inefficiëntie en verminderde capaciteit. De 378 FC vormt als het ware de eerste verdedigingslinie om problemen met de vermogenskwaliteit op te sporen voordat moet worden bepaald of aanvullende diagnose en analyse nodig zijn.