Dutch

Fluke 1742, 1746 and 1748 Power Quality Logger Software

Fluke Energy Analyze Plus 
Fluke Energy Analyze Plus applicatiesoftware voor downloaden, analyseren en rapportage. Voor gebruik met Fluke 1730, 1732, 1734, 1736, 1738, 1742, 1746, 1748, 1773, 1775 en 1777.

Fluke 174x v2.1 firmwarebestand (.bin)
Als u rechtstreeks naar Fluke 174x wilt uploaden vanaf USB, maakt u een directory met de naam “Fluke174x” op een USB-stick met FAT32-indeling en kopieert u het firmwarebestand naar die maplocatie.

De USB-stick moet een FAT32-indeling hebben en de bovengenoemde map moet zich op het hoofdniveau bevinden. Raadpleeg de releaseopmerkingen van de firmware voor meer informatie.Opmerking: Formatteer alleen nieuwe USB-schijven opnieuw. Bij het opnieuw formatteren van de schijf worden alle bestaande gegevens uit opnamesessies gewist.

Steek de USB-stick in het instrument en gebruik de functie ‘Instrument Setup’ van Energy Analyze Plus om het updateproces te starten. Raadpleeg de handleiding van het instrument voor gedetailleerde informatie.

Fluke 174x firmware v2.1 release-info (.pdf)
Fluke 174x firmware v2.0.5 release-info.

Excelwerkblad voor Fluke 173X, 174X en 3540FC kalibratie (.xslm)
Het excelwerkblad Fluke17xx_354x-ExcelTool_Vx.xx.xlsm communiceert met de logger met commando's op afstand via de USB-poorten. Bijgewerkt 03-2018.

174X v2.1 Licenses