Fluke 438-II Power Quality ja Motor Analyzer

 • Fluke 438-II -sähkönlaatu- Ja Moottorianalysaattori | Fluke
 • Fluke 438-II -sähkönlaatu- Ja Moottorianalysaattori | Fluke
 • Fluke 438-II -sähkönlaatu- Ja Moottorianalysaattori | Fluke
 • Fluke 438-II -sähkönlaatu- Ja Moottorianalysaattori | Fluke

Tärkeimmät ominaisuudet

438-II on ihanteellinen moottorien analysointiin tarkoitettu kannettava mittauslaite, jonka avulla voidaan paikantaa, ennakoida, estää ja ratkaista sähkönlaatuongelmia kolmivaiheisissa ja yksivaiheisissa sähkönjakelujärjestelmissä. Lisäksi se antaa asentajille tarvittavat mekaaniset- ja sähkötiedot moottorin suorituskyvyn tehokasta arviointia varten.

 • Mittaa tärkeimmät tiedot, kuten vääntö, RPM, mekaaninen teho ja moottorin tehokkuus sekä suorakäyttömoottoreista että taajuusmuuttajaohjatuista moottoreista.
 • Voit tehdä dynaamisen moottorianalyysin laatimalla kuvaajia moottorin tehonalennuskertoimen ja kuorman suhteesta NEMA:n ohjeiden mukaisesti.
 • Voit laskea mekaanisen tehon ja energiatehokkuuden ilman mekaanisia antureita – kytkeminen tulojohtimiin riittää.
 • Voit mitata sähkötehoparametreja, kuten jännitteen, virran, tehon, näennäistehon, tehokertoimen, harmonisen särön ja epäsymmetrian moottorin tehokkuuteen vaikuttavien ominaisuuksien havaitsemiseksi.
 • Voit havaita sähkönlaatuun liittyviä ongelmia, kuten jännitekuopat ja -kohoumat, transientit, harmoniset yliaallot ja epäsymmetrian.
 • PowerWave-datatekniikka mittaa RMS-tietoja nopeasti ja näyttää puolijaksojen keskiarvot ja aaltomuodot ja antaa siten tietoja sähköjärjestelmän dynamiikasta (esimerkiksi generaattorien käynnistys ja UPS-kytkennät).
 • Aaltomuodon tallennus tallentaa 100/120 jaksoa (50/60 Hz) kustakin tunnistetusta tapahtumasta kaikissa tiloissa ilman määrityksiä.
 • Transienttitila tallentaa aaltomuototietoja 200 kS/s näytteenottonopeudella kaikilta vaiheilta samanaikaisesti 6 kV:iin asti.
 • Fluke Connect® -yhteensopiva* – Tarkastele tietoja mittauspaikalla laitteen näytöllä, Fluke Connect -mobiilisovelluksella tai PowerLog 430-II -ohjelmistolla.
 • Turvaluokitus teollisuuskäyttöön on 600 V CAT IV / 1000 V CAT III, sähkön syöttöpuolen mittauksiin
 

Fluke 438-II:n mekaaniset mittaustoiminnot

Moottorin vääntö
Laskee moottorin kehittämän sekä mekaaniseen kuormaan siirtyvän pyörimisvoiman (yksikkönä lb.ft tai Nm). Moottorin vääntö on tärkein yksittäinen muuttuja, joka kuvaa sähkömoottoreilla käytettävien pyörivien laitteiden hetkellistä mekaanista suorituskykyä.

Moottorin nopeus
Ilmoittaa moottori akselin hetkellisen pyörimisnopeuden. Yhdessä moottorin väännön kanssa moottorin nopeus antaa kuvan sähkömoottoreilla käytettävien pyörivien laitteiden mekaanisesta suorituskyvystä.

Moottorin mekaaninen kuormitus
Mittaa moottorien tuottaman todellisen mekaanisen tehon (yksikkönä hv tai kW) ja antaa näin suoran yhteyden ylikuormitusolosuhteisiin perustamatta sitä pelkästään moottorin ottamaan virtaan.

Moottorin tehokkuus
Näyttää kunkin koneessa, kokoonpanolinjalla ja/tai teollisuuslaitoksessa käytössä olevan moottorin tehokkuuden eli sen, miten tehokkaasti moottori muuntaa sähkötehon käyttökelpoiseksi mekaaniseksi työksi. Kokonaistehokkuus voidaan arvioida yhdistämällä moottorikannan moottorien tehokkuudet. Vertailut odotettuihin moottorien tehokkuuksiin havaituissa käyttöolosuhteissa voivat auttaa määrittämään moottorien energiatehottomuuteen liittyvät kustannukset.

Toimintatapa
Fluke 438-II on sähkönlaatu- ja moottorianalysaattori, joka käyttää patentoitua algoritmia ja laskee moottorin väännön, nopeuden, kuormituksen ja tehokkuuden 1 sekunnin päivitysnopeudella hyödyntämällä kolmivaihevirran ja -jännitteen aaltomuotoja. Jännite-/virta-aaltomuotojen ilmaisema moottorin ilmavälikenttä toimii mittausten perusteena. Mekaanisia antureita ja häiritsevää moottorin kuormittamatonta koekäyttöä ei tarvita, joten sähkömoottorin kokonaissuorituskyvyn analysointi on nyt nopeampaa kuin koskaan aiemmin.

Moottorityypit
Fluke 438-II voi analysoida suorakäyttömoottoreita tai taajuusmuuttajaohjattuja moottorijärjestelmiä (VFD). VFD:n on oltava jänniteohjattu järjestelmä (VSI), jonka jännitteen/taajuuden alue on 40–70 Hz ja kantotaajuus on 2,5 kHz–20 kHz.

 

Motor Analyzer Electrical Sähkömoottorin analyysi

Fluke 438-II antaa täyden erittelyn sähköparametreista. Ennen moottorianalyysin aloittamista on suositeltavaa tehdä sähkönlaadun perusmittaukset sähköverkon lähdön harmonisten yliaaltojen ja epäsymmetrian tilan arvioimiseksi, sillä näillä kahdella ominaisuudella voi olla huomattava negatiivinen vaikutus moottorin suorituskykyyn.

Moottorianalyysitilassa tulokset näkyvät yhteenvetona sähkösuorituskyvyn, mekaanisen suorituskyvyn ja alennuskertoimen osalta (NEMA-suositusten mukaisesti).

Helppotajuinen neljän tason värillinen vakavuusasteikko ilmaisee moottorin suorituskyvyn suhteessa suositeltuihin raja-arvoihin, mukaan lukien nimellisteho, tehokerroin, epäsymmetria ja harmoniset yliaallot.

 

Motor Analyzer Mechanical Mekaanisen tehon osalta mekaaninen lähtöteho on välittömästi näkyvissä samoin kuin moottorin vääntö ja nopeus. Mekaanista lähtötehoa verrataan välittömästi sähkötehoon, jolloin saadaan reaaliaikaiset tehokkuusmittaukset. Tämän toiminnon avulla koneen suorituskyky voidaan mitata helposti kunkin käyttöjakson aikana.

 

Motor NEMA Derating NEMA-alennuskerroinnäyttö päivittyy kuorman ja sähköolosuhteiden muuttuessa, ja kukin uusi mittaus näkyy toleranssikaaviossa muodossa ”+”. Tässä esimerkissä näkyy, että moottori on hyväksytyissä rajoissa, mutta lähellä huoltotasoa. Se on merkki mahdollisesta sähkönlaadun parantamisen, moottorin huollon tai muun suorituskykyä parantavan säädön tarpeesta. Kun nämä testit tehdään usein, ajan mittaan voidaan luoda vertailukohtia ja suorituskykytrendejä, joiden perusteella voidaan tehdä asiantuntevia huoltoinvestointipäätöksiä.

 

*Kaikki mallit eivät ole saatavilla kaikissa maissa. Tarkista asia paikalliselta Fluken jälleenmyyjältä.

Tuotekatsaus: Fluke 438-II Power Quality ja Motor Analyzer

Tutki sähkömoottorin sähköistä ja mekaanista suorituskykyä sekä mittaa sähkönlaatua helposti yhdellä testityökalulla

Uusi Fluke 438-II on sähkönlaatu- ja moottorianalysaattori, jossa yhdistyvät sähkömoottorien tärkeimmät mittaustyökalut ja Fluke 430 II -sarjasta tutut edistyneet sähkönlaadun analyysitoiminnot. Fluke 430 II -sarjan sähkönlaadun analysaattorit. Voit mitata helposti ja nopeasti sähköisen ja mekaanisen suorituskyvyn keskeisiä parametreja, kuten tehon, harmoniset yliaallot, epäsymmetrian, moottorin nopeuden, vääntömomentin ja mekaanisen tehon, ilman mekaanisia antureita. Fluke 434-II-, 435-II- ja 437-II -sähkönlaatuanalysaattorien käyttäjät saavat laitteisiinsa moottorianalyysitoiminnot Fluke-438-II/MA-päivityspaketilla.

Tekniset tiedot: Fluke 438-II Power Quality ja Motor Analyzer

Moottorin mittaustiedot
MoottorityyppiKolmivaiheinen epäsynkroninen (induktio)
SyöttöTaajuusmuuttaja
Moottorin taajuusalue40Hz...70Hz
Yli-/alijännite nimellisestä V/f-käyrästä (%)-15...+15 %
Kantotaajuusalue2,5 kHz– 20 kHz
Taajuusmuuttajatekniikka, jonka 438-II kattaa
Taajuusmuuttajan tyyppiVain VSI (jänniteohjattu)*
OhjaustapaV/f-ohjaus, avoimen silmukan vektori, suljetun silmukan vektori, moottorit, joissa on enkoodereita.
Taajuus40...70 Hz
* VSI-käytöt ovat yleisimpiä moottorikäyttöjä. Vaihtoehtoisia CSI-käyttöjä (virtaohjattu) käytetään suurtehosovelluksissa.
Taajuusmuuttajatekniikka, jota 438-II EI kata
Taajuusmuuttajan tyyppiCSI (current source inverter, virtaohjattu taajuusmuuttaja)
MoottorityyppiEi synkroninen (DC, askelmoottori, pysyvä magneetti, jne.)
Moottorin taajuus<40 ja >70 Hz
Mekaaniset tiedot
Mekaanisia mittauksia voidaan tehdä suorakäyttömoottoreille, joissa on kolmijohdinkytkentä.
AlueErottelukykyTarkkuusOletusraja
Moottorin mittaus
Moottorin mekaaninen

teho
0,7 kW–746 kW

1–1000 hp
0,1 kW

0,1 hp
±3% ="1"

±3% ="1"
100 % = nimellisteho

100 % = nimellisteho
Vääntömomentti0–10 000 Nm

0–10 000 lb ft
0,1 Nm

0,1 lb ft
±5% ="1"

±5 % ="1"
100 % = nimellisvääntö

100 % = nimellisvääntö
Rpm0–3600 r/min1 r/min±3 % ="1"100% = nimelliskierrosnopeus
Tehokkuus0–100 %0,10 %±3 % ="1"
Epäsymmetria (NEMA)0–100 %0,10 %±0,15 %5 %
Harmonisten yliaaltojen
jännitekerroin* (NEMA)
0–0,20±1,5 %0,15
Epäsymmetrian
alenemiskerroin*
0,7–1,0Suuntaa-antava
Harmonisten yliaaltojen
alenemiskerroin*
0,7–1,0Suuntaa-antava
NEMA-kokonaisalenemis-
kerroin*
0,5–1,0Suuntaa-antava
* Alennuskertoimet eivät päde moottoreihin, jotka saavat virtansa taajuusmuuttajasta.
Huomautuksia:Tukee moottorityyppejä NEMA A, B, C, D ja E sekä IEC-tyyppejä H ja N.
Nimellisvääntö lasketaan nimellistehosta ja nimellisnopeudesta.
Moottorimittausten päivitysnopeus on 1 kerta sekunnissa.
Trendin oletuskesto on 1 viikko.
="1"5 %:n virhe lisättävä mikäli valitaan moottorin tyypiksi Other
Arvo voimassa, kun moottorin teho >30 % nimellistehosta
Arvo voimassa vakaassa käyttölämpötilassa. Moottoria käytettävä vähintään 1 tunnin ajan täydellä kuormalla
(2–3 tunnin ajan, jos moottorin teho on 50 hv tai enemmän) vakaan lämpötilan saavuttamiseksi
Tekniset tiedot (sähkö)
MalliMittausalueErottelukykyTarkkuus
Jännite
Vrms (AC+DC)435-II1–1000 V (vaihe-nolla)0,01 V±0,1 % nimellisjännitteestä**** 
Vpk1...1400 Vpk1 V5% nimellisjännitteestä
Jännitteen muotokerroin (CF)1,0 > 2,80,01±5 %
Vrms½435-II0,1 V±0,2 % nimellisjännitteestä
Vfund435-II0,1 V±0,1 % nimellisjännitteestä
Virta (tarkkuudessa ei oteta huomioon pihtien tarkkuutta)
Virta (AC+DC)i430-Flex 1x 5–6000 A1 A±0,5 % ±5 lukemaa
i430-Flex 10x0,5–600 A0,1 A±0,5 % ±5 lukemaa
1 mV/A 1x5–2000 A1 A±0,5 % ±5 lukemaa
1 mV/A 10x0,5–200 A (vain AC)0,1 A±0,5 % ±5 lukemaa
Apki430-Flex 8400 Apk1 Arms±5 %
1 mV/A5500 Apk1 Arms±5 %
Virran muotokerroin (CF)1–100,01±5 %
Amps½i430-Flex 1x 5–6000 A1 A±1 % ±10 lukemaa
i430-Flex 10x0,5–600 A0,1 A±1 % ±10 lukemaa
1 mV/A 1x5–2000 A1 A±1 % ±10 lukemaa
1 mV/A 10x0,5–200 A (vain AC)0,1 A±1 % ±10 lukemaa
Afundi430-Flex 1x 5–6000 A1 A±0,5 % ±5 lukemaa
i430-Flex 10x0,5–600 A0,1 A±0,5 % ±5 lukemaa
1 mV/A 1x5–2000 A1 A±0,5 % ±5 lukemaa
1 mV/A 10x0,5–200 A (vain AC)0,1 A±0,5 % ±5 lukemaa
Taajuus
HzFluke 435 @ 50 Hz:n nimellistaajuus42,500 Hz...57,500 Hz0,001 Hz±0,01 Hz
Fluke 435 @ 60 Hz:n nimellistaajuus51,000 Hz...69,000 Hz0,001 Hz±0,01 Hz
Teho
W (VA, VAR)i430-Flexenint. 6000 MW0,1 W...1 MW±1 % ±10 lukemaa
1 mV/Aenint. 2000 MW0,1 W...1 MW±1 % ±10 lukemaa
Tehokerroin (Cos Q/DPF)0–10,001±0,1 % nimelliskuormitusolosuhteissa
Energia
kWh (kVAh, kVARh)i430-Flex 10xRiippuvainen virtapihdin skaalauksesta ja nimellisjännitteestä±1 % ±10 lukemaa
Energiahävikkii430-Flex 10xRiippuvainen virtapihdin skaalauksesta ja nimellisjännitteestä±1 % ±10 lukemaa (pois lukien vaiheresistanssin tarkkuus)
Harmoniset yliaallot
Harmonisten yliaaltojen järjestys (n)DC, ryhmittely 1–50: Harmoniset ryhmät IEC 61000-4-7-standardin mukaisesti
Epäharmonisten yliaaltojen järjestys (n)OFF, ryhmittely 1–50: Harmoniset ja epäharmoniset alaryhmät IEC 61000-4-7-standardin mukaisesti
Jännite%f0,0–100 %0,1%±0,1 % ±n x 0,1 %
%r0,0–100 %0,1%±0,1 % ±n x 0,4%
Absoluuttinen0,0–1000 V0,1 V±5 %
Harmoninen kokonaissärö (THD)0,0–100 %0,1%±2,5 %
Virta%f0,0–100 %0,1%±0,1 % ±n x 0,1 %
%r0,0–100 %0,1%±0,1 % ±n x 0,4%
Absoluuttinen0,0–600 A0,1 A±5 % ±5 lukemaa
Harmoninen kokonaissärö (THD)0,0–100 %0,1%±2,5 %
W%f tai %r 0,0–100 %0,1%±n x 2 %
AbsoluuttinenRiippuvainen virtapihdin skaalauksesta ja nimellisjännitteestä±5% ±n x 2 %, ±10 lukemaa
Harmoninen kokonaissärö (THD)0,0–100 %0,1%±5 %
Vaihekulma-360°...+0°±n x 1°
Välkyntä
Plt, Pst, Pst(1 min) Pinst0,00...20,000,01±5 %
Epäsymmetria
Jännite%0,0–20,0 %0,1%±0,1 %
Virta%0,0–20,0 %0,1%±1 %
Verkon signaalijännitteet
KynnystasotKynnys, rajat ja signaalin kesto on mahdollista ohjelmoida kahdelle signaalitaajuudelle
Signaalitaajuus60 Hz...3000 Hz0,1 Hz
Suhteellinen V%0–100 %0,10 %±0,4 %
Absoluuttinen V3s (3 sekunnin keskiarvo)0,0–1000 V0,1 V±5 % nimellisjännitteestä
Yleiset tiedot
KotelointiIskunkestävä kiinteällä suojakotelo Suojattu pisaroilta ja pölyltä, kotelointiluokka IP51 standardin IEC60529 mukaisesti laitteen ollessa seisontatuessa Iskun- ja tärinänkestävyys Iskut 30 g, tärinä 3 g sinimuotoinen, satunnainen 0,03 g 2 /Hz MIL-PRF-28800F luokan 2 mukaisesti
NäyttöKirkkaus: 200 cd/m 2 tyypillisesti käytettäessä verkkolaitetta, 90 cd/m 2 tyypillisesti akkukäytöllä Koko: 27 mm x 88 mm (153 mm/6,0 diagonaalisesti) LCD-näytön erottelukyky: 320 x 240 pikseliä Kontrasti ja kirkkaus: säädettävissä, lämpötilakompensoitu
Muisti8 GB:n SD-kortti (SDHC-yhteensopiva, FAT32-alustettu) vakiona, lisävarusteena enintään 32 GB Näytönkopio- ja data-muistipaikkoja tietojen, kuten tallenteiden, tallentamiseen (määräytyy muistin koon mukaan)
ReaaliaikakelloAika- ja päivämäärämerkintä trenditilassa, transienttinäytössä, Monitor-tilassa ja tapahtumien tallennustilassa.
Ympäristö
Käyttölämpötila0 °C ~ +40 °C; +40 °C ~ +50 °C akku irroitettuna
Säilytyslämpötila-20 °C ~ +60 °C
Kosteus+10 °C ~ +30 °C: 95 % suhteellinen kosteus (tiivistymätön)
+30 °C ~ +40 °C: 75 % suhteellinen kosteus (tiivistymätön)br] +40 °C ~ +50 °C: 45 % suhteellinen kosteus (tiivistymätön)
Enimmäiskäyttökorkeus merenpinnastaEnintään 2 000 m (CAT IV 600 V, CAT III 1000 V)
Enintään 3 000 m (CAT III 600 V, CAT II 1000 V)
Enimmäisvarastointikorkeus 12 km
Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMC)Täyttää EN 61326 (2005-12) -standardin vaatimukset päästöjen ja häiriönsiedon osalta
Liitännätmini-USB-B, erillinen USB-portti tietokoneeseen liittämistä varten SD-korttipaikka laitteen akun takana
TakuuLaitteella kolme vuotta (osat ja työ), lisävarusteilla yksi vuosi

* ± 5% jos ≥1 % nimellisjännitteestä ± 0,05% nimellisjännitteestä jos <1 % nimellisjännitteestä
** 50 Hz/60 Hz nimellisjännitteestä standardin IEC 61000-4-30 mukaisesti
*** 400 Hz:n mittauksia ei tueta välkyntä-, verkon signaalijännite- ja monitoritilassa.
****nimellisjännitteelle 50–500 V

Mallit: Fluke 438-II Power Quality ja Motor Analyzer

Fluke-438-II

Kolmivaiheisen sähkönlaatu- ja

Osta

moottorianalysaattorin vakiovarusteet:

 • Mittausjohdot
 • Ohuet i430-lenkkivirtapihdit (4)
 • Akku
 • Verkkolaite
 • WiFi/SD-yhdistelmäkortti
 • Pehmeä kantolaukku
 • CD-levy, jossa PowerLog 430-II -ohjelmisto ja käyttöohjeet
Fluke-438-II/Basic

Kolmivaiheinen sähkönlaatu- ja moottorianalysaattori ilman lenkkivirtapihtejä ja FC Wifi/SD -korttia

Osta

Vakiovarusteet:

 • Mittausjohdot
 • Akku
 • Verkkolaite
 • 8 Gb:n SD-kortti
 • Pehmeä kantolaukku
 • CD-levy, jossa PowerLog 430-II -ohjelmisto ja käyttöohjeet
Fluke-438-II/INTL

Kolmivaiheinen sähkönlaatu- ja moottorianalysaattori, kansainvälinen versio (ei FC Wifi/SD -korttia

Osta

Vakiovarusteet:

 • Mittausjohdot
 • Ohuet i430-lenkkivirtapihdit (4)
 • Akku
 • Verkkolaite
 • 8 Gb:n SD-kortti
 • Pehmeä kantolaukku
 • CD-levy, jossa PowerLog 430-II -ohjelmisto ja käyttöohjeet
Fluke-438-II/MA

430-II-moottorianalysaattorin päivityspaketti

Osta

Vakiovarusteet:

 • Laiteohjelmiston päivityspaketti tuo Fluke 434-, 435- ja 437 II -sarjan sähkönlaadun analysaattoreihin moottorien analysointimahdollisuuden.