Dutch

Wat is doorgang?

16 Okt 2020 | Elektrisch

Doorgang is de aanwezigheid van een volledig stroompad. Een ingeschakelde gesloten schakelaar heeft bijvoorbeeld doorgang.

Een doorbeltest is een snelle test om te zien of een stroomkring onderbroken of gesloten is. Alleen een gesloten, volledige stroomkring (die is ingeschakeld) heeft doorgang.

Bij een doorbeltest stuurt een digitale multimeter een kleine stroom door de stroomkring om de weerstand in de stroomkring te meten.

Een meter met een doorbeltestfunctie geeft een kort geluidssignaal als de meter een gesloten stroomkring detecteert. Het weerstandsniveau dat nodig is om de pieper in te schakelen, verschilt per meter. De meeste geven doorgang aan bij een meting tussen de 0 en 50 ohm.

Het geluidssignaal versnelt het meetproces omdat de technicus tijdens de test niet naar de meter hoeft te kijken.

Een doorbeltest stelt het volgende vast:

  • Of een zekering goed werkt of doorgebrand is.
  • Of geleiders onderbroken of kortgesloten zijn.
  • Of schakelaars goed werken.
  • Of de paden van de stroomkring vrij zijn (dit wordt gedaan door de stroomkring of de geleider te traceren).

Er mag alleen een doorbeltest worden uitgevoerd als er GEEN spanning in de te testen stroomkring aanwezig is.

Veiligheid

Neem de stekker van het apparaat altijd uit de wandcontactdoos of schakel de hoofdstroomonderbreker uit voordat u een doorbeltest uitvoert. Zorg dat alle condensatoren veilig ontladen worden.

Als er spanningscontact optreedt tijdens de doorbeltest, hebben de meeste meters een overbelastingsbeveiliging in ohm tot maximaal de nominale spanningswaarde van de meter. Voor de meeste instrumenten van Fluke is dat 1000 V AC.

Referentie: Digital Multimeter Principles door Glen A. Mazur, American Technical Publishers.