Dutch

5 manieren om de veiligheid rond roterende machines te verbeteren met meetinstrumenten

Netvoedingskwaliteit

TOEPASSINGSADVIES

De elektrische gevaren die gepaard gaan met elektromechanische apparatuur zijn aanzienlijk en persoonlijke beschermingsmiddelen voor elektrische veiligheid moeten voldoen aan hoge eisen. Maar hoe zit het met de veiligheid voor wat betreft het mechanische aspect van roterende machines?

De drie hoofddoelstellingen van mechanische veiligheid zijn:

  • Werk uitvoeren op een veiligere afstand van roterende onderdelen en het aantal ingangen/uitgangen beperken
  • Defecte machines uitschakelen VOORDAT er een gevaarlijke situatie ontstaat
  • De veiligheid bij onderhoudswerk verhogen en conformiteit aantonen door gebruik van de juiste instrumenten

Hoe u veiliger kunt werken aan roterende onderdelen

In situaties waarbij u moet werken in de buurt van ingeschakelde machines met roterende onderdelen, moet u elke mogelijkheid voor maximale veiligheid benutten

1. Wees zeer voorzichtig met roterende assen en andere onderdelen

Draag een veiligheidsbril en andere persoonlijke beschermingsmiddelen. Draag nooit bungelende halskoorden of halskettingen. Zorg ervoor dat snoeren zijn uitgerust met het juiste veiligheidsmechanisme voor het geval dat het snoer in een bewegende as valt

2. Werk op een afstand, verder weg van potentieel gevaar

Als u een onderdeelnummer zoekt op een bewegende machine of het toerental van de roterende as meet, gebruik dan geen toerenteller. De bewegende as aanraken is te gevaarlijk. Gebruik in plaats daarvan een LED-stroboscoop. De LEDstroboscoop "bevriest" de beweging om het toerental te meten, informatie op bewegende onderdelen af te lezen of potentiële problemen te identificeren zonder de machine te stoppen of personeel in gevaar te brengen.

3. Gebruik wireless instrumenten waar mogelijk

Snoeren van het instrument naar de sensor zitten vaak in de weg tijdens het testen en meten. En hoe meer tijd het werk in beslag neemt, hoe vaker er ongevallen kunnen gebeuren.

Een wireless instrument heeft geen

snoeren en hoeft niet in de onmiddellijke werkomgeving te worden gebruikt. Slimme instrumenten zijn ontworpen voor maximale efficiëntie. De gebruiker kan de taak snel en eenvoudig afhandelen, en brengt minder tijd door in de gevarenzone.

4. Defecte machines identificeren voordat storing optreedt

Defecte machines kunnen op vele manieren leiden tot een ongeval of een probleem voor de gezondheid en het milieu:

  • Fatale storing van machines veroorzaakt letsel bij personeel in de buurt door het losraken van bewegende onderdelen
  • Eenvoudige storing van machines leidt tot het vrijkomen van producten in de omgeving: zeer hoge temperatuur, bijtende chemicaliën, biologisch gevaarlijk afvalwater of andere, ontvlambare stoffen
  • Secundaire schade aan machines leidt tot een defecte constructie of fundatie met letsel tot gevolg

Gebruik een trillingsmeter om roterende machines regelmatig te screenen, zodat u vroege waarschuwingssignalen van een potentiële storing kunt opsporen. Voeg de trillingsmeter toe aan inspectieroutes van operators en neem 30 seconden de tijd om te controleren of de conditie van machines niet verslechterd is.

5. Evalueer snel de risico's die gepaard gaan met machinestoringen

Als u een verandering in de ernst van machinestoringen vaststelt, moet u snel bepalen of het gaat om een matig ernstige storing (de machine kan nog enkele maanden werken) of een extreem ernstige storing (de machine kan elk moment uitvallen). Een lager dat onmiddellijk defect kan raken, leidt mogelijk tot een fatale storing met vernietiging van de complete as of

complete machine, productieonderbreking, lekkage van bijtende stoffen of letsel van personeel in de buurt. Bij installaties met grote mechanische apparatuur wordt steeds vaker gebruikgemaakt van trillingsmeters om de meest voorkomende mechanische storingen te onderzoeken. De trillingsmeter beoordeelt het storingsniveau en geeft een gedetailleerd storingsrapport, met de ernst van de fout en aanbevelingen voor reparatie.

Chat met onzeFluke-assistent
Chat wissen