Dutch

Fluke MDA-510 en MDA-550 Motor Drive Analyzers

 • Fluke MDA-500 Series Motor Drive Analyzers
 • Variable speed drive DC Bus voltage measurements with Fluke MDA-550
 • Shaft voltage measurements with Fluke MDA-550

Belangrijkste kenmerken

 • Geleide testmetingen met grafische stapsgewijze aansluitschema's voor spanning en stroom maken instellen en verbinden met frequentiegeregelde aandrijvingen eenvoudiger dan ooit
 • Vooraf ingestelde meetprofielen verzamelen gegevens op basis van de gekozen meetprocedures, waardoor geen complexe configuratie is vereist
 • Met de ingebouwde rapportagefunctie kunt u eenvoudig professionele vooraf- en achteraf-rapporten opstellen voor storingzoeken aan motoraandrijvingen

Productoverzicht: Fluke MDA-510 en MDA-550 Motor Drive Analyzers

Maak het complexe storingzoeken aan motoraandrijvingen eenvoudig. Met geleide testopstellingen en geautomatiseerde metingen aan aandrijvingen die betrouwbare, herhaalbare testresultaten produceren.

De Fluke MDA 510 en MDA 550 Motor Drive Analyzers besparen u tijd. U hoeft geen complexe metingen meer in te stellen en het storingzoeken voor frequentiegeregelde aandrijvingen wordt veel eenvoudiger. Kies gewoon een test en de stapsgewijs geleide metingen tonen u waar u spannings- en stroomaansluitingen kunt maken. Daarnaast zorgen de vooraf ingestelde meetprofielen ervoor dat u alle gegevens registreert die u nodig hebt voor elke kritiek deel van de motoraandrijving, van de ingang naar de uitgang, de DC-bus en de motor zelf. Van eenvoudige tot geavanceerde metingen, met de MDA-500-serie kunt u alles aan. En met een ingebouwde rapportgenerator kunt u snel en eenvoudig betrouwbare vooraf/achteraf-rapporten opstellen.

De MDA-510 en MDA-550 zijn de ideale draagbare instrumenten voor het analyseren van motoraandrijvingen. Ze kunnen u helpen veelvoorkomende problemen van motoraandrijvingen met omvormer op te sporen en te verhelpen.

 • Meet de belangrijkste parameters voor motoraandrijvingen zoals spanning, stroom, DC-busspanningsniveau en AC-rimpel, spannings- en stroomonbalans en harmonischen (MDA-550), spanningsmodulatie en spanningsontladingen via de motoras (MDA-550).
 • Voer uitgebreide metingen van harmonischen uit om de effecten van lage en hoge harmonischen op uw elektrisch systeem te identificeren.
 • Voer geleide metingen uit aan de ingang van de motoraandrijving, de DC-bus, de uitgang van de aandrijving, de motoringang en de motoras (MDA-550), met grafische stapsgewijze aansluitschema's voor spanning en stroom.
 • Maak gebruik van een vereenvoudigde meetopstelling met vooraf ingestelde meetprofielen om automatisch de gegevensverzameling te activeren op basis van de gekozen meetprocedure.
 • Stel snel en gemakkelijk rapporten op die perfect zijn voor het documenteren van storingzoekwerkzaamheden en de samenwerking met anderen.
 • Meet aanvullende elektrotechnische parameters met een volwaardige oscilloscoop van 500 MHz, een meter- en registratiefunctie voor een complete reeks elektrotechnische en elektronische metingen aan industriële systemen.

De Fluke MDA-510 en MDA-550 Motor Drive Analyzers maken gebruik van geleide testmetingen om het analyseren gemakkelijker dan ooit te maken.

Ingang van de aandrijving

Meet de ingangsspanning en -stroom om snel te zien of waarden binnen aanvaardbare grenzen liggen door de nominale spanning van de frequentiegeregelde aandrijving (VSD), ook wel bekend als variabele frequentieaandrijving of aandrijving met instelbaar toerental, te vergelijken met de werkelijke voedingsspanning. Controleer vervolgens de ingangsstroom om vast te stellen of de stroom de maximale waarde niet overschrijdt en de geleiders voldoende bemeten zijn. U kunt ook controleren of de harmonische vervorming binnen een aanvaardbaar niveau is door visueel de vorm van de golfvorm te controleren of door het scherm voor het harmonischenspectrum te bekijken (MDA-550), met zowel de totale harmonische vervorming als de afzonderlijke harmonischen.

Spannings- en stroomonbalans

Controleer de spanningsonbalans bij de ingangen van de frequentiegeregelde aandrijving om te controleren of de fase-onbalans niet te hoog is (> 6-8%) en of de faserotatie klopt. U kunt ook op stroomonbalans controleren, omdat een te grote onbalans kan duiden op een probleem met de gelijkrichter van de aandrijving.

Uitgebreide metingen van harmonischen

Te hoge harmonischen zijn niet alleen een bedreiging voor uw roterende machines maar ook voor andere apparatuur die is aangesloten op het elektrisch systeem. Met de MDA-550 kunt u de harmonischen van de motoraandrijving zoeken maar ook de mogelijke effecten van de schakelelektronica van de omvormer ontdekken. De MDA-550 heeft drie bereiken voor harmonischen, van de 1e t/m de 51e harmonische, van 1 t/m 9 kHz en van 9 kHz t/m 150 kHz, zodat u elk probleem met betrekking tot harmonische vervuiling kunt opsporen.

DC-bus

Bij een motoraandrijving is het omvormen van AC naar DC in de aandrijving kritiek, omdat de juiste spanning en een adequate afvlakking met lage rimpel nodig is voor de beste prestaties van de aandrijving. Een hoge rimpelspanning kan een indicatie zijn van defecte condensatoren of van een verkeerde bemeting van de aangesloten motor. De registratiefunctie van de MDA-500-serie kan worden gebruikt om de prestaties van de DC-bus dynamisch in de bedrijfsmodus te controleren terwijl er een belasting aanligt.

Uitgang van de aandrijving

Controleer de uitgang van de omvormeraandrijving, zowel wat betreft de verhouding tussen spanning en frequentie (V/F) als de spanningsmodulatie. Bij hoge meetwaarden van de V/F-verhouding kan de motor oververhit raken. Bij lage meetwaarden van de V/F-verhouding is de aangesloten motor mogelijk niet in staat om het vereiste koppel voor de belasting te leveren zodat het beoogde proces afdoende wordt uitgevoerd.

Spanningsmodulatie

Metingen van het pulsbreedtegemoduleerde signaal worden gebruikt om te controleren op hoogspanningspieken die de isolatie van de motorwikkelingen kunnen beschadigen. De stijgtijd of steilheid van impulsen wordt aangegeven door de dV/dt-waarde (de snelheid van de spanningsverandering in de tijd). Dit dient vergeleken te worden met de gespecificeerde isolatie van de motor. De metingen kunnen ook worden gebruikt voor het meten van de schakelfrequentie om vast te stellen of er een mogelijk probleem is met elektronische schakeling, of met de aarding, waar het signaal stijgt en daalt.

Motoringang

Het garanderen van de spanningstoevoer naar de motoringang is essentieel, en de keuze van de bekabeling van de aandrijving naar de motor is kritiek. Een verkeerde keuze van de bekabeling kan tot beschadiging van zowel de aandrijving als de motor leiden ten gevolge van overmatige gereflecteerde spanningspieken. Het is belangrijk om te controleren of de stroom op de aansluitingen binnen de motorspecificatie ligt, omdat overstroom tot oververhitting van de motor kan leiden, waardoor de levensduur van de statorisolatie kan worden verkort en daardoor de motor voortijdig defect kan raken.

Motorasspanning

Spanningspulsen van een frequentiegeregelde aandrijving kunnen door de stator van een elektromotor in de rotor van de motor worden geïnduceerd, wat tot een elektrische spanning in de rotoras leidt. Als deze rotorasspanning hoger is dan het isolerende vermogen van het lagervet, kan er vonkoverslag plaatsvinden, wat tot put- en groefvorming in het loopvlak van het motorlager leidt; beschadigingen die ervoor kunnen zorgen dat een motor voortijdig defect raakt. De analyzers van de MDA-550-serie worden geleverd met meetpennen met koolstofborstels die gemakkelijk de aanwezigheid van destructieve vonkstromen, terwijl de impulsamplitude en de telling van het aantal gebeurtenissen u in staat stellen om actie te ondernemen voordat er een storing optreedt. Door gebruik van dit accessoire en de mogelijkheden van de MDA-550 kunt u potentiële schade ontdekken zonder te investeren in dure permanent geïnstalleerde oplossingen.

Stapsgewijs geleide metingen garanderen dat u over de gegevens beschikt die u nodig hebt, wanneer u ze nodig hebt

De MDA-500-serie is ontworpen om u te helpen snel en eenvoudig te testen en typische problemen op te lossen bij driefasige en eenfasige motoraandrijvingen met omvormer. Dankzij de informatie op het scherm en de stapsgewijze geleiding kunt u de analyzer gemakkelijk configureren en de metingen aan de aandrijving gemakkelijk uitvoeren om snel betere beslissingen te nemen over onderhoud. Van de voeding tot en met de geïnstalleerde motor biedt de MDA-500 de meetmogelijkheden voor het snelste storingzoeken aan motoraandrijvingen.

Specificaties: Fluke MDA-510 en MDA-550 Motor Drive Analyzers

Meetfunctie
DC-spanning (V DC)
Maximale spanning met probe 10:1 of 100:11000 V
Maximale resolutie met probe 10:1 of 100:11 mV
Schaaleindwaarde999 counts
Nauwkeurigheid 4 s tot 10 µs/div±(3% + 6 counts)
AC-spanning (V AC)
Maximale spanning met probe 10:1 of 100:11000 V
Maximale resolutie met probe 10:1 of 100:11 mV
Schaaleindwaarde999 counts
50 Hz± (3% + 10 counts) - 0,6%
60 Hz± (3% + 10 counts) - 0,4%
60 Hz tot 20 kHz±(4% + 15 counts)
20 kHz tot 1 MHz±(6% + 20 counts)
1 MHz tot 25 MHz±(10% + 20 counts)
True RMS-spanning (V AC+DC)
Maximale spanning met probe 10:1 of 100:11000 V
Maximale resolutie met probe 10:1 of 100:11 mV
Schaaleindwaarde1100 counts
DC tot 60 Hz±(3% + 10 counts)
60 Hz tot 20 kHz±(4% + 15 counts)
20 kHz tot 1 MHz±(6% + 20 counts)
1 MHz tot 25 MHz±(10% + 20 counts)
PWM-spanning (V pwm)
DoelVoor het meten van pulsbreedtegemoduleerde signalen, zoals uitgangsignalen van frequentieomvormers van motoraandrijvingen
PrincipeUitlezingen tonen de effectieve spanning op basis van de gemiddelde waarde van samples over een geheel aantal perioden van de grondfrequentie
NauwkeurigheidAls V AC+DC voor sinusvormige signalen
Piekspanning (V-piek)
ModiMax. piekwaarde, min. piekwaarde of piek-piekwaarde
Maximale spanning met probe 10:1 of 100:11000 V
Maximale resolutie met probe 10:1 of 100:110 mV
Nauwkeurigheid
Max. piek, min. piek± 0,2 divisie
Pk-pk± 0,4 divisie
Schaaleindwaarde800 counts
 
Algemene specificaties
Stroom (AMP) met stroomtang
BereikenZelfde als V AC, V AC+DC of V-piek
Schaalfactoren0,1 mV/A, 1 mV/A, 10 mV/A, 20 mV/A, 50 mV/A, 100 mV/A, 200 mV/A, 400 mV/A
NauwkeurigheidZelfde als V AC, V AC+DC of V-piek (nauwkeurigheid van de stroomtang erbij optellen)
Frequentie (Hz)
Bereik1,000 Hz tot 500 MHz
Schaaleindwaarde999 counts
Nauwkeurigheid±(0,5% + 2 counts)
Volt/hertz-verhouding (V/Hz)
DoelWeergave van de gemeten V PWM-waarde (zie V PWM) gedeeld door de grondfrequentie bij frequentiegeregelde AC-aandrijvingen
Nauwkeurigheid% Vrms + % Hz
Spanningsonbalans ingang aandrijving
DoelWeergave van het grootste procentuele verschil van één van de fasen t.o.v. het gemiddelde van de 3 True RMS-spanningen
NauwkeurigheidIndicatief percentage gebaseerd op V AC+DC-waarden
Stroomonbalans tussen uitgang aandrijving en ingang motor
DoelWeergave van het grootste procentuele verschil van één van de fasen t.o.v. het gemiddelde van de 3 PWM-spanningen
NauwkeurigheidIndicatief percentage gebaseerd op V PWM-waarden
Stroomonbalans aandrijfingang
DoelWeergave van het grootste procentuele verschil van een van de fasen t.o.v. het gemiddelde van de 3 AC-stroomwaarden
NauwkeurigheidIndicatief percentage gebaseerd op A AC+DC-waarden
Stroomonbalans tussen uitgang aandrijving en ingang motor
DoelWeergave van het grootste procentuele verschil van een van de fasen t.o.v. het gemiddelde van de 3 AC-stroomwaarden
NauwkeurigheidIndicatief percentage gebaseerd op A AC-waarden
Stijg- en daaltijd
UitlezingenSpanningsverschil (dV), tijdsverschil (dt), spanning versus tijdsverschil (dV/dt), overshoot
NauwkeurigheidAls nauwkeurigheid bij oscilloscoop
Harmonischen en spectrum
HarmonischenDC tot 51e
Spectrumbereiken1-9 kHz, 9-150 kHz (20 MHz-filter aan), tot 500 MHz (spanningsmodulatie)
Asspanning
Gebeurtenissen/secondeIndicatief percentage op basis van metingen van stijg- en daaltijd (pulsontladingen)
Rapport-gegevensregistratie
Aantal schermafbeeldingenEr kunnen normaal 50 schermafbeeldingen worden opgeslagen in rapporten (afhankelijk van compressieverhouding)
Overdracht naar pcMet USB-stick van 2 GB of mini-USB-naar-USB-kabel en FlukeView™ 2 voor ScopeMeter™-meetinstrument
Probe-instellingen
Spanningsmeetprobe1:1, 10:1, 100:1, 1000:1, 20:1, 200:1
Stroomtang0,1 mV/A, 1 mV/A, 10 mV/A, 20 mV/A, 50 mV/A, 100 mV/A, 200 mV/A, 400 mV/A
Asspanningsprobe1:1, 10:1, 100:1

Modellen: Fluke MDA-510 en MDA-550 Motor Drive Analyzers

Fluke MDA-550
Motor Drive Analyzer, 4 kanalen, 500 MHz met motoras en harmonischen
 • 1x BP 291 li-ion-batterijset
 • 1x BC190 batterijlader/netvoedingsadapter
 • 3x VPS 100:1 hoogspanningsmeetprobes met krokodillenklemmen
 • 1x VPS410-II-R 10:1 500MHz-spanningsmeetprobe
 • 3x i400s AC-stroomtang
 • 1x C1740 draagkoffer
 • 1x USB-stick van 2 GB met handleidingen en FlukeView™ 2-software
 • 1x SVS-500 asspanningsset (3x borstel, meetprobehouder, tweedelig verlengstang en magnetische voet)
Fluke MDA-510
Motor Drive Analyzer, 4 kanalen, 500 MHz
 • 1x BP 291 li-ion-batterijset
 • 1x BC190 batterijlader/netvoedingsadapter
 • 3x VPS 100:1 hoogspanningsmeetprobes met krokodillenklemmen
 • 1x VPS410-II-R 10:1 500MHz-spanningsmeetprobe
 • 1x i400s AC-stroomtang
 • 1x C1740 draagkoffer
 • 1x USB-stick van 2 GB met handleidingen en FlukeView 2-software