Dutch

Fluke 707 Ex Intrinsically Safe mA Calibrators

Februari 2017

Geachte klant,

Fluke roept uit eigen beweging bepaalde 707Ex intrinsiek veilige mA-kalibrators terug die tussen 1 maart 2016 en 31 november 2016 werden geleverd. De betreffende onderdeelnummers en serienummers van Fluke staan vermeld in de onderstaande tabel.

Fluke-onderdeelnr.OmschrijvingBetrokken serienummers
2032187FLUKE-707EX,MA-KALIBRATOR3435000- 3710000
2074069FLUKE-707EX/RS, FLUKE-707EX, MA-KALIBRATOR, RS#454-7266

Elk serienummer binnen de hierboven vermelde reeks maar waarbij bovendien aan de binnenzijde van het batterijdeksel het Service Alert-nummer SA2909 staat vermeld, is NIET betrokken bij deze terugroepactie. De onderstaande afbeeldingen laten zien waar u de labels met de modelaanduiding, het serienummer en het Service Alert-nummer van de producten vindt.

* Als het serienummer ontbreekt of onleesbaar is, maakt uw product deel uit van de terugroepactie. Volg de terugroepinstructies hieronder.

Indien u een van deze mA-kalibrators bezit, vragen we u dringend deze niet meer te gebruiken en terug te sturen naar Fluke. Als er iemand anders in uw organisatie de hoofdgebruiker is van een Fluke 707Ex intrinsiek veilige mA-kalibrator of verantwoordelijk is voor het reageren op terugroepacties, verzoeken wij u om dit bericht door te geven aan de juiste persoon.

Beschrijving van het probleem

Het product is ontworpen voor gebruik in explosiegevaarlijke zones. Dit zijn zones waar mogelijk ontvlambare of explosieve dampen kunnen voorkomen. Deze zones worden in de Verenigde Staten hazardous (classified) locations, in Canada hazardous locations, in Europa potentially explosive atmospheres (explosiegevaarlijke omgevingen) en elders grotendeels explosive gas atmospheres genoemd. Hierin 'gevaarlijke locatie' genoemd.

De inkapselingsmiddelen die bepaalde kritische printplaatcomponenten in de kalibrator omvatten, zijn mogelijk in onvoldoende mate aangebracht. Deze inkapselingsmiddelen maken deel uit van de beschermende maatregelen die noodzakelijk zijn voor de certificering van het product voor gebruik in een explosiegevaarlijke omgeving. Er worden twee verschillende inkapselingsmiddelen aangebracht tijdens de fabricage van dit product, en Fluke heeft problemen vastgesteld bij beide toepassingen.

Het eerste inkapselingsmiddel, een vormvolgende coating, beperkt de blootstelling van componenten aan externe bronnen in de omgeving.

Het tweede inkapselingsmiddel, een gietmassa, verhindert dat explosief gas het relais binnendringt wanneer de afdichting van het relais mocht lekken. Het relais vormt een potentiële ontstekingsbron als de tweede gietmassa niet is goed aangebracht.

Het onvoldoende aanbrengen van deze inkapselingsmiddelen kan resulteren in een blootliggende ontstekingsbron in een gevaarlijke omgeving.

Acties

Stop onmiddellijk met het gebruik van uw betrokken Fluke 707Ex intrinsiek veilige mA-kalibrator.

Volg de onderstaande instructies.

Klik op deze link om uw betrokken product online als onderdeel van de terugroepactie te registreren. Als uw informatie compleet is en u op de knop voor verzenden klikt, sturen wij u binnen twee werkdagen een gefrankeerde verzenddoos. Gebruik deze doos om uw mA-kalibrator terug te sturen naar Fluke. Indien nodig wordt u een nieuwe 707Ex mA-kalibrator toegestuurd ter vervanging van uw huidige instrument. (Stuur alleen de mA-kalibrator op – meetsnoeren accessoires/dozen/handleidingen die samen met het instrument worden opgestuurd, worden NIET teruggestuurd.)

Wij roepen dit product nu uit eigen beweging terug, omdat wij enorm veel belang hechten aan uw veiligheid en aan het imago van onze producten. Onze welgemeende excuses voor het eventuele ongemak veroorzaakt door deze terugroepactie.