Finish

Fluke 438-II Power Quality ja Motor Analyzer

 • Fluke 438-II Power Quality and Motor Analyzer
 • Fluke 438-II Power Quality and Motor Analyzer
 • Fluke 438-II Power Quality and Motor Analyzer
 • Fluke 438-II Power Quality and Motor Analyzer
Enää valmisteta

Tärkeimmät ominaisuudet

438-II-sähkönlaatu- ja moottorianalysaattorin avulla voit arvioida tehokkaasti sähköistä ja mekaanista suorituskykyä kytkemällä jännite - ja virtamittaukset, jolloin saat ennätyksellisen määrän tietoa.

 • Sisältää moottorin tärkeimmät analyysiparametrit, kuten nopeuden, väännön ja mekaanisen tehon, sekä laskee moottorin tehokkuuden ilman mekaanisia antureita.
 • Sisältää täydelliset sähkönlaadun ja sähköenergian analyysitoiminnot.
 • Alan korkein turvaluokitus: 1000 V CAT III / 600 V CAT IV
Tuotetta ei enää valmisteta tai sen luokitusta on muutettu

Tuotekatsaus: Fluke 438-II Power Quality ja Motor Analyzer

Tutki sähkömoottorin sähköistä ja mekaanista suorituskykyä sekä mittaa sähkönlaatua helposti yhdellä testityökalulla

Fluke 438-II on sähkönlaatu- ja moottorianalysaattori, jossa yhdistyvät sähkömoottorien tärkeimmät mittaustyökalut ja Fluke 435 II -sarjan sähkönlaatuanalysaattoreista tutut edistyneet sähkönlaadun analyysitoiminnot. Voit mitata helposti ja nopeasti sähköisen ja mekaanisen suorituskyvyn keskeisiä parametreja, kuten tehon, harmoniset yliaallot, epäsymmetrian, moottorin nopeuden, vääntömomentin ja mekaanisen tehon, ilman mekaanisia antureita. Fluke 434-II-, 435-II- ja 437-II -sähkönlaatuanalysaattorien käyttäjät saavat laitteisiinsa moottorianalyysitoiminnot Fluke-438-II/MA-päivityspaketilla. 438-II käyttää NEMA- tai IEC-luokituksen mukaisten moottoreiden arvokilven tietoja mekaanisten parametrien laskennan apuna.

Muita hyödyllisiä ominaisuuksia:

 • Laskee mekaanisen tehon ja tehokkuuden ilman mekaanisia antureita. Sinun tarvitsee vain kytkeä mittausjohdot.
 • Voit mitata sähkötehoparametreja, kuten jännitteen, virran, tehon, näennäistehon, tehokertoimen, harmonisen särön ja epäsymmetrian moottorin tehokkuuteen vaikuttavien ominaisuuksien havaitsemiseksi.
 • Voit havaita sähkönlaatuun liittyviä ongelmia, kuten jännitekuopat ja -kohoumat, transientit, harmoniset yliaallot ja epäsymmetrian.
 • PowerWave-datatekniikka mittaa RMS-tietoja nopeasti ja näyttää puolijaksojen keskiarvot ja aaltomuodot ja antaa siten tietoja sähköjärjestelmän dynamiikasta (esimerkiksi generaattorien käynnistys ja UPS-kytkennät).
 • Aaltomuototallennus tallentaa 100/120 jaksoa (50/60 Hz) kustakin tunnistetusta häiriöstä, kaikissa mittaustiloissa, ilman erillistä asetusta.
 • Transienttitila tallentaa aaltomuototietoja 200 kS/s näytteenottonopeudella kaikilta vaiheilta samanaikaisesti 6 kV:iin asti.
 • Laskee automaattisesti moottorin alenemiskertoimen NEMA-/IEC-suositusten mukaisesti.

Tekniset tiedot: Fluke 438-II Power Quality ja Motor Analyzer

Virta (tarkkuudessa ei oteta huomioon pihtien tarkkuutta)

Moottorin mittaustiedot
Moottorin tyyppiKolmivaiheinen epäsynkroninen (induktio)
SyöttöTaajuusmuuttaja
Moottorin taajuusalue40 Hz...70 Hz
Yli-/alijännite nimellisestä V/f-käyrästä (%)–15 %...+15 %
Kantotaajuusalue2,5 kHz– 20 kHz
Taajuusmuuttajatekniikka, jonka 438-II kattaa
Taajuusmuuttajan tyyppiVain VSI (jänniteohjattu)*
OhjaustapaV/f-ohjaus, avoimen silmukan vektori, suljetun silmukan vektori, moottorit, joissa on enkoodereita.
Taajuus40...70 Hz
* VSI-käytöt ovat yleisimpiä moottorikäyttöjä. Vaihtoehtoisia CSI-käyttöjä (virtaohjattu) käytetään suurtehosovelluksissa.
Taajuusmuuttajatekniikka, jota 438-II EI kata
Taajuusmuuttajan tyyppiCSI (current source inverter, virtaohjattu taajuusmuuttaja)
MoottorityyppiSynkroninen (DC, askelmoottori, pysyvä magneetti, jne.)
Moottorin taajuus< 40 ja > 70 Hz
Mekaaniset tiedot
Mekaanisia mittauksia voidaan tehdä suorakäyttömoottoreille, joissa on kolmijohdinkytkentä.
Moottorin mittaus
 AlueErottelukykyTarkkuusOletusraja
Moottorin mekaaninen

teho
0,7–746 kW

1–1 000 hp
0,1 kW

0,1 hp
±3 % 1

±3 % 1
100 % = nimellisteho

100 % = nimellisteho
Vääntömomentti0–10 000 Nm

0–10 000 lb ft
0,1 Nm

0,1 lb ft
±5 % 1

±5 % 1
100 % = nimellisvääntö

100 % = nimellisvääntö
r/min0–3 600 r/min1 r/min±3 %1100 % = nimelliskierrosnopeus
Hyötysuhde0 %...100 %0,10 %±3 %1
Epäsymmetria (NEMA)0 %...100 %0,10 %±0,15%5 %
Harmonisten yliaaltojen
jännitekerroin (NEMA)
0...0,200,1±1,5%0,15
Epäsymmetrian
alenemiskerroin
0,7...1,00,1Suuntaa-antava
Harmonisten yliaaltojen
alenemiskerroin
0,7...1,00,1Suuntaa-antava
NEMA-kokonaisalenemiskerroin0,5–1,00,1Suuntaa-antava
Huomautuksia:Tukee moottorityyppejä NEMA A, B, C, D ja E sekä IEC-tyyppejä H ja N.
Nimellisvääntö lasketaan nimellistehosta ja nimellisnopeudesta.
Moottorimittausten päivitysnopeus on 1 kerta sekunnissa.
Trendin oletuskesto on 1 viikko.
115 %:n virhe lisättävä mikäli valitaan moottorin tyypiksi Other
Arvo voimassa, kun moottorin teho > 30 % nimellistehosta
Arvo voimassa vakaassa käyttölämpötilassa. Moottoria käytettävä vähintään 1 tunnin ajan täydellä kuormalla
(2–3 tunnin ajan, jos moottorin teho on 50 hv tai enemmän) vakaan lämpötilan saavuttamiseksi
Tuotteen tekniset tiedot
JänniteMalliMittausalueErottelukykyTarkkuus
Vrms (AC + DC) 1...1 000 V (vaihe–nolla)0,01 V±0,1 % nimellisjännitteestä 1
Vpk 1...1 400 Vpk1 V5 % nimellisjännitteestä
Jännitteen muotokerroin (CF) 1,0 > 2,80,01±5 %
Vrms½  0,1 V±0,2 % nimellisjännitteestä
Vfund  0,1 V±0,1 % nimellisjännitteestä
Ampeerit (AC + DC)i430-Flex 1x 5 A...6 000 A1 A±0,5 % ±5 lukemaa
i430-Flex 10x0,5 A...600 A0,1 A±0,5 % ±5 lukemaa
1 mV/A 1x5 A...2 000 A1A±0,5 % ±5 lukemaa
1 mV/A 10x0,5–200 A (vain AC)0,1 A±0,5 % ±5 lukemaa
Apki430-Flex8 400 Apk1 Arms±5 %
1mV/A5 500 Apk1 Arms±5 %
Virran muotokerroin (CF) 1...100,01±5 %
Amps½i430-Flex 1x5 A...6 000 A1 A±1 % ±10 lukemaa
i430-Flex 10x0,5 A...600 A0,1 A±1 % ±10 lukemaa
1 mV/A 1x5 A...2 000 A1 A±1 % ±10 lukemaa
1 mV/A 10x0,5–200 A (vain AC)0,1 A±1 % ±10 lukemaa
Afundi430-Flex 1x5 A...6 000 A1 A±0,5 % ±5 lukemaa
i430-Flex 10x0,5 A...600 A0,1 A±0,5 % ±5 lukemaa
1 mV/A 1x5 A...2 000 A1 A±0,5 % ±5 lukemaa
1 mV/A 10x0,5–200 A (vain AC)0,1 A±0,5 % ±5 lukemaa
Hz
Fluke 434 @ 50 Hz:n nimellistaajuus42,50 Hz...57,50 Hz0,01 Hz±0,01 Hz
Fluke 434 @ 60 Hz:n nimellistaajuus51,00 Hz...69,00 Hz0,01 Hz±0,01 Hz
Teho
W (VA, VAR)i430-Flexenint. 6 000 MW0,1 W...1 MW±1 % ±10 lukemaa
1 mV/Aenint. 2 000 MW0,1 W...1 MW±1 % ±10 lukemaa
Tehokerroin (Cos Q/DPF)0...10,001±0,1 % nimelliskuormitusolosuhteissa
Energia
kWh (kVAh, kVARh)i430-Flex 10xRiippuvainen virtapihdin skaalauksesta ja nimellisjännitteestä±1 % ±10 lukemaa
Energiahäviöi430-Flex 10xRiippuvainen virtapihdin skaalauksesta ja nimellisjännitteestä±1 % ±10 lukemaa (pois lukien vaiheresistanssin tarkkuus)
Harmoniset yliaallot
Harmonisten yliaaltojen järjestys (n)DC, ryhmittely 1...50: Harmoniset ryhmät IEC 61000-4-7-standardin mukaisesti
Epäharmonisten yliaaltojen järjestys (n)OFF, ryhmittely 1...50: Harmoniset ja epäharmoniset alaryhmät IEC 61000-4-7-standardin mukaisesti
Voltit (%)f0,0 %...100 %0,1 %±0,1 % ±n x 0,1 %
r0,0 %...100 %0,1 %±0,1 % ±n x 0,4 %
Absoluuttinen0,0 ... 1 000 V0,1 V±5 %1
THD0,0 %...100 %0,1 %±2,5%
Ampeerit %f0,0 %...100 %0,1 %±0,1 % ±n x 0,1 %
r0,0 %...100 %0,1 %±0,1 % ±n x 0,4 %
Absoluuttinen0,0–600 A0,1 A±5 % ±5 lukemaa
THD0,0 %...100 %0,1 %±2,5%
Watit %f tai r0,0 %...100 %0,1 %±n x 2 %
AbsoluuttinenRiippuvainen virtapihdin skaalauksesta ja nimellisjännitteestä±5 % ±n x 2 %, ±10 lukemaa
THD0,0 %...100 %0,1 %±5 %
Vaihekulma-360°...+0°±n x 1°
Välkyntä.
Plt, Pst, Pst(1 min) Pinst0,00...20,000,01±5 %
Epäsymmetria
Voltit (%)0,0 %...20,0 %0,1 %±0,1%
Ampeerit %0,0 %...20,0 %0,1 %±1%
Verkon signaalijännitteet
KynnystasotKynnys, rajat ja signaalin kesto on mahdollista ohjelmoida kahdelle signaalitaajuudelle
Signaalitaajuus60 Hz...3 000 Hz0,1 Hz 
Suhteellinen V %0 %...100 %0,10 %±0,4%
Absoluuttinen V3s (3 sekunnin keskiarvo)0,0 V...1 000 V0,1 V±5% nimellisjännitteestä
Yleiset tekniset tiedot
LaukkuRakenne luja, iskunkestävä, kiinteä suojakotelo Roiskevesi- ja pölytiivis (IP51 standardin IEC60529 mukaan käytettäessä kallistettavassa telineessä) Iskun- ja tärinänkestävyys: isku 30 g, tärinä: sinimuotoinen 3 g, satunnainen 0,03 g2/Hz MIL-PRF-28800F-standardin luokan 2 vaatimusten mukaisesti
NäyttöKirkkaus: verkkolaitetta käytettäessä tyypillisesti 200 cd/m2, akkukäytöllä tyypillisesti 90 cd/m2 Koko: 127 x 88 mm (153 mm kulmasta kulmaan), LCD:n tarkkuus: 320 x 240 pikseliä Kontrasti ja kirkkaus: käyttäjän säädettävissä, lämpötilakompensoitu
Muisti8 Gt:n SD-kortti (SDHC-yhteensopiva, FAT32-formatoitu), lisävarustekortin koko max. 32 Gt. Näytönkopion tallennus ja useita muistipaikkoja datalle, mukaan lukien tiedonkeruu (riippuu muistin koosta).
ReaaliaikakelloAika- ja päivämäärämerkintä trenditilassa, transienttinäytössä, Monitor-tilassa ja tapahtumien tallennustilassa.
Ympäristö
Käyttölämpötila0°C ~ +40°C; +40°C ~ +50°C akku irrotettuna
Varastointilämpötila–20 °C ~ +60 °C
Kosteus+10°C ~ +30°C: 95 % RH ei kondensoiva
+30 °C ~ +40 °C: 75 % RH ei kondensoiva
+40°C ~ +50°C: 45 % RH, ei kondensoiva
EnimmäiskäyttökorkeusEnintään 2 000 m (CAT IV 600 V, CAT III 1000 V)
Enintään 3 000 m (CAT III 600 V, CAT II 1000 V)
Enimmäisvarastointikorkeus 12 km
Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMC)Täyttää EN 61326 (2005-12) -standardin vaatimukset päästöjen ja häiriönsiedon osalta
LiitännätMini-USB-B, erillinen USB-portti tietokoneeseen liittämistä varten SD-korttipaikka laitteen akun takana
TakuuLaitteella kolme vuotta (osat ja työ), lisävarusteilla yksi vuosi
Katso valikoiman täydelliset tiedot »
1. 5 %, jos ≥ 1 % nimellisjännitteestä; ±0,05 % nimellisjännitteestä, jos < 1 % nimellisjännitteestä
2. 50 Hz:n / 60 Hz:n nimellistaajuus, IEC 61000 61000-4-30:n mukaisesti
3. 400 Hz:n mittauksia ei tueta välkynnän, verkon signaalijännitteiden ja valvonnan mittaustiloissa
4. Nimellisjännitteelle 50–500 V

Mallit: Fluke 438-II Power Quality ja Motor Analyzer

Fluke-438-II

Kolmivaiheisen sähkönlaatu- ja

Sisältö:

 • Mittausjohdot
 • Ohuet i430-lenkkivirtapihdit (4)
 • Akku
 • Verkkolaite
 • 8 Gt:n SD-kortti
 • Pehmeä kantolaukku
 • CD-levy, jossa PowerLog 430-II -ohjelmisto ja käyttöohjeet
Fluke-438-II/Basic

Kolmivaiheinen sähkönlaatu- ja moottorianalysaattori ilman lenkkivirtapihtejä ja FC Wifi/SD -korttia

Vakiovarusteet:

 • Mittausjohdot
 • Akku
 • Verkkolaite
 • 8 Gb:n SD-kortti
 • Pehmeä kantolaukku
 • CD-levy, jossa PowerLog 430-II -ohjelmisto ja käyttöohjeet
Fluke-438-II/INTL

Kolmivaiheinen sähkönlaatu- ja moottorianalysaattori, kansainvälinen versio (ei FC Wifi/SD -korttia

Vakiovarusteet:

 • Mittausjohdot
 • Ohuet i430-lenkkivirtapihdit (4)
 • Akku
 • Verkkolaite
 • 8 Gb:n SD-kortti
 • Pehmeä kantolaukku
 • CD-levy, jossa PowerLog 430-II -ohjelmisto ja käyttöohjeet
Fluke-438-II/MA

430-II-moottorianalysaattorin päivityspaketti

Sisältö:

 • Laiteohjelmiston päivityspaketti tuo Fluke 434-, 435- ja 437 II -sarjan sähkönlaadun analysaattoreihin moottorien analysointimahdollisuuden.