Dutch

Beknopte handleiding voor symptomen en oorzaken van problemen met de netvoedingskwaliteit

Netvoedingskwaliteit

Voor het ongetrainde oog zijn problemen in elektriciteitsnetwerken of de op het circuit aangesloten apparatuur wellicht niet te herkennen als problemen met de netvoedingskwaliteit. Als er geen duidelijk aanwijsbaar probleem is, wordt het mogelijk afgedaan als "gewoon een oude stroomonderbreker die moet worden vervangen" of "een eenmalige hinderlijke reset". U kunt kijken naar de soorten belastingen op het systeem en controleren op harmonischen, onbalans of storingspatronen.

Metingen van de netvoedingskwaliteit tonen verschillende problemen in grafiekvorm.

Problemen met harmonische vervorming en spannings- en stroomafwijkingen vertegenwoordigen de gebieden waar veel problemen met de netvoedingskwaliteit optreden. Afwijkingen in spanning en stroom kunnen problemen veroorzaken, maar kunnen vaak worden verholpen voordat ze apparatuur beschadigen. Ontdek de symptomen:

ProbleemSymptomenMogelijke oorzaken
Dips of dalingenDimmen van de verlichting, vastlopen van de computer, klapperen van relais en contactors of volledige uitval, uitschakelen van apparatuur en systeem
Onterechte en onverklaarbare alarmen en stops
Starten van grote belastingen, vooral grote inductieve belastingen
Soortgelijke activiteiten in naburige faciliteiten
Zwaar weer
SpanningspiekenDefecte voeding
Uitschakeling door overspanning en alarmen op frequentiegeregelde aandrijvingen (VFD's)
Storing in enkele fase van driefasig systeem
Plotselinge afname van de belasting
Schakelen tussen condensatorgroepen
TransiëntenEffecten van flashover en vonkoverslag in distributieapparatuur
Beschadigde isolatie
Defecte elektronica
Vastlopen van computers
Blikseminslagen
Schakelen van condensatoren
Opnieuw opstarten van systemen na een stroomstoring
Plotselinge stilstand van grote apparatuur
Vuile of versleten contactors
OnderbrekingenShutdown van apparatuurKortstondig verlies van netvoeding
OnbalansOververhitte driefasige motoren en transformatorenOngebalanceerde belastingen over afzonderlijke fasen van driefasige panelen
Onevenwichtige toevoer van nutsvoorzieningen
Werking van enkelfasige lassers
Open-delta transformatoren
HarmonischenOpen-delta transformatoren
Oververhitte transformatoren
Oververhitte inductieve motoren
Onterechte en onverklaarbare alarmen en stops van elektronische apparatuur
Niet-lineaire belastingen zoals het schakelen van voedingen
Omvormersecties van ononderbroken voeding (UPS), VFD's en acculaders
Lassers
Vlamboogovens

Power Quality Analyzers en loggers

Een Power Quality Analyzer kan helpen deze veelvoorkomende problemen met de netvoedingskwaliteit te herkennen. Met een Power Quality Analyzer mist u nooit meer een cruciale gebeurtenis op het gebied van netvoedingskwaliteit. Of u nu een snelle systeemcontrole uitvoert of een gedetailleerde analyse van de netvoedingskwaliteit, consistente gegevens zijn essentieel. Door de 1770-serie op uw bedrijfsmiddelen aan te sluiten, biedt het instrument een uniek automatisch meetsysteem dat ervoor zorgt dat u telkens weer de juiste gegevens verzamelt - van snelle transiënten tot 8 kV, harmonischen tot 30 kHz, dips en pieken, tot de spannings-, stroom- en vermogensmetingen die u in staat stellen problemen in uw elektrische systeem te karakteriseren.

Power Quality Loggers maken het eenvoudig om een profiel te maken van het energieverbruik in uw installatie. Ze leveren gegevens over stroommetingen, zodat u bronnen van elektrische energieverspilling of overbelaste circuits kunt ontdekken en beperken. Deze instrumenten zijn geweldig om bij de hand te hebben voor routinematige belastingsstudies en programma's voor preventief onderhoud.

Power Quality Recorders zijn het juiste instrument voor geavanceerde analyse van de netvoedingskwaliteit. Ontrafel de hoofdoorzaak van apparatuurstoringen met belastingsstudies en transiëntenanalyse, zodat u later kunt teruggaan en noodzakelijke reparaties kunt uitvoeren of basisgegevens kunt ontwikkelen voor routinematige belastingsstudies.

Elektrische meetvensters

Elektrische meetvensters zijn een extra hulpmiddel om metingen met deze instrumenten gemakkelijker te maken. Een elektrisch meetvenster wordt permanent geïnstalleerd aan de voorkant van een kast met de benodigde aansluitingen klaar voor gebruik. In plaats van de kast te moeten openen, kunt u gewoon metingen aan het venster uitvoeren, waardoor het een veiliger proces is voor routinematig preventief onderhoud of belastingsstudies.

Vind het juiste instrument voor netvoedingskwaliteit