Dutch

Fluke MDA-550 serie III Motor Drive Analyzer

 • Fluke MDA-550 III Motor Drive Analyzer
 • Fluke MDA-500 Series Motor Drive Analyzer
 • Fluke MDA-550 Motor Drive Analyzer connections

Belangrijkste kenmerken

 • Begeleide tests met grafische, stapsgewijze aansluitschema's
 • Vooraf ingestelde meetprofielen verminderen de complexiteit van het instellen
 • Ingebouwde functies voor het schrijven van rapporten 
 • Eenvoudig storingszoekrapportage van de situatie vooraf en achteraf produceren

Productoverzicht: Fluke MDA-550 serie III Motor Drive Analyzer

Komt in aanmerking voor Fluke Premium Care

Wanneer u investeert in uw Fluke-meetinstrumenten, wilt u zo veel mogelijk waar oor uw geld. Fluke Premium Care is een betaald aanbod dat extra dekking biedt ten opzichte van de oorspronkelijke productgarantie, zodat u zich geen zorgen hoeft te maken over onverwachte uitvaltijd veroorzaakt door beschadigde testapparatuur, accessoires of instrumenten die moeten worden gekalibreerd of gerepareerd.

Meer informatie

Maak het complexe storingzoeken aan motoraandrijvingen eenvoudig. Met geleide testopstellingen en geautomatiseerde metingen aan aandrijvingen die betrouwbare, herhaalbare testresultaten produceren.

De Fluke MDA 550 Motor Drive Analyzer bespaart u tijd. U hoeft geen complexe metingen meer in te stellen en het storingzoeken voor motoraandrijvingen wordt veel eenvoudiger. Kies gewoon een test en de stapsgewijs geleide metingen tonen u waar u spannings- en stroomaansluitingen kunt maken. Daarnaast zorgen de vooraf ingestelde meetprofielen ervoor dat u alle gegevens registreert die u nodig hebt voor elke kritiek deel van de motoraandrijving, van de ingang naar de uitgang, de DC-bus en de motor zelf. Van eenvoudige tot geavanceerde metingen, met de MDA-550 kunt u alles aan. En met een ingebouwde rapportgenerator kunt u snel en eenvoudig betrouwbare vooraf/achteraf-rapporten opstellen.

De MDA-550 is het ideale draagbare instrument voor het analyseren van motoraandrijvingen. Het helpt u veelvoorkomende problemen van motoraandrijvingen met omvormer op te sporen en te verhelpen.

 • Meet de belangrijkste parameters voor motoraandrijvingen zoals spanning, stroom, DC-busspanningsniveau en AC-rimpel, spannings- en stroomonbalans en harmonischen, spanningsmodulatie en spanningsontladingen via de motoras.
 • Voer uitgebreide metingen van harmonischen uit om de effecten van lage en hoge harmonischen op uw elektrisch systeem te identificeren.
 • Voer geleide metingen uit aan de motoraandrijfingang, de DC-bus, de uitgang van de aandrijving, de motoringang en de motoras met grafische, stapsgewijze aansluitschema's voor spanning en stroom.
 • Maak gebruik van een vereenvoudigde meetopstelling met vooraf ingestelde meetprofielen om automatisch de gegevensverzameling te activeren op basis van de gekozen meetprocedure.
 • Stel snel en gemakkelijk rapporten op die perfect zijn voor het documenteren van storingzoekwerkzaamheden en de samenwerking met anderen.
 • Meet aanvullende elektrotechnische parameters met een volwaardige oscilloscoop van 500 MHz, een meter- en registratiefunctie voor een complete reeks elektrotechnische en elektronische metingen aan industriële systemen.

De Fluke MDA-550 Motor Drive Analyzer maakt gebruik van geleide testmetingen om het analyseren gemakkelijker dan ooit te maken

Ingang van de aandrijving

Meet de ingangsspanning en -stroom om snel te zien of waarden binnen aanvaardbare grenzen liggen door de nominale spanning van de aandrijving te vergelijken met de werkelijke voedingsspanning. Controleer vervolgens de ingangsstroom om vast te stellen of de stroom de maximale waarde niet overschrijdt en de geleiders voldoende bemeten zijn. U kunt ook controleren of de harmonische vervorming binnen een aanvaardbaar niveau is door visueel de vorm van de golfvorm te controleren of door het scherm voor het harmonischenspectrum te bekijken, waarop zowel de totale harmonische vervorming als de afzonderlijke harmonischen worden weergegeven.

Spannings- en stroomonbalans

Controleer de spanningsonbalans bij de ingangen om te controleren of de fase-onbalans niet te hoog is (> 6-8%) en of de faserotatie klopt. U kunt ook op stroomonbalans controleren, omdat een te grote onbalans kan duiden op een probleem met de gelijkrichter van de aandrijving.

Uitgebreide metingen van harmonischen

Te hoge harmonischen zijn niet alleen een bedreiging voor uw roterende machines maar ook voor andere apparatuur die is aangesloten op het elektrisch systeem. Met de MDA-550 kunt u de harmonischen van de motoraandrijving zoeken maar ook de mogelijke effecten van de schakelelektronica van de omvormer ontdekken. De MDA-550 heeft drie bereiken voor harmonischen, van de 1e t/m de 51e harmonische, van 1 t/m 9 kHz en van 9 kHz t/m 150 kHz, zodat u elk probleem met betrekking tot harmonische vervuiling kunt opsporen.

DC-bus

Bij een motoraandrijving is het omvormen van AC naar DC in de aandrijving kritiek, omdat de juiste spanning en een adequate afvlakking met lage rimpel nodig is voor de beste prestaties van de aandrijving. Een hoge rimpelspanning kan een indicatie zijn van defecte condensatoren of van een verkeerde bemeting van de aangesloten motor. De registratiefunctie kan worden gebruikt om de prestaties van de DC-bus dynamisch in de bedrijfsmodus te controleren terwijl er een belasting aanligt.

Uitgang van de aandrijving

Controleer de uitgang van de aandrijving, zowel wat betreft de verhouding tussen spanning en frequentie (V/F) als de spanningsmodulatie. Bij hoge meetwaarden van de V/F-verhouding kan de motor oververhit raken. Bij lage meetwaarden van de V/F-verhouding is de aangesloten motor mogelijk niet in staat om het vereiste koppel voor de belasting te leveren zodat het beoogde proces afdoende wordt uitgevoerd.

Spanningsmodulatie

Metingen van het pulsbreedtegemoduleerde signaal worden gebruikt om te controleren op hoogspanningspieken die de isolatie van de motorwikkelingen kunnen beschadigen. De stijgtijd of steilheid van impulsen wordt aangegeven door de dV/dt-waarde (de snelheid van de spanningsverandering in de tijd). Dit dient vergeleken te worden met de gespecificeerde isolatie van de motor. De metingen kunnen ook worden gebruikt voor het meten van de schakelfrequentie om vast te stellen of er een mogelijk probleem is met elektronische schakeling, of met de aarding, waar het signaal stijgt en daalt.

Motoringang

Het garanderen van de spanningstoevoer naar de motoringang is essentieel, en de keuze van de bekabeling van de aandrijving naar de motor is kritiek. Een verkeerde keuze van de bekabeling kan tot beschadiging van zowel de aandrijving als de motor leiden ten gevolge van overmatige gereflecteerde spanningspieken. Het is belangrijk om te controleren of de stroom op de aansluitingen binnen de motorspecificatie ligt, omdat overstroom tot oververhitting van de motor kan leiden, waardoor de levensduur van de statorisolatie kan worden verkort en daardoor de motor voortijdig defect kan raken.

Motorasspanning

Spanningspulsen van een frequentiegeregelde aandrijving kunnen door de stator van een elektromotor in de rotor van de motor worden geïnduceerd, wat tot een elektrische spanning in de rotoras leidt. Als deze rotorasspanning hoger is dan het isolerende vermogen van het lagervet, kan er vonkoverslag plaatsvinden, wat tot put- en groefvorming in het loopvlak van het motorlager leidt: beschadigingen die ervoor kunnen zorgen dat een motor voortijdig defect raakt. De MDA-550 wordt geleverd met meetpennen met koolstofborstels die gemakkelijk de aanwezigheid van destructieve vonkstromen detecteren, terwijl de impulsamplitude en de telling van het aantal gebeurtenissen u in staat stellen om actie te ondernemen voordat er een storing optreedt. Door gebruik van dit accessoire kunt u potentiële schade ontdekken zonder te investeren in dure permanent geïnstalleerde oplossingen.

Stapsgewijs geleide metingen garanderen dat u over de gegevens beschikt die u nodig hebt, wanneer u ze nodig hebt

De MDA-550 is ontwikkeld om u te helpen snel en eenvoudig te testen en typische problemen op te lossen bij driefasige en eenfasige motoraandrijvingen met omvormer. Dankzij de informatie op het scherm en de stapsgewijze geleiding kunt u de analyzer gemakkelijk configureren en de metingen aan de aandrijving gemakkelijk uitvoeren om snel betere beslissingen te nemen over onderhoud. Van de voeding tot en met de geïnstalleerde motor biedt de MDA-550 de meetmogelijkheden voor het snelste storingzoeken aan motoraandrijvingen.

Inclusief:

 • 1x BP 291 li-ion-batterijset
 • 1x BC190 batterijlader/netvoedingsadapter
 • 3x VPS421 100:1 hoogspanningsmeetprobes met krokodillenklemmen
 • 1x VPS410-II-R 10:1 500MHz-spanningsmeetprobe
 • 3x i400s AC-stroomtang
 • 1x SVS-500 asspanningsset (3x borstel
 • Probehouder
 • Tweedelige verlengstang en magnetische voet
 • Grote beschermende draagtas met wieltjes (C437-II)
 • FlukeView-2 pc-software (volledige versie)
 • WiFi-dongle

Specificaties: Fluke MDA-550 serie III Motor Drive Analyzer

Combinaties van meet- en analysefuncties
MeetpuntSubgroepUitlezing 1Uitlezing 2Uitlezing 3Uitlezing 4
Ingang van motoraandrijving
Spanning en stroom
Fase-faseV-A-HzV ac+dcA ac+dcHz 
V peakV peak maxV peak minV pk-to-pkCrest-factor
A peakA peak maxA peak minA pk-to-pkCrest-factor
Fase-aardeV-A-HzV ac+dcA ac+dcHz 
V peakV peak maxV peak minV pk-to-pkCrest-factor
A peakA peak maxA peak minA pk-to-pkCrest-factor
SpanningsonbalansOnbalansV ac+dcV ac+dcV ac+dcOnbalans
PeakV pk-to-pkV pk-to-pkV pk-to-pk 
StroomonbalansOnbalansA ac+dcA ac+dcA ac+dcOnbalans
PeakA pk-to-pkA pk-to-pkA pk-to-pk 
DC-bus van motoraandrijving
DC V dcV pk-to-pkV peak max 
Rimpel V acV pk-to-pkHz 
Uitgang van motoraandrijving
Spanning en stroom (gefilterd)V-A-HzV PWMA ac+dcHzV/Hz
V peakV peak maxV peak minV pk-to-pkCrest-factor
A peakA peak maxA peak minA pk-to-pkCrest-factor
SpanningsonbalansOnbalansV PWMV PWMV PWMOnbalans
PeakV pk-to-pkV pk-to-pkV pk-to-pk 
StroomonbalansOnbalansA ac+dcA ac+dcA ac+dcOnbalans
PeakA pk-to-pkA pk-to-pkA pk-to-pk 
Spanningsmodulatie
Fase-faseZoom 1V PWMV pk-to-pkHzV/Hz
Zoom 2V peak maxV peak minDelta V 
Zoom 3 peakV peak maxDelta V/sPiek stijgtijdOvershoot
Zoom 3 levelDelta VDelta V/sNiveau stijgtijdOvershoot
Fase-aardeZoom 1V PWMV pk-to-pkV peak maxV peak min
Zoom 2V peak maxV peak minDelta VHz
Zoom 3 peakV peak maxDelta V/sPiek stijgtijdOvershoot
Zoom 3 levelDelta VDelta V/sNiveau stijgtijdOvershoot
Fase-DC +Zoom 1V PWMV pk-to-pkV peak maxV peak min
Zoom 2V peak maxV peak minDelta VHz
Zoom 3 peakV peak maxDelta V/sPiek stijgtijdOvershoot
Zoom 3 levelDelta VDelta V/sNiveau stijgtijdOvershoot
Fase-DC -Zoom 1V PWMV pk-to-pkV peak maxV peak min
Zoom 2V peak maxV peak minDelta VHz
Zoom 3 peakV peak maxDelta V/sPiek stijgtijdOvershoot
Zoom 3 levelDelta VDelta V/sNiveau stijgtijdOvershoot
Motoringang
Spanning en stroom (gefilterd)V-A-HzV PWMA ac+dcHzV/Hz
V peakV peak maxV peak minV pk-to-pkCrest-factor
A peakA peak maxA peak minA pk-to-pkCrest-factor
SpanningsonbalansOnbalansV PWMV PWMV PWMOnbalans
PeakV pk-to-pkV pk-to-pkV pk-to-pk 
StroomonbalansOnbalansA ac+dcA ac+dcA ac+dcOnbalans
PeakA pk-to-pkA pk-to-pkA pk-to-pk 
Spanningsmodulatie
Fase-faseZoom 1V PWMV pk-to-pkHzV/Hz
Zoom 2V peak maxV peak minDelta V 
Zoom 3 peakV peak maxDelta V/sPiek stijgtijdOvershoot
Zoom 3 levelDelta VDelta V/sNiveau stijgtijdOvershoot
Fase-aardeZoom 1V PWMV pk-to-pkV peak maxV peak min
Zoom 2V peak maxV peak minDelta VHz
Zoom 3 peakV peak maxDelta V/sPiek stijgtijdOvershoot
Zoom 3 levelDelta VDelta V/sNiveau stijgtijdOvershoot
Motoras
AsspanningGebeurtenissen uitV pk-to-pk   
Gebeurtenissen aanDelta VStijg-/daaltijdDelta V/sGebeurtenissen/s
Ingang en uitgang van motoraandrijving en motoringang
HarmonischenSpanningV acBasisspanningGrondfrequentie% THD
StroomA ACBasisstroomGrondfrequentie% THD/TDD
 
MeetfunctieSpecificatie
DC-spanning (V DC)
Maximale spanning met probe 10:1 of 100:11000 V
Maximale resolutie met probe 10:1 of 100:1 (spanning naar aarde)1mV / 10mV
Schaaleindwaarde999 counts
Nauwkeurigheid 4 s tot 10 µs/div± (1,5 % + 6 counts)
True RMS-spanning (V AC of V AC + DC) (met DC-koppeling geselecteerd)
Maximale spanning met probe 10:1 of 100:1 (spanning naar aarde)1000 V
Maximale resolutie met probe 10:1 of 100:11 mv / 10 mV
Schaaleindwaarde999 counts
DC tot 60 Hz± (1,5 % + 10 counts)
60 Hz tot 20 kHz± (2,5 % + 15 counts)
20 kHz tot 1 MHz± (5 % + 20 counts)
1 MHz tot 25 MHz± (10% + 20 counts)
PWM-spanning (V pwm)
DoelVoor het meten van pulsbreedtegemoduleerde signalen, zoals uitgangsignalen van frequentieomvormers van motoraandrijvingen
PrincipeUitlezingen tonen de effectieve spanning op basis van de gemiddelde waarde van samples over een geheel aantal perioden van de grondfrequentie
NauwkeurigheidAls V AC+DC voor sinusvormige signalen
Piekspanning (V-piek)
ModiMax. piekwaarde, min. piekwaarde of piek-piekwaarde
Maximale spanning met probe 10:1 of 100:1 (spanning naar aarde)1000 V
Maximale resolutie met probe 10:1 of 100:110 mV
Nauwkeurigheid
Max. piek, min. piek± 0,2 divisie
Pk-pk± 0,4 divisie
Schaaleindwaarde800 counts
Stroom (AMP) met stroomtang
BereikenZelfde als V AC, V AC+DC of V-piek
Schaalfactoren0,1 mV/A, 1 mV/A, 10 mV/A, 20 mV/A, 50mV/A, 100 mV/A, 200 mV/A, 400 mV/A
NauwkeurigheidZelfde als V AC, V AC+DC of V-piek (nauwkeurigheid van de stroomtang erbij optellen)
Frequentie (Hz)
Bereik1,000 Hz tot 500 MHz
Schaaleindwaarde9999 counts
Nauwkeurigheid± (0,5% + 2 counts)
Volt/hertz-verhouding (V/Hz)
DoelWeergave van de gemeten V PWM-waarde (zie V PWM) gedeeld door de grondfrequentie bij frequentiegeregelde AC-aandrijvingen
Nauwkeurigheid% Vrms + % Hz
Spanningsonbalans ingang aandrijving
DoelWeergave van het grootste procentuele verschil van één van de fasen t.o.v. het gemiddelde van de 3 True RMS-spanningen
NauwkeurigheidIndicatief percentage gebaseerd op V AC+DC-waarden
Spanningsonbalans tussen uitgang aandrijving en ingang motor
DoelWeergave van het grootste procentuele verschil van één van de fasen t.o.v. het gemiddelde van de 3 PWM-spanningen
NauwkeurigheidIndicatief percentage gebaseerd op V PWM-waarden
Stroomonbalans aandrijfingang
DoelWeergave van het grootste procentuele verschil van een van de fasen t.o.v. het gemiddelde van de 3 AC-stroomwaarden
NauwkeurigheidIndicatief percentage gebaseerd op A AC+DC-waarden
Stroomonbalans tussen uitgang aandrijving en ingang motor
DoelWeergave van het grootste procentuele verschil van een van de fasen t.o.v. het gemiddelde van de 3 AC-stroomwaarden
NauwkeurigheidIndicatief percentage gebaseerd op A AC-waarden
Stijg- en daaltijd
UitlezingenSpanningsverschil (dV), tijdsverschil (dt), spanning versus tijdsverschil (dV/dt), overshoot
NauwkeurigheidAls nauwkeurigheid bij oscilloscoop
Harmonischen en spectrum
HarmonischenDC tot 51e
Spectrumbereiken1-9 kHz, 9-150 kHz (20 MHz-filter aan), tot 500 MHz (spanningsmodulatie)
Asspanning
Gebeurtenissen/secondeIndicatief percentage op basis van metingen van stijg- en daaltijd (pulsontladingen)
Rapport-gegevensregistratie
Aantal schermafbeeldingenEr kunnen normaal 50 schermafbeeldingen worden opgeslagen in rapporten (afhankelijk van compressieverhouding)
Overdracht naar pcMet een USB-stick van 32 GB of een kleinere van 2 GB of een mini-USB-naar-USB-kabel of wifi-link en FlukeView™ 2 voor ScopeMeter®
Probe-instellingen
Spanningsmeetprobe1:1, 10:1, 100:1, 1000:1, 20:1, 200:1
Stroomtang0,1 mV/A, 1 mV/A, 10 mV/A, 20 mV/A, 50 mV/A, 100 mV/A, 200 mV/A, 400 mV/A
Asspanningsprobe1:1, 10:1, 100:1
Veiligheid
AlgemeenIEC 61010-1: Vervuilingsgraad 2
MetingMeting IEC 61010-2-030: CAT IV 600 V/CAT III 1000 V
Maximumspanning tussen een willekeurige aansluiting en aarde1000 V
Max. ingangsspanningenVia VPS410-II of VPS421 1000 V CAT III / 600 V CAT IV
BNC-ingangA, B, C, D rechtstreeks 300 V CAT IV
Max. zwevende spanning, meetinstrument of meetinstrument met VPS410-II / VPS421 spanningsmeetprobeVan een willekeurige aansluiting naar aarding 1000 V CAT III / 600 V CAT IV Tussen een willekeurige aansluiting 1000 V CAT III / 600 V CAT IV
Bedrijfsspanning tussen de meetpen en het referentiesnoer van de probeVPS410-II: 1000 V
VPS421: 2000 V

Modellen: Fluke MDA-550 serie III Motor Drive Analyzer

Fluke MDA-550 Series III Motor Drive Analyzer
Kopen

Inclusief:

 • 1x BP 291 li-ion-batterijset
 • 1x BC190 batterijlader/netvoedingsadapter
 • 3x VPS421 100:1 hoogspanningsmeetprobes met krokodillenklemmen
 • 1x VPS410-II-R 10:1 500MHz-spanningsmeetprobe
 • 3x i400s AC-stroomtang
 • 1x SVS-500 asspanningsset (3x borstel
 • Probehouder
 • Tweedelige verlengstang en magnetische voet
 • Grote beschermende draagtas met wieltjes (C437-II)
 • FlukeView-2 pc-software (volledige versie)
 • WiFi-dongle