Dutch

Belangrijke informatie met betrekking tot de vrijwillige terugroepactie voor de Fluke T110, T130 and T150 Tweepolige spanningstesters

Geachte klant van Fluke,

Fluke Corporation heeft een veiligheidsprobleem vastgesteld met betrekking tot de Fluke T110, T130 en T150 tweepolige spanningstesters ("T-pole Testers"). Als voorzorgsmaatregel heeft Fluke besloten om al deze producten vrijwillig terug te roepen en de getroffen klanten nieuwe, verbeterde en gelijkwaardige vervangende producten aan te bieden.

Onze excuses voor het eventuele ongemak dat dit kan veroorzaken, en we hopen dat u begrijpt dat klantveiligheid onze hoogste prioriteit heeft.

De volgende T-pole testers worden vrijwillig teruggeroepen ("Recalled Testers"):

ModelProductie datumStart range of SerienummersEind range of Serienummers
FLUKE-T110Tot Juli 20182157000
or
21570000
4352999
or
43529999
FLUKE-T110/VDETot Juli 2018
FLUKE-T130Tot Juli 2018
FLUKE-T130/VDETot Juli 2018
FLUKE-T150Tot Juli 2018
FLUKE-T150/H15Tot Juli 2018
FLUKE-T150/VDETot Juli 2018
FLUKE-T150VDE/H15Tot Juli 2018

De Fluke T90 valt buiten deze terugroepactie, alsmede alle modellen T110, T130 en T150 welke verstuurd zijn door Fluke na 28 augustus jl. en met een serienummer groter dan de range of serienummers die in bovenstaande tabel vermeld staan.

Wegens dit risico, vragen wij u: STOP ONMIDDELLIJK het gebruik van uw T100-series tweepolige spanningstester en volg de instructies op van onze terugroep actie.

Beschrijving van het veiligheidsprobleem

Er is geconstateerd dat sommige Recalled Testers, bij herhaald buigen van de testkabel, voortijdig falen van de testkabelkabel kunnen laten zien.

Recente proeven, uitgevoerd door Fluke, hebben getoond dat het aantal achtereenvolgende buigcycle dat de kabel succesvol kan doorstaan, grote spreiding vertoont. Dit kan ertoe leiden dat een enkele voltage-tester een vroegtijdige uitval van de kabel kan vertonen. Dit zou tot een verkorting van de levensduur van enkele testers kunnen leiden die Fluke onaanvaardbaar acht.

Verder kan de kabel een intermitterend falen laten zien waarbij, afhankelijk van de kabel-buiging, het mogelijk is voor een Recalled Tester om tijdens een zelfcontrole-geleidingsmeting of bij controlemeting op een bekende spanningsbron een correcte aanwijzing te geven, terwijl bij daaropvolgende test aan een testobject ten onrechte geen spanning aangegeven zou kunnen worden (zgn. ‘false negative’).

De primaire functie van een twee-polige spanningstester is het detecteren van de aanwezigheid of afwezigheid van spanning om daarmee te bepalen of het veilig is om een elektrische installatie aan te raken en daaraan werkzaamheden te verrichten.

Een ‘false negative’ kan bij daaropvolgende werkzaamheden door de gebruiker leiden tot een elektrische schok of een vlamboog , ten gevolge van de foutieve aanwijzing. Dit zou kunnen leiden tot tot letsel of zelfs de dood. Wegens dit risico, vragen wij u: STOP ONMIDDELLIJK het gebruik van uw T100-series tweepolige spanningstester en volg de instructies op van onze terugroep actie.

Onze R & D-, kwaliteits- en veiligheidsteams hebben een nieuwe kabel gekwalificeerd voor gebruik van de tweepolige testers, waardoor deze robuuster en sterker zijn. Daarnaast hebben wij extra verbeteringen aangebracht in de trekontlasting die de kabelsterkte aanvult. Het testen van deze nieuwe veranderingen heeft verbeteringen in de prestaties van de kabelcyclus aangetoond. Vanaf 28 Augustus 2018 zijn deze verbeteringen geïmplementeerd in de productie van de T-Pole Tester-productfamilie.

Vervangend product

Gelieve onmiddelijk te stoppen met het gebruik van uw tweepoliger spanningstester. Neem contact op met uw distributeur om uw tester kosteloos te retourneren en om in aanmerking te komen voor een vervangende tester.

Bij terugkomst van uw teruggeroepen tester ontvangt u, in overeenstemming met de onderstaande instructies, een geheel nieuwe en verbeterde T-pole-tester met hetzelfde model nummer. U krijgt ook een verlenging van de garantie van 1 jaar ( 2 - 3 jaar ) door het vervangende product bij ontvangst online te registreren op www.fluke.com/registration.

Alle retouren en uitleveren van de producten worden afgehandeld in ons Fluke servicecenter in Nederland, Eindhoven.

Welke actie dient u te ondernemen

Vul het formulier op deze pagina volledig in inclusief

  1. Uw naam en afleveradres
  2. Vermeld het aantal Fluke T110, T130 en/of T150 Tester(s) waarvan u de eigenaar bent

Fluke stuurt u een vooraf een geadresseerd en vooraf betaald verzendlabel voor de retourzending van elk van uw teruggeroepen testers. Na ontvangst van uw teruggeroepen tester (s) stuurt Fluke u het vervangende product toe.

Gelieve onze oprechte excuses te accepteren voor het eventuele ongemak veroorzaakt door deze actie. Mocht u nog vragen hebben, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.