Dutch

Fluke 1750 driefase Power Recorder

 • Fluke 1750-TF Three-Phase Power Quality Recorder
Vervallen

Belangrijkste kenmerken

 • Netvoedingskwaliteit die aan de norm voldoet: Alle metingen voldoen aan de norm IEC61000-4-30 voor een correcte evaluatie van alle gemeten waarden, waaronder spanning, stroom, vermogen, harmonischen en flicker.
 • Snelle en betrouwbare configuratie: De ARCHOS 43 Internet Tablet biedt inzicht in wat het instrument registreert, wat een snelle en betrouwbare configuratie, zelfs onder lastige testomstandigheden, mogelijk maakt
 • Drempelloze instelling: Instellen van drempels na de gegevensacquisitie met de Fluke Power Analyze-software – geen zorgen over gemiste informatie ten gevolge van onjuiste instellingen
 • Registreert alles: Met behulp van cross-channel- en stroomtriggering wordt elk mogelijke meting geregistreerd; op elk kanaal - altijd
 • Intuïtieve pc-software: Het op eenvoudige wijze analyseren van gegevens en opstellen van rapporten met geautomatiseerde rapportage conform EN50160
 • Plug-and-play: Installatie binnen enkele minuten met zelfregistrerende stroommeetprobes en enkelsnoerse spanningsaansluitingen
 • U hoeft de bedrading niet steeds opnieuw aan te sluiten: Intern van kanaal veranderen met de draadloze PDA of pc in geval van onjuist aangesloten bedrading
 • Meet elke parameter: Spanning en stroom op drie fasen, nulleider en aardgeleider
 • Registratie van golfvormen van 5 MHz, 8000 Vpk: Levert zelfs van de kortste gebeurtenis een gedetailleerde weergave
 • Snel terughalen van gegevens: Met bijgeleverde SD-geheugenkaart of via de snelle 100BaseT-ethernetverbinding. SD-kaart bevat automatisch downloaden naar SD wanneer er geen andere verbinding met het instrument wordt gemaakt
Dit product is uit het assortiment of is anders geclassificeerd

Productoverzicht: Fluke 1750 driefase Power Recorder

Registreer de kwaliteit van driefasennetten en bewaak netvoedingsstoringen met de nieuwe Fluke 1750 Power Recorder en de Fluke Power Analyze-software. Deze vermogensmeters registreren automatisch alle netvoedingsparameters en -gebeurtenissen; gedurende elke cyclus - altijd.

Toepassingen 

 • Analyse over langere periode: Opsporen van moeilijk te lokaliseren of intermitterende problemen; bewaken van kritische apparatuur en registreren van netvoedingsgebeurtenissen om een verband te kunnen leggen met storingen in de apparatuur 
 • Onderzoek naar netvoedingskwaliteit: Kwantificeren van de netvoedingskwaliteit in de gehele installatie, waarbij de resultaten worden gedocumenteerd in professionele rapporten 
 • Conformiteit van de servicekwaliteit: Valideren van de inkomende netvoedingskwaliteit bij de service-ingang 
 • Installatie/inbedrijfstelling van apparatuur: Benchmarken van voedingssysteem voorafgaand aan installatie om de servicekwaliteit te garanderen

Specificaties: Fluke 1750 driefase Power Recorder

Technische specificaties
Meetnormen netvoedingskwaliteit
Conformiteit IEC 61999-1-4 klasse 1, IEC 61000-4-30 klasse A of B afhankelijk van meetfunctie, IEEE519, IEEE1159, IEEE1459 en EN50160
Klok/kalender Schrikkeljaren, 24-uurs klok
Nauwkeurigheid realtimeklok Niet meer dan ± 1 s/dag
Interne geheugencapaciteit voor het opslaan van gegevens Minimaal 2 GB
Maximale registratieduur Ruim 31 dagen
Meettijdcontrole Automatisch
Maximaal aantal gebeurtenissen Alleen beperkt door de grootte van het interne geheugen
Voedingsvereisten 100 V tot 240 V RMS ± 10%, 47-63 Hz, 40 W
Bedrijfstijd gedurende onderbrekingen (interne UPS-voeding) 5 minuten per onderbreking; totale bedrijfstijd zonder herladen 60 minuten
Afmetingen 215 mm x 310 mm x 35 mm
Gewicht 6,3 kg
Ingang
Type metingen 1 fase en nulleider, 1 fase IT geen nulleider, 1 fase gesplitst, 3 fasen ster, 3 fasen delta, drie fasen IT, drie fasen high leg, drie fasen open leg, 2-element delta, 21/2-element ster
Ingangskanalen Spanning: 4 kanalen, AC/DC
 Stroom: 5 kanalen
Spanningskanalen Ingangsweerstand: 2 MΩ
 Ingangscapaciteit: < 20 pF
Kenmerken ingangsstroom 2 V RMS = volle schaal, 1 MΩ ingangsimpedantie voor ferromagnetische stroomtangen, lage impedantie voor flexibele stroomtangen
Meetmethode Gelijktijdige digitale sampling van spanning en stroom. Digitale PLL-gesynchroniseerde sampling, interne frequentiereferentie voor tijdens spanningsdalingen.
Synchronisatie en sampling
Bron voor PLL-synchronisatie De PLL .wordt gesynchroniseerd met de A-N-spanning voor ster-vermogensschakelingen en met de A-B-spanning voor delta-vermogensschakelingen. Alle vermelde vermogensschakelingen zijn ofwel ster- ofwel delta-schakelingen.
PLL-vergrendelingsbereik 42,5 tot 69 Hz
Samplefrequentie Spanning en stroom: 256 samples/cyclus; interharmonischen conform IEC 61000-4-7: 2560 punten/10 cycli (50 Hz), 3072 punten/12 cycli (60 Hz); transiënte spanning: 5 MHz
A/D-resolutie Spanning en stroom: 24 bits
 Transiënte spanning: 14 bits
Spannings- en stroommetingen
Spanningsmeetbereik Wisselspanning: 1000 V RMS ± 10% overschrijding
 Gelijkspanning: ± 1000 V + 10% overschrijding
Crest-factor spanning 3 of lager
Stroommeetbereik Afhankelijk van de gebruikte stroommeetprobe
Crest-factor stroom 4 of lager
RMS-spanning
Type meting De true-RMS-waarde wordt continu gemeten: per cyclus, per 1/2 cyclus en per 10 of 12 cycli bij resp. 50 Hz of 60 Hz, zoals voorgeschreven door IEC 61000-4-30.
Meetonzekerheid AC: ± 0,2% van meetwaarde ± 0,1% van volle schaal, boven 50 V RMS
 DC: ± 0,5% van meetwaarde ± 0,2 % van volle schaal, boven 50 V DC
RMS-stroom
Type meting De true-RMS-waarde wordt continu gemeten: per cyclus, per 1/2 cyclus en per 10 of 12 cycli bij resp. 50 Hz of 60 Hz, zoals voorgeschreven door de norm
Transiënte spanning (impuls)
Type meting Golfvormacquisitie
Volle schaal 8000 V pk
Sample-resolutie 200 nS
Meetonzekerheid ± 5% van meetwaarde ± 20 V (testparameters: 1000 V DC, 1000 V RMS, 100 kHz)
Spanningsstijging (RMS-stijging)
Type meting True-RMS (berekening volledige cyclus door meting van beide halve cycli - lijnspanning wordt gemeten voor 3P3W-schakelingen en fasespanning wordt gemeten voor 3P4W-schakelingen)
Weergegeven gegevens Amplitude en stijgingsduur
Meting Gelijk aan RMS-spanning
Spanningsdaling (RMS-daling)
Type meting True-RMS (berekening volledige cyclus door meting van beide halve cycli - lijnspanning wordt gemeten voor 3P3W-schakelingen en fasespanning wordt gemeten voor 3P4W-schakelingen)
Weergegeven gegevens Amplitude en duur van dip of onderbreking
Meting Gelijk aan RMS-spanning
Spanningsuitval (onderbreking)
Type meting Gelijk aan spanningsdip
LAN-interface
Connector RJ-45
Snelheid en type 10/100 Base-T, Auto-MDIX
Communicatieprotocol TCP/IP via ethernet
Draadloze controllerinterface
Aansluiting draadloos (2,4 GHz radio)
Snelheid tot 700 kbit/seconde
Communicatieprotocol Bluetooth-SPP
Vermogensmetingen
Voeding, levensduur batterij
Type meting De true-RMS-waarde wordt continu gemeten: per cyclus en per 10 of 12 cycli bij resp. 50 Hz of 60 Hz, zoals voorgeschreven door de norm
Frequentie
Meetbereik 42,5 tot 69 Hz
Meetbron Gelijk aan PLL-synchronisatiebron
Meetnauwkeurigheid ± 10 mHz (10% tot 110% van het bereik, met sinusgolf)
Arbeidsfactor
Meetbereik 0,000 tot 1,000
Meetnauwkeurigheid ± 1 digit van de berekening van elke gemeten waarde (±3 digits in totaal)
Arbeidsfactor van de grondharmonische
Meetmethode Berekend uit het faseverschil tussen grondspanning en grondstroom
Meetbereik - 1,000 (voorijlen) to + 1,000 (na-ijlen)
Meetnauwkeurigheid ± 0,5% van meetwaarde ± 2% van volle schaal ± 1 digit
Spanningsonbalans en fasevolgorde
Meetmethode Positieve (directe) spanning gedeeld door negatieve (inverse) spanning, conform IEC 61000-4-30
Harmonische spanning en stroom
Analysevenster rechthoekig
Analysevolgorde 1e t/m 50e harmonische
Meetnauwkeurigheid Spanning / stroom: 1e t/m 20e harmonische: ± 0,5% van meetwaarde ± 0,2 % van volle schaal, 21e t/m 50e harmonische: ± 1 % van meetwaarde ± 0,3 % van volle schaal (nauwkeurigheid stroomsensor voor stroom en vermogen)
Meetmethode IEC 61000-4-7
Interharmonische spanning en stroom (tussenharmonischen)
Analysevenster rechthoekig
Analysevolgorde 1,5 t/m 49,5e interharmonische
Meetmethode IEC 61000-4-7
Flicker
Meetmethode IEC 61000-4-15
 Plt gedurende 2 uur en PSt gedurende 10 minuten
Meetbereik: 0,1 tot 5 (25) afhankelijk van spanningsniveau, modulatie en frequentie
Omgevingsdata
Omgevingsomstandigheden
Gebruiksomgeving Binnenshuis of op overdekte plaatsen buitenshuis, tot op een hoogte van 2000 m
Opslagtemperatuur en luchtvochtigheid -20 °C tot 50 °C, 80% RL max., niet-condenserend
Bedrijfstemperatuur en luchtvochtigheid 0 °C tot 40 °C, 80% RL max., niet-condenserend
Maximale nominale bedrijfsspanning
Spanningsklemmen 1100 V RMS
Spanningsbestendigheid 5550 V RMS AC gedurende 1 minuut tussen de spanningsingangen, tussen spanningsingangen en stroommeetprobes en tussen spanningsingangen en behuizing (50/60 Hz, meetstroom 1 mA)
Veiligheidsklasse van behuizing IP30 (conform EN 60529)
Standaarden:
EMC EN 61326-1:1997+A1:1998 klasse A
 EN 61000-3-2:1995+A1:1998+A2:1998
 EN 61000-3-3:1995
Veiligheid EN 61010-1 2e editie; 2000
 Spanningsingang unit: vervuilingsgraad 2, overspanningscategorie 1000 V CAT III, 600 V CAT IV (maximaal toelaatbare overspanning: 8000 V)

Modellen: Fluke 1750 driefase Power Recorder

Fluke 1750-TF
Fluke 1750-TF Three-Phase Power Quality Recorder
4 – 1,000A 3210-PR- TF iFlex flexible current probe

Includes:

 • 1750 acquisition unit
 • 1750 handheld tablet
 • 5 Test leads and clips
 • 2GB SD Memory card (larger cards not compatible)
 • Fluke Power View and Fluke Power Analyze software
 • Power cord with international plug set
 • Ethernet cable
 • Color localization set
 • Printed Getting Started manual
 • Product CD with software and user manual PDF
 • CS 1750/1760 Rugged transit softcase