Dutch

De conditie van motoren en aandrijvingen controleren

Motoren, aandrijvingen, pompen, compressoren, Probleemoplossen

Motoren en aandrijvingen worden in industriële omgevingen overal gebruikt. Storingen komen regelmatig voor. Om de levensduur van motoren te verlengen en energie te besparen, wordt aanbevolen om regelmatig de volgende vijf aspecten te testen of inspecteren: warmtebeeld, trillingsvastheid, asuitlijning, isolatieweerstand en elektrische metingen. Dit kan allemaal redelijk snel en eenvoudig worden gedaan met handheld instrumenten; uit de resultaten kunt u veel te weten komen over de systeemprestaties.

Bovendien kunt u met nieuwe, draadloze instrumenten gegevens over de apparatuur centraal verzamelen, bewaren en opslaan, als momentopname of over een bepaalde periode, zelfs als de apparatuur in bedrijf is. Met draadloze meters wordt het systeem uitgeschakeld en vergrendeld, er wordt een meter aangesloten, de paneeldeur wordt gesloten, het systeem wordt weer ingeschakeld en dan kunt u de metingen gaan volgen.

Hieronder vindt u een kort overzicht van de vijf essentiële tests voor motoren en aandrijvingen:

1. Warmtebeeldinspectie van de elektrische en mechanische motoronderdelen met een infraroodcamera of infraroodthermometer. Een hoge temperatuur op zich hoeft niet meteen op een probleem te duiden, maar als één onderdeel een hogere temperatuur heeft dan soortgelijke onderdelen, of als er een temperatuurstijging optreedt, kan dit betekenen dat er iets mis is.

2. Trillingsanalyse met de Fluke 810 handheld trillingsmeter om onbalans, een verkeerde uitlijning, problemen met rollagers en loszitten op te sporen. Handheld trillingsmeters en -testers van Fluke bevatten een database met goede en slechte meetwaarden, vergelijken dynamisch trillingssignalen, en de meer geavanceerde instrumenten kunnen zelfs direct een diagnose of indicatie van de conditie van de apparatuur geven.

3. Testen van de isolatieweerstand kan het mogelijk maken om een motor eenvoudig weer aan de praat te krijgen door een kabel te vervangen. Een isolatiemultimeter als de Fluke 1587 combineert de mogelijkheid om de isolatieweerstand te testen met alle veelgebruikte functies van een digitale multimeter. Door de isolatieweerstand van motorwikkelingen te meten, kunt u slijtage als gevolg van hitte, veroudering, corrosie, vuil, vocht en overmatige trillingen opsporen voordat een motorstoring optreedt.

4. Elektrische onbalans is een belangrijke oorzaak van oververhitting van motoren. Elektrische onbalans kan worden veroorzaakt door verschillende factoren, bijvoorbeeld problemen in de stroomtoevoer, laagspanning in een lijn of isolatieweerstanddoorslag in de motorwikkelingen. Met een instrument als de Fluke 435-II Driefasen-Power Quality en energieanalyzer controleert u alle drie de lijnen van een driefasesysteem tegelijkertijd en kunt u bovendien transiënte spanning detecteren. Met een AC-stroomtang kan ook de stroomafname in elk van de drie lijnen worden gecontroleerd. Met de Fluke ac3000FC en een Fluke Connect-applicatie kunnen er zelfs metingen worden gedaan terwijl de machine in bedrijf is. Vervolgens kunt u deze metingen eenvoudig opslaan en delen met een smartphone.

5. Verkeerde asuitlijning kan leiden tot duizenden euro's aan jaarlijkse onnodige kosten voor nieuwe lagers, reparatietijd en ongeplande stilstand, en dan hebben we het nog niet eens over de afname van de levensduur van de machine. Het Fluke 830-laserasuitlijnsysteem geeft snelle, nauwkeurige en werkbare antwoorden en directe feedback zodat u assen snel goed kunt uitlijnen.