Dutch

Fluke Connect Desktop voor 1550/1555FC

Fluke Connect Desktop voor 1550/1555FC (.msi) »

*Bètasoftware * Download hier de app Fluke Connect Desktop Companion voor uw Fluke 1550FC of 1555FC. Met Fluke Connect Desktop kunnen gebruikers van de Fluke 1550FC of Fluke 1555 FC op efficiënte wijze inspectierapporten opstellen en temperatuurgecompenseerde Pi/Dar-diagrammen maken.

*Mededeling betreffende bètasoftware: Houd er rekening meet dat dit een bètaversie is van de FC Desktop-toepassing die nog verder wordt ontwikkeld. De software wordt geleverd op basis van "as is" en "as available". Fluke biedt geen enkele garantie, hetzij uitdrukkelijk of impliciet, met betrekking tot de geschiktheid of bruikbaarheid van de software.

Fluke is niet aansprakelijk voor enig verlies, ongeacht of dit verlies bestaat uit directe, indirecte, bijzondere of gevolgschade, die door enige partij wordt geleden als gevolg van het gebruik van Fluke Connect Desktop. Het downloaden of uploaden van materiaal naar de website gebeurt op eigen risico van de gebruiker en de gebruiker is zelf verantwoordelijk voor schade aan het computersysteem of verlies van gegevens die het gevolg zijn van dergelijke activiteiten.

Systeemvereisten

  • Besturingssysteem: Windows 7/8.1/10
  • Systeemtype: 64-bit
  • RAM: 16 GB

Overige vereisten

  • Fluke Connect-account: U wordt gevraagd een gratis Fluke Connect-account aan te maken tijdens de installatieprocedure. Heeft u reeds een Fluke Connect-account, dan kunt u uw bestaande gegevens gebruiken voor Fluke Connect Desktop.

GPL Offer