Fluke 1732, 1734, 1736 and 1738 Power Logger

Fluke Energy Analyze Plus v3.3 (.exe)
Fluke Energy Analyze Plus toepassingssoftware voor downloaden, analyseren en rapportage. Wordt gebruikt met Fluke 1730, 1732, 1734, 1736, 1738; en Fluke 1742, 1746 en 1748. (Compatibel met Windows 7, 8 en 10). (06-2018)

Fluke Energy Analyze Plus v3.3 release-info (.pdf)
Fluke Energy Analyze Plus toepassingssoftware voor downloaden, analyseren en rapportage. Wordt gebruikt met Fluke 1730, 1732, 1734, 1736, 1738; en Fluke 1742, 1746 en 1748. (Compatibel met Windows 7, 8 en 10). (06-2018)

Fluke 173x v2.1 firmwarebestand (.bin)
De updateprocedure is afhankelijk van de firmwarerevisie die momenteel op het instrument is geïnstalleerd.

  1. Om instrumenten met firmwareversie 2.0 bij te werken, slaat u het binaire bestand van de firmware op in een map “Fluke173x”.
  2. Om 1736-instrumenten met een firmwareversie ouder dan 2.0 bij te werken, slaat u het binaire bestand van de firmware op in een map “Fluke1736”. Hernoem de binary in die map naar “1736_firmware_2.1.bin”.

De USB-stick moet een FAT32-indeling hebben en de bovengenoemde map moet zich op het hoofdniveau bevinden. Raadpleeg de releaseopmerkingen van de firmware voor meer informatie. Opmerking: Formatteer alleen nieuwe USB-schijven opnieuw. Fluke USB-drives die bij het product worden geleverd, zijn al geformatteerd naar FAT32. Bij het opnieuw formatteren van de schijf worden alle bestaande gegevens uit de opnamesessies gewist.

Plaats de USB-stick in het instrument. Als de firmware een nieuwere versie is dan die op het instrument, gaat het proces voor automatisch bijwerken verder. Laatst bijgewerkt (01-2017)

Beschikbare licenties*:

  • Gratis licentie om WiFi-infrastructuurverbinding te implementeren (bij registratie) - is van toepassing op Fluke 1732, 1734, 1736 en 1738
  • Upgrade Fluke 1736 - 1738
  • IEEE519 rapportagelicentie is van toepassing op Fluke 1736 en 1738

*Neem voor meer informatie contact op met uw lokale Fluke-vertegenwoordiger. 
Firmware v2.1 is de minimale vereiste voor installatie van deze licenties.

Een USB-drive formatteren naar FAT32

Kies uw USB-apparaat onder "apparaten en stations" op uw computer Klik met de rechtermuisknop en kies 'Formatteren' - WAARSCHUWING: Bij het opnieuw formatteren van de schijf worden alle bestaande gegevens uit de opnamesessies gewist. Selecteer FAT32 in het menu 'Bestandssysteem' Selecteer Start

Fluke 173x v2.1 firmwarerelease-info (.pdf)
Volledige details van nieuwe functies en verbeteringen - het is belangrijk om deze opmerkingen te lezen.
(11-2017)

Excelwerkblad voor Fluke 173X, 174X en 3540FC kalibratie (.xslm)
Het excelwerkblad Fluke17xx_354x-ExcelTool_Vx.xx.xlsm maakt contact met de Logger via de commando's op afstand door de USB-poorten.
(03-2018)