Dutch

Het belang van storingzoeken van elektrische motoren met infraroodcamera's

9 Mei 2021 | Warmtebeeldtechniek

Het spreekt voor zich dat warmtebeeldcamera's, of infraroodcamera's, handig zijn om motorproblemen op te lossen. Infraroodcamera's zijn ook voor het bewaken van de motorcondities voor preventief onderhoud bij energieopwekking, productie en commerciële installaties. U kunt de bedrijfsomstandigheden van de motor inspecteren door warmtebeelden te maken van hun zichtbare oppervlaktetemperaturen. In industriële omgevingen kan het nauwkeurig bijhouden van de staat van de motoren u helpen om onverwachte storingen in essentiële systemen te voorkomen.

Als deze systemen defect raken, stijgen de kosten van het bedrijf doordat er meer arbeidsuren en materialen nodig zijn. Wanneer dit probleem niet wordt aangepakt, kunnen bedrijven hun rendabiliteit en de gezondheid van hun werknemers en klanten in gevaar brengen.

De aanloop naar een motordefect kan vaak worden gedetecteerd door tal van technieken, waaronder trillingen, ultrasoon en warmtebeeldtechniek. Wanneer u regelmatig inspectieroutes maakt met daarin warmtebeelden van alle kritische motor/aandrijvingscombinaties en deze vergelijkt met de referentiebeelden, kunt u bepalen of een hete spot ongebruikelijk is of niet en of reparaties wel of niet zijn geslaagd.

Goed werkende lagers hebben een lage temperatuur in dit warmtebeeld Goed werkende lagers moeten koel zijn.

 

Waarnaar moet worden gezocht?

Alle typeplaatjes van motoren moeten de normale bedrijfstemperatuur vermelden. De oppervlaktemperatuur, gemeten door de infraroodcamera, is een indicator van de interne temperatuur. Wanneer de binnenkant van de motor warmer wordt, wordt de buitenkant ook warmer. Een ervaren thermografist die ook kennis heeft van motoren kan warmtebeeldtechniek gebruiken om problemen te detecteren zoals onvoldoende luchttoevoer, versleten lagers, problemen met de askoppeling en versleten isolatie in de rotor of stator van een motor.

Problemen vaststellen bij een koude motor en een warme versnellingsbak Op dit warmtebeeld ziet u links een koele motor en rechts een warme versnellingsbak, met een withete afwijking.

 

Wat houdt een 'red alert' in?

De hoogste reparatieprioriteit moet worden toegekend aan problemen die een veiligheidsrisico kunnen vormen. Elke motor heeft een maximale bedrijfstemperatuur die meestal wordt vermeld op het typeplaatje en die het maximale temperatuurverschil tussen de motor en de omgevingslucht aangeeft. (De meeste motoren werken van nature niet in omgevingstemperaturen van hoger dan 40°C.) Elke 10°C boven de nominale temperatuur halveert de levensduur van de motor.

Wat zijn de mogelijke kosten bij storingen?

Als externe aannemer is het belangrijk om te weten wat er op het spel staat. Voor een specifieke motor kunt u een analyse uitvoeren op basis van de kost van de motor, de gemiddelde duur die een lijn stilligt door een motorstoring, de vereiste arbeidsuren om een motor te vervangen, enz. Natuurlijk hangt het productiviteitsverlies door uitval af van de sector. Zo kan productieverlies in een papierfabriek tot 3000 euro per uur kosten, terwijl in een staalgieterij het verlies tot 1000 euro per minuut kan kosten. Deze voor de hand liggende financiële stimulansen om motorproblemen te voorkomen, zorgen ervoor dat warmtebeeldtechniek nog aantrekkelijker wordt.

Follow-upacties voor symptomen van oververhitting van motoren

  1. Onvoldoende luchtstroming. Indien kortstondig uitschakelen mogelijk is zonder het proces te beïnvloeden, moet u de motor lang genoeg uitschakelen voor kleine onderhoudswerken aan de luchtinlaatroosters. Plan tijdens de volgende geplande uitschakeling een grondige reiniging van de motor in.
  2. Ongebalanceerde spanning of overbelasting. De gebruikelijke oorzaak, een verbinding met hoge weerstand in de schakelinstallatie, de elektriciteitskast of bij de motoraansluitingen, kan meestal snel worden gevonden met een warmtebeeldinspectie en worden bevestigd met een multimeter, een klemmeter of een analyse van de stroomkwaliteit.
  3. Naderende lagerstoring. Wanneer de warmtebeelden wijzen op een lager dat oververhit, moet u een onderhoudsorder opstellen om het lager te vervangen of te smeren. Een trillingsanalyse kan u meestal helpen de juiste beslissing te nemen, hoewel deze meestal duur is en een expert vereist.
  4. Defecte isolatie. Indien de productie niet te sterk wordt beïnvloed, moet u het motorvermogen beperken overeenkomstig de NEMA-normen. Maak een werkorder om de motor zo snel mogelijk te vervangen.
  5. Verkeerde asuitlijning. In de meeste gevallen zal een trillingsanalyse een verkeerd uitgelijnde koppeling bevestigen. Indien uitschakelen mogelijk is, kunt u voelermaten gebruiken van laseruitlijningsapparaten om de verkeerde uitlijning onmiddellijk te corrigeren.

Wanneer u een probleem ontdekt met behulp van een warmtebeeldcamera, moet u de camerasoftware gebruiken om uw vaststellingen te registreren in een rapport met een warmtebeeld en een digitaal beeld van de apparatuur. Dit is de beste manier om nieuwe problemen te melden die u ontdekt, evenals de reparaties die u voorstelt.