Dutch

Sneller driefasenvermogen meten met stroomtangen

10 Mei 2021 | stroomtangen

Metingen van driefasenspanning en -stroom 50% sneller uitvoeren*

De 377 FC- en 378 FC-stroomtangen van Fluke zijn de eerste draagbare stroomtangen met FieldSense™, een technologie die zorgt dat spanning en stroom tegelijkertijd kunnen worden gemeten. Dit betekent dat deze stroomtangen kunnen worden gebruikt om opeenvolgende lijn-naar-massa-metingen en stroommetingen uit te voeren waaruit lijn-naar-lijn-spanningswaarde en faserotatiegegevens afgeleid kunnen worden. Deze spanningsmetingen geven aan of het driefasensysteem wel of niet naar behoren werkt.

Vereenvoudigde fase-naar-fase-metingen

L1, L2 en L3 (of lijn 1, lijn 2 en lijn 3) zijn algemeen gebruikte benamingsconventies voor de draden in systemen met driefasige wisselstroom (alternating current/AC). Bij driefasige belastingen moeten spanning en stroom opeenvolgend worden gemeten met behulp van meetkabels.

De huidige workflow waarbij beide elementen achtereenvolgens worden geselecteerd, gemeten en opgeslagen, is tijdrovend. U moet deze stappen namelijk herhalen voor alle drie de fasen. Het zorgt er ook voor dat een derde hand of een extra persoon nodig is om te helpen bij het aansluiten van de twee draden en het klemmen van de geleiders tijdens het opslaan van waarden.

De Fluke 377 FC en 378 FC veranderen het proces voor het meten van spanning en stroom in driefasige voedingssystemen op een revolutionaire manier. In plaats van elke meting afzonderlijk uit te voeren met meetkabels en waarden handmatig te berekenen, hoeft u slechts drie metingen uit te voeren met de stroomtang. Vervolgens berekent de meter automatisch de volledige set van fase-naar-fase-spanningen op basis van de fase-naar-massa-metingen. Deze stroomtangen worden geleverd met een dubbel display, zodat u spanning en stroomsterkte gelijktijdig kunt meten en aflezen.

Fase-naar-fase-metingen

Een driefasenmeting uitvoeren

Configureren

 1. Draai de bedieningsknop naar FieldSense-logo (FieldSense™)
 2. Sluit de stroomtang aan op de massa met de massakabel
 3. Druk 2 seconden op MIN MAX. De tang bevindt zich nu in de lijn-naar-lijn-modus en L1-L2-L3 wordt weergegeven op het display.

De testprocedure

 1. Plaats de bek van de stroomtang rond de eerste geleider. Wacht tot de meetwaarde op het display is gestabiliseerd. Het scherm wordt dan groen, u hoort een pieptoon en L1 wordt weergegeven.
 2. Verplaats de bek binnen 10 seconden naar de tweede geleider. Wacht tot de meetwaarde op het display is gestabiliseerd. U hoort dan een pieptoon en L2 wordt weergegeven.
 3. Verplaats de bek binnen 10 seconden naar de laatste geleider. Wacht tot de meetwaarde op het display is gestabiliseerd. U hoort dan een pieptoon en L3 wordt weergegeven.

Waarden berekenen

Wanneer de metingen van L1-L2-L3 zijn voltooid, kunt u de stroomtang gebruiken om de totale spanning tussen elk paar geleiders te berekenen:

 1. Druk éénmaal op MIN MAX: op het display wordt nu de totale spanning tussen L1 en L2 weergegeven.
 2. Druk nogmaals op MIN MAX: de totale spanning tussen L2 en L3 wordt weergegeven.
 3. Druk een derde keer op MIN MAX: de totale spanning tussen L3 en L1 wordt nu weergegeven.

In de lijn-naar-lijn-modus kunt u elke lijn-naar-massa-waarde bekijken:

 1. Druk nogmaals op MIN MAX om de waarde voor L1 weer te geven.
 2. Druk nogmaals op MIN MAX om de waarde voor L2 weer te geven.
 3. Druk nogmaals op MIN MAX om de waarde voor L3 weer te geven.

Als u alle waarden voor L1-L2-L3 wilt bekijken, blijft u op MIN MAX drukken zodat u door de waarden kunt bladeren.

Als u de lijn-naar-lijn-modus wilt verlaten, houdt u de knop 'MIN MAX' ongeveer 2 seconden ingedrukt.

Faserotatie-indicator

Bij het werken met driefasenapparatuur is het essentieel dat u weet wat de juiste fasevolgorde is en hoe u ervoor zorgt dat de procedure in de juiste volgorde wordt uitgevoerd tijdens installatie, onderhoud en probleemoplossing. De Fluke 377 FC en 378 FC vereenvoudigen niet alleen het meetproces, maar berekenen ook automatisch de faserotatie. U hoeft alleen maar alle drie de driefasenmetingen uit te voeren terwijl u bent verbonden met de Fluke Connect-app (FC). Vervolgens wordt de faserotatie automatisch berekend en weergegeven in de app.

Toepassingen

Installatie van HVAC-motor en -compressor

Controleer tijdens installatie of de belasting per fase in balans is en of de faserotatie juist is. Als het driefasensysteem niet in balans is, kan dit leiden tot slechte prestaties of voortijdige uitval van een motor. Onbalans kan zich op ieder punt in de verdeelinrichting voordoen. Belasting moet gelijkmatig worden verdeeld over elke fase van de inkomende toevoercircuits. Motoren of compressoren die door een ongebalanceerd systeem worden gevoed, zullen warmer draaien en uiteindelijk vroegtijdig defect raken.

Probleemoplossing voor driefasenmotoren

Controleer of er zekeringen op een fase zijn doorgebrand omdat doorbranden leidt tot faseverlies. Bij verlies van een fase trekken de andere twee fasen meer stroom, waardoor de wikkelingen van de pomp, motor of compressor oververhit raken. Door de fase van de inkomende lijnspanning te meten, kunnen gebruikers bepalen welke fase uitgevallen is en schade aan apparatuur voorkomen. Als er faseverlies optreedt wanneer apparatuur in bedrijf is, begint de oververhitting al wanneer de belasting uit de andere fasen wordt getrokken. Als de apparatuur is gestopt, zal deze pas opnieuw starten nadat de zekering is vervangen en alle drie de fasen weer bestaan.

*Bèta-tests uitgevoerd op klantlocaties tonen aan dat de tijd die nodig is voor driefasenmetingen met 50% is afgenomen.